Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coedwig Hafren, ger Llanidloes

Gallwch gerdded i darddiad Afon Hafren neu ddewis o amryw o deithiau rhaeadr o wahanol bellter

Teulu'n eistedd ar greigiau ger afon

Beth sydd yma

Cyfleusterau hygyrch
Cŵn
Parcio
Parcio (hygyrch)
Picnic
Toiledau
Llwybr cerdded

Trosolwg

Daw’r enw ar Goedwig Hafren o'r enw ar yr Afon sef Afon Hafren.

Mae tarddiad Afon Hafren mewn gorgors fawn, ddofn ar lethrau Pumlumon, 800 metr y tu allan i ffin Coedwig Hafren.

Gallwch gerdded i darddiad Afon Hafren o Goedwig Hafren neu fwynhau tro byrrach drwy’r coed i raeadr enwog Dŵr Torri Gwddf ac i Raeadr Blaenhafren. 

Mae yma hefyd lwybr gallu sy’n cynnwys llwybr pren ar hyd glan yr afon a golygfeydd o Raeadr Hafren.

Mae mynediad agored i Goedwig Hafren i rai ar gefn ceffyl.

Coedwig Hafren yw’r man cychwyn (neu’r diwedd) ar gyfer dau lwybr llinell syth, hir – Llwybr Bro Gwy a Llwybr Afon Hafren.

Llwybrau cerdded

Mae gan y llwybrau cerdded i gyd arwyddbyst ac maen nhw’n cychwyn o faes parcio Rhydybenwch.

Llwybr Rhaeadr Hafren

½ milltir, 0.8 km, hygyrch

Llwybr Rhaeadr HafrenMae Llwybr Rhaeadr Hafren yn mynd i lawr at lwybr pren ar hyd glan yr afon a thros Raeadr Hafren lle gallwch eistedd a mwynhau’r olygfa oddi ar lwyfan wedi’i godi cyn dychwelyd drwy’r coed i’r maes parcio.

Llwybr Dŵr Torri Gwddf

milltir, 2.8 km, cymedrol

Llwybr Dŵr Torri GwddfMae Llwybr Dŵr Torri Gwddf yn dilyn y llwybr pren ar lan yr afon cyn pasio drwy ddôl gyda meinciau picnic a choetir. Mae yna'n croesi pompren lle mae Afon Hafren yn pistyllio i lawr gyli’n genllif gwyn ac i mewn i raeadr enwog Dŵr Torri Gwddf.

Llwybr Rhaeadr Blaen Hafren

3.5 milltir, 6 km, cymedrol

Rhaeadr BlaenhafrenMae Llwybr Rhaeadr Blaenhafren yn dro golygfaol drwy galon y goedwig ac yn dilyn glan Afon Hafren yr holl ffordd i Raeadr Blaenhafren.

Tarddiad Llwybr Hafren

8 milltir, 12.8 km, anodd

Nant yr EiraMae tarddiad Llwybr Hafren yn arwain drwy’r coed ac allan i lwybr cerrig drwy weundir corsog ac ymlaen i darddiad Afon Hafren a nodir gan bostyn pren ar uchder o 620 metr (2034 troedfedd). Mae’r ffordd yn ôl yn mynd heibio i raeadr ac olion hen waith copr o’r Oes Efydd.

Llwybrau eraill yng Nghoedwig Hafren

Pobl yn cerdded yn y coedwigLlwybr Bro Gwy - taith gerdded bell

Mae Llwybr Bro Gwy’n daith gerdded bell o 136 milltir ar hyd glan Afon Gwy i Gas-gwent.  Coedwig Hafren yw man cychwyn a diwedd y daith llinell syth hon.  Gweler Llwybr Bro Gwy.

Llwybr Afon Hafren - taith gerdded bell

Mae Llwybr Afon Hafren yn daith gerdded bell 210 milltir i Fryste. Coedwig Hafren yw man cychwyn (neu ddiwedd) y llwybr llinell syth hwn a dyma’r daith gerdded glan yr afon hiraf ym Mhrydain. Gweler gwefan y Long Distance Walkers Association.

Llwybr Glyndŵr - Llwybr Cenedlaethol

Mae rhannau bychain o Lwybr Glyndŵr, sy’n Llwybr Cenedlaethol, yn pasio drwy gwr dwyreiniol Coedwig Hafren. Gweler gwefan Llwybr Glyndŵr.

Sarn Sabrina - taith gron

Taith gron 25 milltir gydag arwyddbyst yw Sarn Sabrina, a rhan ohoni’n pasio drwy Goedwig Hafren.

Enwir y llwybr ar ôl y chwedl Geltaidd am sabrina, nymff ddŵr oedd yn byw yn nyfroedd Afon Hafren yn ôl y sôn. Gweler gwefan Sarn Sabrina (Saesneg yn unig)

Llwybr beicio Sustrans

Mae gan lwybr beicio Sustrans rhif 8 arwyddbyst ar ei hyd ac mae’n mynd rhwng Caerdydd a Chaergybi. Mae’n pasio drwy Goedwig Hafren ar hyd ffordd sy’n cael ei chynnal gan Gyngor Sir Powys. Gweler gwefan Sustrans am fwy o wybodaeth.

Gwybodaeth hygyrchedd

TeuluMae Llwybr Rhaeadr Hafren yn hanner milltir o hyd ac yn ddelfrydol i rai o bob oed a gallu. Dyluniwyd y llwybr mewn partneriaeth â chymdeithasau anabl lleol. Mae llwybr igam-ogam cysgodol yn arwain i lawr at lwybr pren pob gallu ar hyd glan yr afon i Lwybr Rhaeadr Hafren lle mae llwyfan wedi'i godi gyda mainc bicnic yn rhoi cyfle i fwynhau’r olygfa.

Mae’r cyfleusterau’n cynnwys:

  • parcio anabl i ddau gar
  • toiledau anabl (ar agor o'r Pasg tan fis Hydref)

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Mae Coedwig Hafren chwe milltir i’r gorllewin o Lanidloes ar hyd lôn fach.

Gallwch barcio am ddim ym maes parcio Rhydybenwch.

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad.

Cyfarwyddiadau

Dilynwch Stryd y Bont Fer allan o ganol tref Llanidloes. Croeswch yr afon a throi i’r chwith. Dilynwch y ordd gul hon am 5½ milltir, gan fynd heibio’r Hen Neuadd, ac mae maes parcio Rhyd-y-benwch ar y chwith.

Gallwch hefyd gyrraedd maes parcio Rhydybenwch o ben gogleddol Llyn Clywedog ar hyd lonydd bach.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drên agosaf yng Nghaersws.

Mae sawl byssus yn mynd i Lanidloes.

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan TravelineCymru.

www.cymraeg.traveline.cymru

Darganfod mwy

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Coedwig Hafren Map lleoliad PDF [1.8 MB]

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.