Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Gogledd Orllewin Cymru

Archwiliwch dwyni tywod Niwbwrch, a chanfod copa trawiadol Cadair Idris, ewch i feicio mynydd yng Nghoed y Brenin neu fwynhau’r nifer o lwybrau cerdded wedi eu harwyddo ym Mharc Coedwig Gwydir

"" Coedwig Beddgelert, ger Porthmadog

Coedwig dawel yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri

Goygfa o Warchodfa Natur Genedlaethol Cadair Idris Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cadair Idris, ger Dolgellau

Un o'r mannau harddaf a mwyaf dramatig yng Nghymru

Canolfan Ymwelwyr Coed y Brenin Canolfan Ymwelwyr Coed y Brenin, ger Dolgellau

Canolfan beicio mynydd enwog gyda llwybrau cerdded a rhedeg

Dwy fenyw yn cerdded ar hyd llwybr ym Mhandy ym Mharc Coed y Brenin Gardd y Coedwig

Dewis o lwybrau drwy goed o bob cwr o'r byd yn ardd y goedwig, y mae un yn addas ar gyfer pob gallu

Glasdir Parc Coed y Brenin - Glasdir

Darganfod hen waith copr yng nghefn gwlad sydd â llwybr hygyrch tuag at olygfan uwchben yr hen offer cloddio

Golygfa o Barc Coed y Brenin Parc Coed y Brenin - Pont Cae’n y Coed

Dechrau'r Llwybr Llosgyfynydd garw

Dwy fenyw yn edrych dros nant yn Nhyddyn Gwladys, Parc Coed y Brenin Tyddyn Gwladys

Safle picnic wrth afon droellog Mawddach a phorth i'r llwybr Rhaeadrau a Gwaith Aur

Dau berson yn cerdded Llwybr y King's Giuards yn Nhŷ'n y Groes, Parc Coed y Brenin Ty'n y Groes

Ardal bicnic ar lan yr afon a phorth i lwybr glan-yr-afon pob gallu a llwybr mynydd garw â golygfeydd gwych dros Eryri

Rhaeadr Fawr Gwarchodfa Natur Genedlaethol Coedydd Aber, ger Bangor

Coetir brodorol gyda rhaeadr ddramatig

Dwy fenyw ar lwybr pren Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cors Bodeilio, Ynys Môn

Gwlypdir o bwys rhyngwladol sydd â chyfoeth o fywyd gwyllt

Llyn yng Nghwm Idwal Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cwm Idwal, ger Betws-y-coed

Mae Cwm Idwal ym mhen gogleddol Parc Cenedlaethol Eryri.

Mynydd Parc Coedwig Gwydir - Betws-y-coed

Dewis o lwybrau cerdded heddychlon drwy'r goedwig ymhell o fwrlwm twristiaid

Dau fenyw ar fainc Parc Coedwig Gwydir - Cae'n y Coed, near Betws-y-coed

Ardal bicnic hawdd-ei-ganfod a llwybr cerdded fer

Moel Siabod o Ddolwyddelan Parc Coedwig Gwydir - Dolwyddelan, ger Betws-y-coed

Mwynhewch olygfeydd o gopaon Eryri a mynd am dro ar hyd ffordd Rufeinig

Golygfa o lofa Hafna Parc Coedwig Gwydir - Hafna, ger Llanrwst

Llwybr cerdded drwy adfeilion mwyngloddiau plwm

Llyn Crafnant Parc Coedwig Gwydir - Llyn Crafnant, ger Llanrwst

Tri llwybr cerdded o amgylch y llyn ac un o'r golygfeydd gorau yn y gogledd

Llyn Geirionnydd Parc Coedwig Gwydir - Llyn Geirionydd, ger Llanrwst

Ardal picnic gyda llwybr cerdded heibio i ddau lyn prydferth

Golygfa tuag at Lyn Sarnau Parc Coedwig Gwydir - Llyn Sarnau, ger Betws-y-coed

Safle picnic â llwybr cerdded i ddau lyn cudd

Grŵp teuluol yn cerdded o Fainc Lifio Parc Coedwig Gwydir - Mainc Lifio, ger Llanrwst

Llwybr cerdded hanesyddol gyda golygfeydd a dau lwybr beicio mynydd

Twyni Gwarchodfa Natur Genedlaethol Morfa Dyffryn, ger Abermaw

Twyni tywod a glan y môr mewn tirwedd arfordirol hardd

Traeth a thwyni ym Morfa Harlech Gwarchodfa Natur Genedlaethol Morfa Harlech, ger Harlech

Tirwedd arfordirol gyda system enfawr o dwyni tywod o bwysigrwydd rhyngwladol.

Cerdded ar Ynys Llanddwyn Gwarchodfa Natur a Choedwig Genedlaethol Niwbwrch

Dewch i ddarganfod y dirwedd unigryw hon sydd wedi'i ffurfio gan wynt a môr

Golygfa o'r dirwedd yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Eryri Gwarchodfa Natur Genedlaethol Yr Wyddfa, ger Beddgelert

Mynydd uchaf Cymru a chartref i blanhigion a bywyd gwyllt prin

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.