Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cyfarwyddyd i'ch helpu i gydymffurfio â'ch Trwydded Amgylcheddol

Yn ogystal â'r Nodiadau Cyfarwyddyd Rheoliadol, y Canllawiau Llorweddol a'r Pecynnau Cymorth ar gyfer Systemau Rheoli Amgylcheddol, mae canllawiau pellach wedi'u llunio a fydd yn eich helpu i gydymffurfio â'ch trwydded amgylcheddol

Nod ein Nodiadau Cyfarwyddyd i Sectorau yw rhoi cyngor i weithredwyr a'n swyddogion rheoleiddio ar safonau dangosol o ran gweithredu a pherfformiad amgylcheddol, sy'n berthnasol i'r sector diwydiannol dan sylw.

Yn ogystal â'ch canllawiau sector-benodol, mae Nodiadau Cyfarwyddyd Technegol yn disgrifio'r safonau a'r mesurau y mae'n rhaid i chi eu defnyddio er mwyn rheoli'r risgiau mwyaf cyffredin o lygredd sy'n deillio o'ch gweithgaredd. Maent yn hanfodol i'ch helpu i ddeall sut i gydymffurfio ag amodau neu reolau eich trwydded.

Mae dogfennau ar gael i'w lawrlwytho ar waelod y dudalen hon. Ceir hefyd ddolenni i ganllawiau Asiantaeth yr Amgylchedd ar y wefan .Gov.uk a chanllawiau ategol eraill, y mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn parhau i'w dilyn.

At hynny, mae llawer o ddogfennau cyfarwyddyd diwydiant a allai eich helpu i ddeall safonau a rhoi mesurau priodol ar waith er mwyn rheoli eich gweithgareddau ac atal llygredd.

 

 

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Sector Guidance Note How to comply with your environmental permit for intensive farming (EPR 6.09) (Saesneg yn unig) PDF [647.8 KB]
Technical Guidance Note M1 (Monitoring) Sampling requirements for stack emission monitoring (Saesneg yn unig) PDF [562.0 KB]
Technical Guidance Note M15 (Monitoring) Monitoring PM10 and PM2.5 (Saesneg yn unig) PDF [433.8 KB]
Technical Guidance Note M17 (Monitoring) Monitoring particulate matter in ambient air around waste facilities (Saesneg yn unig) PDF [637.1 KB]
Technical Guidance Note M18 (Monitoring) Monitoring of discharges to water and sewer (Saesneg yn unig) PDF [718.9 KB]
How to surrender your environmental permit (Saesneg yn unig) Additional guidance for landfill and other permanent deposits of waste (5.02) PDF [534.7 KB]
NRW Final Draft EPR Technical note 1118 (Saesneg yn unig) PDF [664.7 KB]
NRW Final Draft EPR Technical Note 5118 (Saesneg yn unig) PDF [319.9 KB]
NRW Generator Guidance interim (Saesneg yn unig) PDF [503.8 KB]
NRW MCPD Guidance interim (Saesneg yn unig) PDF [290.0 KB]
NRW Specified Generators Modelling Guidance (Saesneg yn unig) PDF [393.1 KB]
Specified Generator TB Screening Tool-v2.0 (Saesneg yn unig) [386.2 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.