Hawlfraint

Oni nodir yn wahanol, gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio’r wybodaeth sy’n ymddangos ar ein gwefan (ac eithrio logos) yn rhad ac am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, o dan delerau’r Drwydded Llywodraeth Agored (nationalarchives.gov.uk)

Rhaid ichi atgynhyrchu deunydd CNC yn gywir a pheidio â’i ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol a rhaid ichi gydnabod hefyd mai CNC yw perchennog yr hawlfraint. Dyma’r datganiad hawlfraint/priodoli:

“Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Natural Resources Wales a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl.”

Nid yw’r caniatâd i atgynhyrchu deunydd CNC yn ymestyn i unrhyw ddeunydd ar y safle hwn y nodir ei fod yn hawlfraint trydydd parti.

Ein logo

Mae cyfyngiadau ar ddefnyddio ein logo ac ni ddylai unigolion na sefydliadau eraill ei ddefnyddio heb ein caniatâd.

I ofyn am ganiatâd i ddefnyddio ein logo, e-bostiwch ni yn ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Diweddarwyd ddiwethaf