Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coedwig Clocaenog - Boncyn Foel Bach, ger Rhuthun

Golygfan wych ag ardal bicnic a thaith gerdded fer mewn coetir

Golygfa o faes parcio Boncyn Foel Bach

Beth sydd yma

Cŵn
Parcio
Picnic
Llwybr cerdded

Croeso

Mae ardal bicnic Boncyn Foel Bach o amgylch y maes parcio ac mae golygfeydd i’r de a’r dwyrain dros y bryniau.

Y maes parcio yw man cychwyn llwybr cerdded byr yng Nghoedwig Clocaenog.

Mae’r daith gerdded yn cychwyn gan fynd â chi drwy rodfa o goed ffawydd tal sy’n drawiadol eu lliw yn y gwanwyn, pan fo’u dail newydd yn wyrdd llachar.

Yn yr hydref mae’r dail yn troi’n oren cyn creu carped lliwgar o dan eich traed – llawer o hwyl i blant wrth grensian drwyddynt!

Llwybr cerdded

Mae nodwyr ar y llwybr ac mae’n cychwyn o’r maes parcio.

Cylchdaith Boncyn Foel Bach

⅓ milltir/0.5 cilomedr, hawdd

Mae Cylchdaith Boncyn Foel Bach yn daith fer hamddenol drwy’r coetir a’i rhodfa drawiadol o goed ffawydd.

Llwybr trwy'r rodfa o goed ffawydd

Cau a dargyfeirio

Sylwch:
  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd

Mae Boncyn Foel Bach 6 milltir i’r de-orllewin o Ruthun.

Mae parcio’n ddi-dâl.

Cyfarwyddiadau

O Ruthun, ewch ar ffordd y B5105 drwy bentref Clawddnewydd. Ewch yn eich blaen am 1½ filltir ac mae’r maes parcio ar y dde.

Map Arolwg Ordnans

Mae Boncyn Foel Bach ar fap Arolwg Ordnans (AR) 264.

Cyfeirnod grid Arolwg Ordnans y maes parcio yw SJ 055 520.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Am mwy o wybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

 

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.