Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coedwig Beddgelert, ger Porthmadog

Coedwig dawel yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri

Dyn a menyw yn edrych ar yr olygfa dros y mynyddoedd

Beth sydd yma

Cŵn
Beicio mynydd
Parcio
Picnic
Llwybr cerdded

Croeso

Mae coedwig enfawr hon yn drysor cudd o lwybrau cerdded a beicio, cyfleoedd ffotograffig a bywyd gwyllt.

Edrychwch ar y golygfeydd godidog ar draws Eryri, cael picnic ger llyn diarffordd Llyn Llywelyn a chlustfeiniwch am sain hen drenau Rheilffordd Ucheldir Cymru, sy’n rhedeg drwy’r goedwig ar eu taith o Gaernarfon i Borthmadog.

Yn ogystal â cherdded a beicio ar ein llwybrau sydd wedi’u cyfeirbwyntio, gallwch hefyd farchogaeth ceffylau ar ein llwybrau ceffylau a ffyrdd goedwig neu redeg ar y rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus.

Llwybr cerdded

Teulu ar bwys llyn

Llwybr Llyn Llywelyn

2¾ milltir, 4.4 cilomedr, cymedrol

Dyma lwybr cylchol gyda golygfeydd ar draws Coedwig Beddgelert i Eryri.

Mae’n cychwyn o’r maes parcio ac yn mynd drwy’r coetir i lyn diarffordd prydferth, Llyn Llywelyn.

Llwybrau beicio

Llwybr Bedwen

6 cilomedr, gradd ffordd goedwig neu debyg

Mae’r llwybr cylchol byr hwn yn werth yr ymdrech ac mae’r llyn yn le prydferth i gael saib gyda golygfa wych.

Llwybr Derwen

10.1 cilomedr, gradd ffordd goedwig neu debyg

Mae’r llwybr hwn yn daith hyfryd o ben gogleddol Coedwig Beddgelert gyda dringfa araf a graddol a golygfeydd cofiadwy i gyfeiriad pen dwyreiniol Parc Cenedlaethol Eryri.

Mae’n mynd heibio i’r llyn ar y ffordd yn ôl i’r maes parcio.

Llwybr arall

Mae llwybr aml-ddefnydd Lôn Gwyrfai, o Feddgelert i Rhyd-ddu, ym Mharc Cenedlaethol Eryri yn mynd drwy’r goedwig.

Ewch i wefan Parc Cenedlaethol Eryri am fwy gwybodaeth.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd

Mae Coedwig Beddgelert 8 milltir i’r gogledd o Borthmadog.

Gellir parcio yng Nghoedwig Beddgelert yn rhad ac am ddim.

Cyfarwyddiadau

Cymerwch yr A4085 o Feddgelert i gyfeiriad Caernarfon. Trowch i’r chwith ar yr isffordd yn syth ar ôl y bont ym Mhont Cae’r Gors ac mae’r maes parcio ar y dde.

Map Arolwg Ordnans

Mae Coedwig Beddgelert ar fap Arolwg Ordnans (AR) OL 17.

Cyfeirnod grid AO SH 574 503.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Yr orsaf drenau agosaf yw Porthmadog.

Am fwy o fanylion am drafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

Ebost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.