Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coetiroedd Dyffryn Gwy - Wyndcliff Isaf, ger Cas-gwent

Porth i wylfa enwog Nyth yr Eryr, un o'r golygfannau gorau yn Nyffryn Gwy

A woman walking down stone stones at Wyndcliff Wood

Beth sydd yma

Cŵn
Parcio
Picnic
Llwybr cerdded

Trosolwg

Mae Coed Wyndcliff yn enghraifft wych o goetir ceunant Dyffryn Gwy isaf lle ceir coed ffawydd ac yw crog hynafol yn ogystal â choedlannau pisgwydd, ynn a chyll.

Ceir llwybr cerdded ag arwyddbyst (a 365 o risiau) o faes parcio Wyndcliff Isaf i wylfa enwog Nyth yr Eryr, sef un o'r golygfannau gorau yn Nyffryn Gwy.

Mae'r olygfan yn edrych dros y tro yn afon Gwy i weld creigiau Naid Wintour, pontydd ac aber afon Hafren ac, ar ddiwrnod clir, bryniau'r Cotswold a Mendip.

Coetiroedd Dyffryn Gwy

Mae coetiroedd rhannau isaf Dyffryn Gwy yn rhai o'r harddaf ym Mhrydain.

Daw pob tymor â rhywbeth arbennig i’w ganlyn: clychau'r gog yn y gwanwyn, dail haf toreithiog ffrwythlon, lliw hydrefol gwych, a harddwch silwetau coed y gaeaf. 

Mae’r gwylfannau hanesyddol yn cynnig golygfeydd ysblennydd ar draws ceunant Afon Gwy a’r afon ei hun, drosodd i Fôr Hafren a hen Bont Hafren. Gallwch fwynhau'r golygfeydd gwych hyn trwy gydol y flwyddyn ond yn enwedig yn y gaeaf, pan fydd y dail wedi disgyn. 

Mae'r golygfeydd naturiol, cwbl wefreiddiol, sydd i’w gweld yma wedi swyno ymwelwyr ers canrifoedd, ac yn eu plith arlunwyr a beirdd o Turner i Wordsworth.

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy 

Mae’r coetiroedd wedi’u lleoli yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy (AHNE). 

Mae'r AHNE yn dirwedd warchodedig ac iddi bwysigrwydd rhyngwladol ac mae’n croesi'r ffin rhwng Cymru a Lloegr. 

Mae'n cwmpasu darn 58 milltir o hyd o Afon Gwy sy'n cael ei gydnabod oherwydd y golygfeydd ysblennydd o geunant, coetiroedd dyfnant a thir amaeth a geir yma. 

Dewch i ddarganfod mwy am Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Dyffryn Gwy

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Llwybr cerdded

Ceir arwyddbyst ar hyd y llwybr cerdded ac mae'n dechrau ofaes parcio Wyndcliff Isaf.

Llwybr Nyth yr Eryr

1¼ milltir, 2 gilomedr, cymedrol neu anodd (yn dibynnu ar y llwybr a ddewisir)

Mae Llwybr Cerdded Nyth yr Eryr yn un ardderchog sy'n llawn cyffro a dirgelwch yr olygfan enwog. Adeiladwyd Nyth yr Eryr yn 1828 gan Ddug Beaufort pan oedd golygfannau trawiadol o'r fath yn ffasiynol. 

Gellir dilyn y llwybr gyda'r cloc neu yn erbyn y cloc yn dibynnu p'un a ydych am fynd i fyny neu i lawr y 365 o risiau.

Llwybr cymedrol: Ar gyfer y llwybr cymedrol, dilynwch yr arwyddbyst gyda'r cloc drwy goetir deniadol i Faes Parcio Wyndcliff Uchaf. Mae'r llwybr yn parhau i'r olygfan cyn dychwelyd i lawr 365 o risiau anwastad.

Llwybr anodd: Dringwch y 365 o risiau anwastad yn gyntaf i fynd yn syth i olygfan Nyth yr Eryr. Gallwch ddychwelyd naill ai nôl i lawr y grisiau, neu i fynd mewn cylch, ewch i gyfeiriad maes parcio Wyndcliff Uchaf a dychwelyd drwy goetir i faes parcio Wyndcliff Isaf.

 Wyndcliff Wood - Eagles Nest Trail panel

Llwybrau eraill

Llwybr Cerdded Piercefield

Mae rhan o Lwybr Cerdded prydferth a hanesyddol Piercefield yn rhedeg drwy Goed Wyndcliff hefyd. Daeth yn llwybr poblogaidd i dwristiaid yn Nyffryn Gwy yn y 18fed ganrif, ac mae nifer o’r nodweddion yn dal i fodoli hyd heddiw.

Llwybr Cerdded Dyffryn Gwy

Mae Llwybr Cerdded Dyffryn Gwy yn mynd drwy Goed Wyndcliff.

Aiff y llwybr cerdded 136 milltir hir hwn ar hyd afon Gwy rhwng Cas-gwent a Choedwig Hafren. Gallwch ymuno â'r llwybr o faes parcio Wyndcliff Isaf.

Llwybr Rhyfeddodau Whitestone

Maes parcio Whitestone yw man cychwyn llwybr Rhyfeddodau Whitestone Wen sydd â golygfannau hanesyddol yn edrych dros geunant ac afon ddramatig Gwy

Darganfod mwy

Sut i gyrraedd

Mae maes parcio Wyndcliff Isaf dair milltir a hanner i'r gogledd o Gas-gwent ar yr A466.

Cyfeirnod grid yr AO yw ST 527 973.

Mae'r maes parcio am ddim.

Lawrlwythwch fap o’r lleoliad.

Cyfarwyddiadau

Dilynwch ffordd yr A466 o Gas-gwent i gyfeiriad Tyndyrn. Mae maes parcio Wyndcliff Isaf ar y dde ar ôl mynd trwy bentref Llanarfan.

Yn ogystal, mae maes parcio bach hefyd yn Wyndcliff Uchaf lle gallwch gyrraedd yr olygfan heb fod angen dringo neu fynd i lawr y 365 o risiau. Mae maes parcio Wyndcliff Uchaf ar is-ffordd oddi ar yr A466. Cymrwch y troad cyntaf i’r gogledd o bentref Llanarfan, gydag arwydd tuag at Wyndcliff, ac mae’r maes parcio ar y dde. Cyfeirnod grid yr AO yw ST 526 971.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Am fanylion trafnidiaeth gyhoeddus ewch i www.cymraeg.traveline.cymru

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Coetiroedd Dyffryn Gwy Map lleoliad PDF [328.9 KB]

Mannau eraill yng De Ddwyrain Cymru

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.