Yr wyth ecosystem fras a ddefnyddir yn SoNaRR2020 i asesu SMNR:

Mae'r bennod hon yn asesu'r cynnydd tuag at reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy yn ecosystem yr ymylon arfordirol.

Mae'r bennod hon yn asesu'r cynnydd tuag at reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy yn ecosystem y ffermdiroedd caeedig.

Mae'r bennod hon yn asesu'r cynnydd tuag at reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy mewn ecosystemau dŵr croyw.

Mae'r bennod hon yn asesu'r cynnydd tuag at reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy yn yr ecosystem forol.

Mae'r bennod hon yn asesu'r cynnydd tuag at reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy yn ecosystemau'r mynyddoedd, y gweundiroedd rhosydd.

Mae’r bennod hon yn asesu’r datblygiad tuag at reoli adnoddau naturiol yn yr ecosystem glaswelltiroedd lled naturiol mewn ffordd gynaliadwy.

Mae'r bennod hon yn asesu'r cynnydd tuag at reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy yn yr ecosystem drefol.

Mae’r bennod hon yn asesu’r datblygiad tuag at reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy yn ecosystem y coetiroedd.