Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coetir Gogerddan, ger Aberystwyth

Taith gerdded coetir gyda golygfeydd arfordirol a charpedi o glychau’r gog yn y gwanwyn

Beth sydd yma

Cŵn
Parcio
Picnic
Llwybr cerdded

Trosolwg

Dim ond taith fer yn y car o Aberystwyth, mae Gogerddan yn safle picnic gyda thaith gerdded coetir sy’n rhwydd dod o hyd iddo. 

Roedd y coetir hynafol hwn unwaith yn rhan o ystâd mwyngloddio ariannog Gogerddan.

Cafodd yr ystâd ei rhannu yn 1940au, ac mae’r plasty ac adeiladau eraill bellach yn gartref i un o sefydliadau Prifysgol Aberystwyth. 

Mae gan y coetir rai hen goed hardd gan gynnwys derw, castanwydd pêr a phisgwydd.

Yn y gwanwyn, ceir arddangosfa drawiadol o glychau’r gog ynghyd â blodau tymhorol eraill. 

Mae’r safle picnic mewn lleoliad cysgodol ger nant ac mae yna lwybr cerdded cylchol byr.

Llwybr cerdded

Ceir arwyddbyst ar y llwybr cerdded sy’n cychwyn o’r maes parcio.

Llwybr Cerdded Gogerddan

1½ milltir, 2.4 km, cymedrol

Mae Llwybr Cerdded Gogerddan yn dringo ei ffordd i fyny o’r maes parcio drwy’r coetir.  Mae’r llwybr yn mynd heibio i hen goed hardd a charpedi o glychau’r gog yn y gwanwyn. Ceir llawer o ddringfeydd a disgynfeydd serth ar hyd y ffordd yn ogystal â sawl cipolygon o Fae Ceredigion.  

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Mae Coetir Gogerddan 3 milltir i’r gogledd ddwyrain o Aberystwyth.

Gellid parcio yn rhad ac am ddim yn y maes parcio hwn.

Cyfarwyddiadau

Dilynwch yr A44 o Aberystwyth i gyfeiriad Llangurig. Trowch I’r chwith yn y gylchfan ac ewch ar yr A4159 i gyfeiriad Machynlleth.  Ar ôl mynd drwy Gapel Dewi drowch i’r dde ar y groesffordd ar waelod y rhiw i gyfeiriad Penrhyncoch. Ewch heibio i dai gwydr anferth ar y dde a rhes o dai ar y chwith. Mae’r maes parcio ar y chwith yn syth ar ôl y tŷ diwethaf.

Y cyfeirnod grid AO yw SN 634 837.

Lawr lwythwch y map lleoliad.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Mae’r orsaf drenau agosaf yn Aberystwyth.

Mae’r gwasanaeth bws o Aberystwyth i Penrhyncoch yn stopio yn fynedfa Prifysgol Aberystwyth, yn agos iawn i faes parcio coetir Gogerddan.

Am mwy o wybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru

Darganfod mwy

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Coedwig Ystwyth Map lleoliad PDF [155.1 KB]

Mannau eraill yng Canolbarth Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.