Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Mwynglawdd Cyffty, ger Betws-y-Coed

Llwybr byr sy’n crwydro o gwmpas safle mwynglawdd Cyffty sydd bellach yn segur

Hen waith Mwynglawdd Plwm Cyffty

Beth sydd yma

Cŵn
Llwybr cerdded

Croeso

Ar un cyfnod, mwyngloddio plwm a sinc oedd y prif weithgarwch ym Mharc Coedwig Gwydir, sydd bellach wedi’i leoli yng nghalon Parc Cenedlaethol Eryri.

Mae’r diwydiant bellach wedi hen ddiflannu, ond mae adfeilion amryw o’r gweithfeydd wedi’u hadfer yn rhannol a’u gwneud yn ddiogel ar gyfer ymwelwyr.

Gallwch gerdded trwy rai o hen waith plwm Cyffty ar y llwybr byr hwn.

Llwybr Cerdded

Mae arwyddion i’w dilyn ar hyd y llwybr cerdded, ac mae’n cychwyn o gilfan (Cyfeirnod Grid OS SH 772 589).

Llwybr Mwynglawdd Cyffty

Pellter: ⅓ milltir/0.6km

Gradd: Cymedrol

Uchafbwyntiau: Dychmygwch seiniau a gweithgaredd y diwydiant oedd unwaith yn ffynnu yma. Cerddwch dros y siafft cloddfa dan orchudd ym mhen pellaf y llwybr ac edrych i lawr rhwng eich traed i’r tywyllwch. Mae nifer o baneli dehongli.

Disgrifiad: Llwybr gwastad ydyw ar y cyfan, yn amrywio o 50cm i 1m o led, ag arwyneb o garreg arw naturiol a nifer o risiau byrion yn cysylltu’r hen dai peiriant, cafnau olwyn a siafftiau cloddfa. Arhoswch ar y llwybr cyfeirbwyntiau.

Mwy o wybodaeth: Canllaw cerdded

Lawrlwythwch fwy o wybodaeth ar gyfer Llwybr Mwynglawdd Cyffty (canllaw cerdded)

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd

Mae Gwaith Plwm Cyffty 3 milltir i’r gogledd-orllewin o Fetws-y-coed.

Mae’r llwybr cerdded yn dechrau o gilfan ar isffordd.

Cyfarwyddiadau

O’r B5106 wrth Gastell Gwydir: dilynwch yr isffordd i’r goedwig, gan ddilyn arwyddion am  Geirionydd. Mae’r gilfan ar ddechrau llwybr gerdded Gwaith Plwm Cyffty ar y chwith, ar ôl pasio maes parcio Llyn Sarnau.

O’r A5 wrth Dŷ Hyll: dilynwch yr isffordd i’r goedwig. Mae’r gilfan ar ddechrau llwybr gerdded Gwaith Plwm Cyffty ar y dde, ar ôl maes parcio Tŷ'n Llwyn.

Map Arolwg Ordnans

Mae Mwynglawdd Cyffty ar fap Arolwg Ordnans (AR) OL 17.

Y cyfeirnod grid OS ar gyfer man dechrau’r llwybr yw SH 772 589.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Yr orsaf drên agosaf yw Betws-y-Coed.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru

Ymweld â Pharc Coedwig Gwydir

Mae Parc Coedwig Gwydir wedi’i leoli yng nghalon Parc Cenedlaethol Eryri.

Dyma’r porth i dirwedd o goedwigoedd, llynnoedd a mynyddoedd sy’n gyfarwydd i genedlaethau o ymwelwyr ers oes Fictoria.

Ar un cyfnod, mwyngloddio plwm a sinc oedd y prif weithgarwch yn yr ardal ac mae adfeilion amryw o’r gweithfeydd wedi’u hadfer yn rhannol a’u gwneud yn ddiogel ar gyfer ymwelwyr.

Pa un ai eich bod am fwynhau prysurdeb Betws-y-coed, cerdded yn y wlad, rhoi tro ar daith beicio mynydd gyffroes, ymweld â rhaeadr neu ddarganfod hanes yr ardal ryfeddol hon, mae gan Gwydir rhywbeth at ddant pawb.

Ynghyd a’r llwybr cerdded yng Ngwaith Plwm Cyffty, mae llwybrau cerdded gydag arwyddion yn dechrau o’r mannau yma ym Mharc Coedwig Gwydir:

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau 

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.