Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coetiroedd Bro’r Sgydau - Craig y Ddinas, ger Pontneddfechan

Teithiau cerdded addas i bawb

Pobl wrth ochr rhaeadr

Beth sydd yma

Cyfleusterau hygyrch
Cŵn
Parcio
Llwybr cerdded

Croeso

Bro’r Sgydau

Does unman arall yng Nghymru â chynifer o raeadrau trawiadol o fewn ardal mor fechan â Bro’r Sgydau ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Mae Bro’r Sgydau yn gorwedd o fewn triongl rhwng pentrefi Hirwaun, Ystradfellte a Phontneddfechan.

Yma, mae tair afon - y Mellte, yr Hepste a’r Nedd Fechan - wedi treulio’r creigiau meddal i greu ceunentydd coediog serth sy'n llawn o ogofâu a rhaeadrau.

Craig y Ddinas

Mae Craig y Ddinas yn glogwyn calchfaen trawiadol ger pentref Pontneddfechan.

Flynyddoedd maith yn ôl roedd caer hynafol ar ben gwastad Craig y Ddinas. Yn fwy diweddar, roedd yr ardal yn gartref i waith powdwr gwn a gallwch weld adfeilion yr hen adeiladau diwydiannol yma hyd heddiw.

Maes parcio Craig y Ddinas yw'r man cychwyn ar gyfer taith gerdded fer, pob gallu i raeadrau ysblennydd Sgydau Sychryd a llwybr anodd i Sgŵd-yr-Eira.

Dyma'r rhaeadr fwyaf adnabyddus ym Mro’r Sgydau gan eich bod yn gallu cerdded i'r tu ôl iddi.

Sylwer: Mae Craig y Ddinas yn hynod o boblogaidd gyda grwpiau o ganolfannau gweithgareddau awyr agored ac mae’r maes parcio yn gallu bod yn llawn iawn.

Llwybrau cerdded

Mae arwyddbyst ar bob un o’r llwybrau cerdded ac maen nhw’n cychwyn o’r maes parcio.

Llwybr Sgydau Sychryd

½ milltir, 0.75 cilometr, (un ffordd), hygyrch

Mae'r llwybr hwn yn troelli ar lan yr afon trwy geunant coediog, cul.

Yr ochr arall i’r afon fe welwch graig enfawr o'r enw Bwa Maen, sy’n blyg daearegol trawiadol.

Wedi cyrraedd rhaeadrau Sgydau Sychryd mae’r llwybr yn dychwelyd yr un ffordd.

Mae'n addas ar gyfer cadeiriau olwyn a bygis mwy cadarn.

Llwybr Sgŵd yr Eira

2 filltir, 3.2 cilometr (un ffordd), anodd

Ym mhendraw’r llwybr hwn mae rhaeadr enwog Sgŵd-yr-Eira.

Mae’r llwybr naturiol yn arwain at gilfach y tu ôl i’r llen trawiadol o ddŵr.

Er bod lle i sefyll ddigon pell yn ôl, mae'r awyrgylch yn wlyb iawn ac felly mae’n syniad da gwisgo dillad sy’n dal dŵr!

Mae'r llwybr hefyd yn pasio bryngaer Craig y Ddinas a'r hen waith powdwr gwn.

Mae'n dychwelyd i'r maes parcio yr un ffordd.

Llwybr arall

Gallwch gyrraedd Sgŵd-yr-Eira a thair rhaeadr ddramatig arall ar hyd Llwybr Pedair Sgŵd, sy’n llwybr cylchol o faes parcio Gwaun Hepste.

Gwybodaeth am hygyrchedd

Mae Llwybr Sgydau Sychryd yn llwybr byr ar hyd glan yr afon, sy'n addas ar gyfer cadeiriau olwyn mwy cadarn.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Mae maes parcio Craig y Ddinas 13 milltir i'r gogledd-ddwyrain o Gastell-nedd, oddi ar yr A465.

Cyfeirnod grid yr OS yw SJ 912 079.

Does dim angen talu i barcio ceir.

Cyfarwyddiadau

Trowch oddi ar yr A465 i'r A4109 am Lyn-nedd. Ar ddiwedd y ffordd ymadael, dilynwch arwyddion ar gyfer y B4242 a Phontneddfechan. Dilynwch yr arwyddion brown a gwyn am Graig y Ddinas drwy'r pentref. Cymerwch y fforch i’r dde yn syth ar ôl hen dafarn y Ddinas gan barhau i deithio am un cilomedr. Mae'r maes parcio y tu draw i'r man troi bysiau ar ôl croesi'r bont gul dros yr afon.

Lawrlwythwch fap lleoliad.

Cludiant cyhoeddus

Mae’r orsaf reilffordd agosaf yn Aberdâr.

I gael manylion am gludiant cyhoeddus, ewch i wefan Traveline Cymru.

Darganfod mwy

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Bro’r Sgydau coetiroedd Map lleoliad PDF [972.5 KB]

Mannau eraill yng De Ddwyrain Cymru

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.