Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Coetiroedd Bro’r Sgydau - Pont Melin-fach, ger Ystradfellte

Safle picnic bach gyda thaith gerdded at raeadrau i lawr yr afon

Golygfa o bistyll ym Mhont Melin-fach, ger Ystradfellte

Beth sydd yma

Cŵn
Parcio
Picnic
Llwybr cerdded

Croeso

Maes parcio bychan a safle picnic yw Pont Melin-fach mewn lleoliad prydferth ger hen bont garreg.

Mae rywfaint yn anghysbell, ond mae'n fan cychwyn delfrydol ar gyfer archwilio coetiroedd a rhaeadrau dyffryn Nedd Fechan.

Mae Llwybr Elidir yn cychwyn yma ac yn dilyn yr afon heibio pedair rhaeadr. Ar ôl glaw trwm, mae Sgwd Ddwli wir yn cyfiawnhau ei henw!

Mae yna fynedfa i wlad y tylwyth teg rywle ar hyd Llwybr Elidir yn ôl y sôn ond rydych yn fwy tebygol o weld pob math o fywyd gwyllt ar eich taith – chwiliwch am fronwen y dŵr (aderyn bach brown tywyll gyda bron wen sy'n cerdded o dan y dŵr).

Bro’r Sgydau

Mae Pont Melin-fach mewn rhan boblogaidd o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a elwir yn Fro’r Sgydau.

Mae mwy o raeadrau trawiadol ym Mro’r Sgydau nag yn unrhyw ardal debyg yng Nghymru.

Mae Bro’r Sgydau yn gorwedd o fewn triongl rhwng pentrefi Hirwaun, Ystradfellte a Phontneddfechan.

Yma, mae tair afon - y Mellte, yr Hepste a’r Nedd Fechan - wedi treulio’r creigiau meddal i greu ceunentydd coediog serth sy'n llawn o ogofâu a rhaeadrau.

Ewch i wefan Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i ganfod rhagor o leoedd i ymweld â hwy ym Mro’r Sgydau.

Llwybr cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybr cerdded, sy'n dechrau o'r maes parcio.

Gallwch hefyd ddilyn y llwybr i fyny'r afon o bentref Pontneddfechan.

Llwybr Elidir

3 milltir/4.8 cilometr (un ffordd), cymedrol

Mae Llwybr Elidir yn mynd i lawr yr afon o'r maes parcio, gan ddilyn afon Nedd Fechan nes iddi ymuno ag afon Pyrddin.

Mae'r llwybr yn mynd heibio Sgwd y Ddwili, a gallwch hefyd ddewis mynd ar hyd llwybr byr i weld Sgwd Gwladus, sy'n drawiadol iawn.

Mae'r llwybr yn dod i ben ym mhentref Pontneddfechan.

Bydd angen i chi ddilyn y llwybr yn ôl er mwyn dychwelyd i faes parcio Pont Melin-fach.

Mae'r tir yn anwastad mewn sawl man ac mae yna rai llethrau a dringfeydd serth.

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

  • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
  • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
  • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Sut i gyrraedd yma

Mae Pont Melin-fach bedair milltir i'r gogledd-ddwyrain o Lyn-nedd oddi ar y B4242.

Does dim angen talu i barcio ceir.

Cyfarwyddiadau

Cymerwch y B4242 o Lyn-nedd i Bontneddfechan. Trowch i'r chwith tuag at Ystradfellte a dilynwch y ffordd hon am ddau gilometr. Trowch i'r chwith ar ffordd sydd ag arwydd ‘dim ffordd drwodd’ (ac arwydd ‘anaddas i fysiau’). Dilynwch y ffordd gul hon am un cilometr ac mae maes parcio Pont Melin-fach ar y chwith wedi i chi groesi'r bont garreg.

Lawrlwythwch fap lleoliad.

Map Arolwg Ordnans

Mae Pont Melin-fach ar fap Arolwg Ordnans (AR) OL 12.

Cyfeirnod grid yr OS yw SN 908 105.

Cludiant cyhoeddus

Mae'r orsaf reilffordd agosaf yng Nghastell-nedd.

I gael manylion am gludiant cyhoeddus ewch i  wefan Traveline Cymru.

Manylion cyswllt

Ffôn: 0300 065 3000

E-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Archwilio mwy

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.