Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coetiroedd Bro’r Sgydau - Gwaun Hepste, ger Ystradfellte

Porth i'r Llwybr Pedair Sgŵd enwog

Menyw yn edrych ar raeadr

Beth sydd yma

Cŵn
Parcio (codir tâl)
Picnic
Llwybr cerdded

Croeso

Bro’r Sgydau

Does unman arall yng Nghymru â chynifer o raeadrau trawiadol o fewn ardal mor fechan â Bro’r Sgydau ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Mae Bro’r Sgydau yn gorwedd o fewn triongl rhwng pentrefi Hirwaun, Ystradfellte a Phontneddfechan.

Yma, mae tair afon - y Mellte, yr Hepste a’r Nedd Fechan - wedi treulio’r creigiau meddal i greu ceunentydd coediog serth sy'n llawn o ogofâu a rhaeadrau.

Gwaun Hepste

Mae'r Llwybr Pedair Sgwd yn cychwyn o'r maes parcio mawr a'r man picnic hwn.

Mae'r llwybr yn eich arwain i Sgwd Clun-Gwyn, Sgwd Isaf Clun-Gwyn, Sgwd y Pannwr a Sgwd-yr-Eira ar yr Afon Mellte, yn ddwfn ym Mro’r Sgydau.

Mae pob un o'r rhaeadrau hyn yn olygfa ddramatig ond Sgwd-yr-Eira yw'r un mwyaf adnabyddus gan eich bod yn gallu cerdded y tu ôl i'w llen enfawr o ddŵr.

Er bod lle i sefyll ddigon pell yn ôl, mae'r awyrgylch yn wlyb iawn ac mae’n syniad da gwisgo dillad sy’n dal dŵr! 

Llwybr cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybr cerdded ac mae'n dechrau o'r maes parcio.

Llwybr Pedair Sgŵd

5.5 milltir, 9 cilometr, anodd

Mae'r Llwybr Pedair Sgwd yn llwybr cylchol trwy goetiroedd.

Mae arwyddbyst coch yn dangos y llwybr ac yn gyffredinol mae'r llwybrau'n llydan, yn hawdd eu dilyn ac mae ganddynt wyneb carreg yn y rhan fwyaf o fannau.

Mae'r graddiannau’n raddol gydag ychydig iawn o risiau.

Mae golygfeydd o bob un o’r rhaeadrau o lwybrau dewisol sydd oddi ar y prif lwybr.

Mae'r llwybrau hyn yn rai culion, heb arwyneb ac yn llithrig mewn mannau, gyda llawer o risiau. Maent yn arbennig o arw a chreigiog ger y rhaeadrau.

Llwybrau eraill

Gallwch hefyd ymuno â Llwybr Pedair Sgwd o’r maes parcio yng Nghwm Porth sy’n cael ei reoli gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae hwn yn faes parcio talu ac arddangos ac mae pwynt gwybodaeth wedi’i staffio a thoiledau yma hefyd.

Mae llwybr uniongyrchol, rhywfaint yn fyrrach i Sgwd-yr-Eira o faes parcio Craig y Ddinas.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Mae Gwaun Hepste dair milltir i'r gogledd o Benderyn oddi ar yr A4059.

Mae Gwaun Hepste yn faes parcio talu ac arddangos.

Cyfarwyddiadau

Ewch ar yr A4059 tua’r gogledd o Benderyn i gyfeiriad Aberhonddu. Ar ôl dau gilometr, trowch i'r chwith tuag at Ystradfellte. Ewch i'r chwith yn y ddwy gyffordd nesaf gan ddilyn yr arwyddion am y rhaeadrau i faes parcio Gwaun Hepste sydd ar y chwith.

Lawrlwythwch fap lleoliad.

Map Arolwg Ordnans

Mae Gwaun Hepste ar fap Arolwg Ordnans (AR) OL 12.

Cyfeirnod grid yr OS yw SN 936 126.

Cludiant cyhoeddus

Mae'r orsaf reilffordd agosaf yn Aberdâr.

I gael manylion am gludiant cyhoeddus, ewch i wefan Traveline Cymru.

Darganfod mwy

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng De Ddwyrain Cymru

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.