Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coedwig Beddgelert, ger Porthmadog

Coedwig dawel yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri

Family enjoying the lakeside at Beddgelert Forest

Beth sydd yma

Cŵn
Parcio
Llwybr cerdded

Trosolwg

Mae’r goedwig 700 hectar yn drysor cudd o lwybrau cerdded a beicio, cyfleoedd ffotograffig a bywyd gwyllt.

Edrychwch ar y golygfeydd godidog ar draws Eryri, cael picnic ger llyn diarffordd Llyn Llywelyn a chlustfeiniwch am sain hen drenau Rheilffordd Ucheldir Cymru, sy’n rhedeg drwy’r goedwig ar eu taith o Gaernarfon i Borthmadog.

Yn ogystal â cherdded a beicio mynydd ar ein llwybrau sydd wedi’u cyfeirbwyntio, gallwch hefyd farchogaeth ceffylau ar ein llwybrau ceffylau a ffyrdd goedwig neu redeg ar y rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus.

Mae llwybr aml-ddefnydd Lon Gwyrfai, o Feddgelert i Rhyd-ddu, ym Mharc Cenedlaethol Eryri yn mynd drwy’r goedwig, mwy o fanylion yn Parc Cenedlaethol Eryri.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Llwybr cerdded

Taith gerdded Llyn Llywelyn

2¾ milltir, 4.4 cilomedr

Dyma lwybr cylchol gyda golygfeydd ar draws Coedwig Beddgelert i Eryri. Mae’n cychwyn o’r maes parcio ac yn mynd drwy’r coetir i lyn diarffordd prydferth, Llyn Llywelyn.

Llwybrau beicio

Llwybr beicio Bedwen

4 cilomedr, gradd Ffordd goedwig

Mae’r llwybr cylchol byr hwn yn werth yr ymdrech ac mae’r llyn yn le prydferth i gael saib gyda golygfa wych.

Llwybr Beicio Derwen

9.5 cilomedr, gradd Ffordd Goedwig

Mae’r llwybr hwn yn daith hyfryd o ben gogleddol Coedwig Beddgelert gyda dringfa araf a graddol a golygfeydd cofiadwy i gyfeiriad pen dwyreiniol Parc Cenedlaethol Eryri. Mae’n mynd heibio i’r llyn ar y ffordd yn ôl i’r maes parcio.

Lawrlwythwch ragor o wybodaeth am y llwybrau.

beddgelert trails leaflet

Sut i gyrraedd

Mae Coedwig Beddgelert 8 milltir i’r gogledd o Borthmadog  ar yr A4085.

Cyfeirnod grid AO SH 574 503.

Gellir parcio yng Nghoedwig Beddgelert yn rhad ac am ddim.

Cyfarwyddiadau

Cymerwch yr A4085 o Feddgelert i gyfeiriad Caernarfon. Trowch i’r chwith ar yr isffordd yn syth ar ôl y bont ym Mhont Cae’r Gors ac mae’r maes parcio ar y dde.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Yr orsaf drenau agosaf yw Porthmadog.

Am fwy o fanylion am drafnidiaeth gyhoeddus ewch i Traveline Cymru.

Darganfod mwy

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

Ebost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.