Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Gwneud cais am drwydded bwrpasol ar gyfer safle

Cyn i chi wneud cais

Bydd angen i chi ymgeisio am drwydded arbennig os yw Atodlen 1 y Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol 2010 yn berthnasol i chi fel y'u disgrifir ar yr hafan safleoedd. Mae'r ddolen 'Oes angen i mi wneud cais am drwydded neu gofrestru eithriad' yn rhoi manylion y gwahanol sectorau lle gallai'ch gweithgarwch fod yn berthnasol.

Sut i wneud cais

Ar y dudalen hon fe gewch ffurflenni cais ar gyfer trwydded bwrpasol newydd a'r nodiadau canllaw i'ch helpu i gwblhau'r ffurflenni cais. Rhaid i chi lenwi rhan A ac F a chwblhau'r adrannau priodol yn rhan B.

Nodwch

Bydd angen Fersiwn 7 neu fersiwn ddiweddarach o Adobe arnoch i allu defnyddio'r ffurflenni electronig.

Ar ôl i chi ddewis y rhannau cywir o'r ffurflen, dim ond yr adrannau sy'n berthnasol i'ch cais y bydd angen i chi eu llenwi. Fodd bynnag, bydd angen i chi fynd i bob adran a thicio'r bocsys priodol fel y gallwch chi symud ymlaen i'r adran nesaf.

Os ydych chi'n cael trafferth llenwi'ch ffurflen gais, gallai'r wybodaeth yn y ddolen Help gyda'ch cais eich helpu. Os hoffech gyngor cyn ymgeisio, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion isod.

Help gyda'ch cais

e-bost ymholiadau cyffredinol - ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Rhif ymholiadau cyffredinol 0300 065 3000 

Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid
Cyfoeth Naturiol Cymru
29 Heol Casnewydd
Tŷ Cambria
Caerdydd
CF24 0TP.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Ffurflen - Rhan A WORD [176.9 KB]
NODYN CANLLAW A.doc WORD [208.0 KB]
Ffurflen - Rhan B2 WORD [188.8 KB]
NODYN CANLLAW B2.doc WORD [277.5 KB]
Ffurflen - Rhan B3 WORD [289.6 KB]
NODYN CANLLAW B3.doc WORD [291.5 KB]
Ffurflen - Rhan B4 WORD [234.6 KB]
NODYN CANLLAW B4.doc WORD [258.5 KB]
Ffurflen - Rhan B5 WORD [130.7 KB]
NODYN CANLLAW B5.doc WORD [250.0 KB]
Ffurflen - Rhan B6 WORD [280.8 KB]
NODYN CANLLAW - Rhan B6 PDF [310.2 KB]
Ffurflen - Rhan F1 WORD [194.6 KB]
NODYN CANLLAW F1.doc WORD [248.0 KB]
Ffurflen - Rhan F2 WORD [181.1 KB]
NODYN CANLLAW F2.doc WORD [250.5 KB]
Form CC1 Credit and debit card payments only (Saesneg yn unig) PDF [372.9 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.