Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Hawlfraint

Yn yr adran hon

 


Gallwch ddefnyddio ac ail-ddefnyddio’r wybodaeth ar ein gwefan (ond nid y logos) yn ddi-dâl mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau’r Drwydded Llywodraeth Agored.

Rhaid i chi atgynhyrchu ein deunydd yn gywir ac ni ddylech ei ddefnyddio mewn unrhyw gyd-destun camarweiniol.

Gallwch weld y drwydded ar y wefan National Archive neu drwy e-bostio psi@nationalarchives.gsi.gov.uk.

Nid yw caniatâd i atgynhyrchu deunydd hawlfraint y Goron yn ymestyn i unrhyw ddeunydd ar y wefan hon sy’n eiddo i hawlfraint trydydd parti.

Ein logo

Mae cyfyngiadau ar ddefnyddio ein logo ac ni ddylai unigolion na sefydliadau eraill ei ddefnyddio heb ein caniatâd.

I ofyn am ganiatâd i ddefnyddio ein logo, e-bostiwch ni yn ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.