Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Dolwyddelan, ger Betws-y-Coed

Mwynhewch olygfeydd o gopaon Eryri a mynd am dro ar hyd ffordd Rufeinig

Moel Siabod o Ddolwyddelan

Beth sydd yma

Cŵn
Parcio (codir tâl)
Picnic
Llwybr cerdded

Trosolwg

Mae pentref Dolwyddelan ym mhen deheuol Parc Coedwig Gwydir.

Tyfodd yn gymuned fawr pan oedd y chwareli llechi cyfagos yn eu hanterth.

Erbyn heddiw mae'n cynnig cyfle i ymwelwyr ymlwybro i fannau diarffordd ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

Mae golygfeydd gwych o ben y dyffryn ac i gyfeiriad mynydd Moel Siabod i’w gweld ar hyd y llwybr cerdded hwn sydd wedi’i gyfeirbwyntio.

Mae'r llwybr yn dilyn rhan o’r ffordd Rufeinig a elwir ‘Sarn Helen’ a ddefnyddiwyd gan lengoedd o filwyr Rhufeinig wrth orymdeithio rhwng y gaer yng Nghaerhun a'u gwersyll mawr yn Nhrawsfynydd.

Mae safle picnic ger y bont droed dros yr afon, hanner ffordd ar hyd y llwybr cerdded.

Lawrlwythwch fwy o wybodaeth am Ddolwyddelan

Llwybr Cerdded Dolwyddelan

Llwybr Cerdded

Mae'r llwybr cerdded wedi’i gyfeirbwyntio ac mae’n cychwyn o'r maes parcio yng ngorsaf reilffordd Dolwyddelan.

Taith Cwm Penamnen (arwyddbyst glas)

Pellter: 1⅔ milltir, 2.9km

Gradd: hawdd

Uchafbwyntiau: Mwynhewch olygfa wych o ben y dyffryn ac i gyfeiriad Moel Siabod. Mae’r llwybr yn dringo’n raddol drwy'r pentref ac i fyny ffordd goediog ac fe welwch y Cwm yn agor o'ch blaen. O ben y bont gallwch edmygu golygfeydd geirwon Carreg Alltrem, sy’n boblogaidd gyda dringwyr.

Byddwch yn dychwelyd i Ddolwyddelan ar hyd y ffordd Rufeinig ‘Sarn Helen’ - oedd ar un adeg yn rhedeg trwy Gymru, o'r gogledd i'r de - ac yna’n mynd heibio i banel dehongli yn Nhai Penamnen sy'n adrodd hanes cymuned sydd wedi hen ddiflannu.

Disgrifiad o'r llwybr: Mae'r llwybr hwn yn dilyn ffordd goedwig eang a ffordd darmac gul yn bennaf. Mae un rhan lle mae’r llwybr yn gulach ac iddo arwyneb llyfn lle mae'n croesi'r afon ar bont droed. Ger y bont, mae dau fwrdd picnic a lle parcio bychan ar gyfer dau gar.

Mwy o wybodaeth: cerdyn cerdded

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Mae Dolwyddelan 6 milltir i'r de-orllewin o Fetws-y-coed.

Mae'r llwybr cerdded yn cychwyn o'r maes parcio yng ngorsaf reilffordd Dolwyddelan.

Rheolir y maes parcio hwn gan y gymuned leol a rhaid talu tâl parcio.

SH 737 521 yw cyfeirnod grid yr OS ar gyfer dechrau'r llwybr cerdded.

Cyfarwyddiadau

Cymerwch yr A470 o Fetws-y-coed i gyfeiriad Blaenau Ffestiniog. Ar ôl tua 6 milltir trowch i'r chwith wrth ymyl y siop i mewn i bentref Dolwyddelan. Ewch ymlaen ar hyd y ffordd hon ac yna trowch i'r chwith i faes parcio gorsaf reilffordd Dolwyddelan.

Archwilio Parc Coedwig Gwydir

Mae Parc Coedwig Gwydir yn gorwedd yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri.

Dyma'r porth i dirwedd o goetiroedd, llynnoedd a mynyddoedd sy'n gyfarwydd i genedlaethau o ymwelwyr ers oes Fictoria.

Arferai mwyngloddio plwm a sinc fod yn nodwedd flaenllaw o’r ardal ac mae gweddillion nifer o’r mwyngloddiau hyn wedi eu hadfer yn rhannol a'u gwneud yn ddiogel i ymwelwyr.

P'un ai a ydych chi eisiau mwynhau prysurdeb Betws-y-coed, mynd am dro yn wlad, rhoi cynnig ar daith beicio mynydd anturus, ymweld â rhaeadr neu ddarganfod hanes diddorol yr ardal hon, mae gan Gwydir rywbeth i’w gynnig i chi.

Yn ogystal â'r daith gerdded yn Nolwyddelan, mae teithiau cerdded wedi’u cyfeirbwyntio yn cychwyn o’r rhannau hyn o Barc Coedwig Gwydir:

Llwybr y Marin, llwybr beicio mynydd gradd coch â dringfeydd mawr a disgyniadau trac unigol yn unig, yn dechrau o Fainc Lifio.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Yr orsaf drên agosaf yw Betws-y-Coed.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Darganfod mwy

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.