Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Ynni dŵr

Mae cynhyrchiad ynni dŵr a reolir yn dda yn enghraifft dda o reolaeth adnoddau naturiol a gwasanaethau ecosystem ymhle mae ynni yn cael ei gynhyrchu, tra lliniaru'r effeithiau ar yr amgylchedd

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.