Penderfyniadau Trwyddedu Amgylcheddol Terfynol - adroddiad misol

Adroddiad misol ar y penderfyniad terfynol ar geisiadau trwyddedu amgylcheddol

Rydym yn cyhoeddi adroddiad misol sy’n cynnwys yr holl benderfyniadau trwyddedu amgylcheddol a wnaed gennym yn ystod y mis blaenorol.

Hoffwn weld copi o’r drwydded derfynol

Mae unrhyw drwydded a roddir yn cael ei rhoi ar ein cofrestri cyhoeddus. Os hoffech weld copi o drwydded derfynol gallwch wneud cais am hynny drwy ein cofrestr gyhoeddus ar-lein, anfonwch e-bost i:

ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

neu ffoniwch ni ar 0300 065 3000 i wneud apwyntiad i weld y gofrestr gyhoeddus mewn swyddfa yn eich ardal chi.

Gwastraff - Hydref 2022

Rhif y Drwydded

Enw Deiliad y Drwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o Gais

Penderfyniad

PAN-019296

ByProduct Recovery Limited

Fferm Bwlchmawr 5, Fferm Bwlchmawr, Brynteg, Llanybydder, Powys, SA40 9XA

Newydd

Gyhoeddwyd

PAN-019028

Miss Lorraine Rowlands, Mr Darren Lee Perry And Mr Owen Richard Parry

Fferm Gartref Plas Newydd, Fferm Gartref Plas Newydd, Llanfairpwllgwyngyll, Ynys Môn, LL61 6DQ

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3698ZW

Towy Metals Ltd

The Smithy, Aberarth, Aberarth, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0LD

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3095HU

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Roseheyworth, Parc Busnes Roseheyworth, Roseheyworth Road, Abertyleri, Blaenau Gwent, NP13 1SP

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

TB3397TD

Think Aggregates and Recycling Limited

GTR Aggregates and Recycling Limited, Gorsaf Trosglwyddo Gwastraff, Ystad Ddiwydiannol Dee Bank, Boot End, Bagillt, Sir y Fflint, CH6 6HJ

Trosglwyddo

Dychwelyd

FP3095ET

South West Wood Products Ltd

Locks Yard, Heol Llan, Coity, Pen-y-bont ar Ogwr, CF35 6BU

Ildio

Dychwelyd

PAN-019302

ByProduct Recovery Limited

Fferm Cassandra, Tir yn Coles, Caerllion, Casnewydd, NP18 1LR

Newydd

Gyhoeddwyd

 

Associated British Ports

J Shed, Dociau Alexandra, Heol Llongau Hir, Caerdydd, Caerdydd, CF10 4RP

Newydd

Dychwelyd

CB3698FY

TD Tyre Recycling Ltd

TD Tyre Recycling Ltd, Llain 7 Ffordd Gorllewin Cillefwr, Alltycnap, Tre Ioan, Caerfyrddin, SA31 3RB

Newydd

Gyhoeddwyd

RP3895FN

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

HWRC Cwm Newydd, Ystad Ddiwydiannol Waun-y-Pound, Glyn Ebwy, Blaenau Gwent, NP23 6PL

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

MP3895FT

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Gorsaf Trosglwyddo Gwastraff y Cwm Tawel, Tŷ Beechwood, Cwm, Glyn Ebwy, Blaenau Gwent, NP3 6PZ

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

CB3790FG

LCS Scrap Metals Ltd

LCS Scrap Metals, Begeli, Cilgeti, Sir Benfro SA68 0XN

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3699ZR

Raymond Fleming

Fferm Fynydd, Uned 13, Fferm y Bryn, Rhaglan, Fynwy, NP15 2JH

Newydd

Gyhoeddwyd

CP3494VU

Llywodraeth Cymru

Gwaith Bae Baglan, Parêd Seaway, Bae Baglan, Port Talbot Castell-nedd Port Talbot SA12 7BP

Trosglwyddo

Dychwelyd

PAN-018834

ByProduct Recovery Limited

Abergelli Farm, Abergelli Farm, Felindre, Swansea, Swansea, SA5 7NN

Newydd

Gyhoeddwyd

DB3993HD

Areera Ltd

Areera Limited, Adeilad Doc y Brenin, Clos Trojan, Twyni Crymlyn, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, SA1 8QA

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

PAN-018879

Severn Trent Water Ltd

Fferm Pendine, Ffordd Summerhill, Stansty, Wrecsam, Wrecsam, LL11 4YE

Newydd

Gyhoeddwyd

Gwastraff - Medi 2022

Rhif y Drwydded

Enw Deiliad y Drwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o Gais

Penderfyniad

 

Gwynedd Environmental Waste Services Ltd

Planhigyn symudol

Newydd

Dychwelyd

AB3690CP

Glamorgan Recycling Limited

Ailgylchu Morgannwg Cyfyngedig, Berth 31 Wimbourne Rd, Dociau'r Barri, Y Barri, CF63 3DH

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

PAN-018736

Beacon Foods Ltd

Fferm Garngaled, Llanspyddid, Aberhonddu, Powys, LD3 8PE

Newydd

Gyhoeddwyd

NP3999FD

Personnel Hygiene Services Ltd

Personnel Hygiene Services Ltd, Unit 49a, Heol Portmanmoor, Ystad Ddiwydiannol Heol Portmanmoor, Caerdydd, Morgannwg, CF24 5HB

Ildio

Gyhoeddwyd

PAN-018804

Mr Daniel James and Mrs Carys James

Fferm yr Hafod, Y Ferwig, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1PU

Newydd

Gyhoeddwyd

PAN-018735

Mr Daniel James and Mrs Carys James

Fferm Login, Fferm Login, Y Ferwig, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1RU

Newydd

Gyhoeddwyd

PAN-018630

Mr Daniel James and Mrs Carys James

Fferm Tregwyndsor, Llangoedmor, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2LN

Newydd

Gyhoeddwyd

MB3333RY

Arcadis (UK) Ltd

Meritor Heavy Vehicle Braking Systems (UK) Ltd, Meritor H V B S (UK) Ltd, Heol y Faenor, Cwmbrân, Torfaen, NP44 3XU

Ildio

Gyhoeddwyd

QP3394FB

Mr Leslie Smith

Dirtbusters Mini & Sgipiau Canolbarth, Uned 1 Gallahgers Yard, Foryd Bank, Green Avenue, Bae Cinmel, Conwy, LL18 5ET

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

PAN-019104

ByProduct Recovery Ltd

Tyncwm, Llansawel, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin, SA19 7PQ

Newydd

Gyhoeddwyd

 

MJ Rubbish Removals Ltd

MJ Rubbish Removals Ltd, Ystâd Masnachu Star, Ponthir, Casnewydd, Casnewydd, NP18 1PQ

Newydd

Dychwelyd

CB3694ZT

Pembrokeshire Metal Recycling Limited

Pafiliwn Caeriw, Maes Awyr Caeriw, Dinbych-y-pysgod, SA70 8SX

Newydd

Gyhoeddwyd

Gwastraff - Awst 2022

Rhif y Drwydded

Enw Deiliad y Drwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o Gais

Penderfyniad

PAN-018374

Severn Trent Water Limited

Fferm Noyadd, Rhaeadr Gwy, Powys, LD6 5HH

Newydd

Gyhoeddwyd

 

Trade Effluent Services Ltd

Tir ger Treudden, Graianrhyd, Sir Ddinbych, CH7 4BP

Newydd

Tynnu

PAN-018528

Trade Effluent Services Ltd

Fron Farm, Moel-y-Crio, CH7 5QW

Newydd

Gyhoeddwyd

JP3997EF

AMBIPAR Site Services Limited

Planhigyn symudol

Amrywiad

Gyhoeddwyd

TB3397TD

GTR Aggregates & Recycling Ltd

GTR Aggregates and Recycling Limited, Gorsaf Trosglwyddo Gwastraff, Ystad Ddiwydiannol Dee Bank, Boot End, Bagillt, Sir y Fflint, CH6 6HJ

Amrywiad

Gyhoeddwyd

UB3397TY

Cole Contractors Cardiff Limited

Cole Contractors Caerdydd, 19 Heol Chwitell, Ystâd Indusrial Lecwydd, Lecwydd, Caerdydd, CF11 8AT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AB3095ZY

Associated British Ports

Doc y Rhath, Old Clipper Road, Dociau Caerdydd, Caerdydd, CF10 4LY

Amrywiad

Dychwelyd

 

Elis UK Limited

Elis UK Limited, Elis UK Limited, Ystad Fasnachu Bulwark, Cas-gwent, Sir Fynwy, NP16 5QZ

Newydd

Dychwelyd

PAN-018476

ByProduct Recovery Ltd

Tyncwm, Llansawel, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin, SA19 7PQ

Newydd

Gyhoeddwyd

 

Thomas Contractors Ltd

Bryn Posteg, Tylwch Road, Llanidloes, Powys, SY18 6JJ

Newydd

Tynnu

PAN-018239

ByProduct Recovery Ltd

Fferm Bwlchmawr, Brynteg, Llanybydder, Sir Gaerfyrddin, SA40 9XA

Newydd

Gyhoeddwyd

 

Monometals Limited

Monometals Ltd, 27-30 Parêd y Felin, Casnewydd, Casnewydd, NP20 2JQ

Newydd

Dychwelyd

BB3294CB

Welsh Water Organic Waste Limited

Canolfan Trin Gwastraff Hylif Casnewydd, Nash STW, Moorcroft, Ffordd Gorllewin Nash, Nash, Casnewydd, NP18 2BZ

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BB3998FS

CellPath Limited

CellPath Limited, Uned 86, Ystad Ddiwydiannol Mochdre, Y Drenewydd, Powys, SY16 4LE

Amrywiad

Gyhoeddwyd

 

Trade Effluent Services Ltd

Fferm Birchenfields, Sealand Road, Sealand, Sir y Fflint, CH1 6BS

Newydd

Refused

BB3394CL

Morris & Co (Handlers) Ltd

Morris & Co (Handler) Cyf, Top Shed, Glanfa Abaty Nedd, Sgiwen, SA10 6BL

Amrywiad

Gyhoeddwyd

PAN-018217

ByProduct Recovery Limited

Fferm Abergelli, Felindre, Abertawe, SA5 7NN

Newydd

Gyhoeddwyd

NB3339RH

AMBIPAR Site Services Limited

Gorsaf Drosglwyddo Buarth Hafod, Ffordd yr Hafod, Johnstown, Wrecsam, LL14 6HF

Amrywiad

Gyhoeddwyd

EB3390HL

AMBIPAR Site Services Limited

Gwasanaethau Safle Enviroclear Cyfyngedig, Gwasanaethau Safle Enviroclear Cyfyngedig, Iard hafod, Ffordd Hafod, Rhiwabon, Wrecsam, Clwyd, LL14 6HF

Amrywiad

Gyhoeddwyd

ZP3094FM

Alwyn Davies & Colin Davies

Alwyn Davies a Colin Davies, Gaerwen, Ynys Môn, Gwynedd, LL60 6HR

Amrywiad

Gyhoeddwyd

Gwastraff - Gorffennaf 2022

Rhif trwydded

Enw deiliad trwydded

cyfeiriad y safle

Math o Gais

Penderfyniad

DB3231RX

Naturiol U K Cyf

Uned 3,  Stad Ddiwydiannol Capel Hendre, Capel Hendre, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 3SJ

 

Amrywiad

Gyhoeddwyd

NP3494FP

Oaktree Environmental Ltd

Llain 29, Stad Ddiwydiannol Llandygai , Bangor, Gwynedd, LL57 4YH.

 

Ildio

Dychwelyd

PAN-018100

ByProduct Recovery Limited

Fferm Blaenycoed, Ysbyty Ifan, ­Betws-y-coed­, Conwy, LL24 0NY.

 

Newydd

Gyhoeddwyd

KP3294FW

Gwasanaethau Hylendid Personél Cyf

Llain B, Pinfold Lane, Ystad Ddiwydiannol Catheralls , Bwcle, Sir y Fflint CH7 3PS.

 

Ildio

Gyhoeddwyd

PAN-018159

ByProduct Recovery Limited

Cefn Naw Clawdd, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2SG.

 

Newydd

Gyhoeddwyd

RP3694FK

Cyngor Sir Ynys Môn

Gwalchmai, Caergybi, Ynys Mon, LL65 4PW.

 

Amrywiad

Gyhoeddwyd

 

Porthladdoedd Cysylltiedig Prydain

Doc y Brenin, Dociau Abertawe , Abertawe, ABERTAWE SA1 8RU.

 

Newydd

Tynnu

Gwastraff - Mehefin 2022

Rhif y Drwydded

Enw Deiliad y Drwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o Gais

Penderfyniad

GP3792SK

ByProduct Recovery Ltd

Fferm Noyadd , Rhaeadr Gwy

Powys, LD6 5HH

 

Newydd

 

Gyhoeddwyd

 

BB32054KS

 

Whites Recycling Ltd

 

Fferm Fach LlanLlywydd , Cross Ash, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 8PW

Newydd

 

 

Gyhoeddwyd

 

34249

Kier Services Limited

 Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref  Brynmenyn,  Ystâd Ddiwydiannol Brynmenyn, Brynmenyn, Pen-y-bont ar Ogwr, Morgannwg, CF32 9TQ

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AB3891CX

Mr Daniel James a Mrs Carys James

Tir yn Nant Y Croi,  Fferm Hafod, Ferwig, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1PU

Newydd

Gyhoeddwyd

 

New Horizon Plastics Co Ltd

New Horizon Plastics Co Ltd, Uned 27 & The Former Scrapyard, Gelicity House, Ystad Ddiwydiannol Parc y Castell, Y Fflint, Sir y Fflint, CH6 5XA

Amrywiad

Gyhoeddwyd

GP3792SK

ByProduct Recovery Ltd

Fferm Bwlchmawr , Brynteg, Llanybydder, Sir Gaerfyrddin, SA40 9XA

Newydd

Gyhoeddwyd

 

Mr Roger Jones

Roger Jones Masnachu Fel Roger Jones Hiab a Gwasanaethau Planhigion, Tir ar  Safle Dynevor Arms, Ffordd Blaenau'r Cymoedd, Merthyr Tudful, CF44 0ND

Newydd

Gyhoeddwyd

KP3594VE

Gwasanaethau Elifiant Masnach Cyf

Fferm Dyke, Padeswood Lane, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 4HZ

Newydd

Gyhoeddwyd

GP3792SK

ByProduct Recovery Limited

Fferm Bryn Carrog,  Ffordd Bodelwyddan, Rhuddlan, Y Rhyl, Sir Ddinbych, LL18 5UH

Newydd

Gyhoeddwyd

 

SOS Plant Hire Ltd

Yr Hen Iard Lo, Ffordd y Parc, Rhosymedre, Wrecsam, Wrecsam, LL14 3AX

Newydd

Gyhoeddwyd

 

Breedon Trading Ltd

Chwarel Borras, Maes Awyr Borras, Holt Rd, Holt, Wrecsam, LL13 9SE

Newydd

Gyhoeddwyd

Gwastraff - Mai 2022

Rhif y Drwydded

Enw Deiliad y Drwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o Gais

Penderfyniad

PAN-017553

ByProduct Recovery Ltd

Fferm Crugmore, Aberteifi,

Ceredigion, SA43 1QY

Newydd

Gyhoeddwyd

PAN-017883

Mr Simon Jones

Tir yn Nhŷ Gwyn, Penmynnydd, Anglesey, LL61 5BK

Newydd

Gyhoeddwyd

RP3098FM

Ammanford Recycling Ltd

Ailgylchu Metel Rhydaman, Shands Road , Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 3QU

Amrywiad

Tynnu

PAN-017486

ByProduct Recovery Ltd

Fferm Bod Elith, Bethal, Bala, Gwynedd, LL23 7LA

Newydd

Gyhoeddwyd

PAN-017258

Prichard Remediation Limited

Cyn Glwb Golff Parc Virginia, Parc Virginia, Heol Bro Wen, Caerffili, Caerffili, CF83 3SW

Newydd

Gyhoeddwyd

PAN-017706

Mr Daniel James and Mrs Carys James

Fferm Bettel, Fferm Bettel, Ferwig, Cardigan, SA43 1QB

Newydd

Gyhoeddwyd

 

Elis UK Limited

Gorsaf Drosglwyddo Ystafell Ymolchi, Ystâd Fasnachu Bulwark, Cas-gwent, NP16 5QZ

Newydd

Dychwelyd

CB3591HG

Lelo Aggregates Ltd

Lelo Aggregates, Tir wedi'i Leoli yng Ngwaith Craig Lelo, Gwyddelwern, Corwen, LL21 9SD

Newydd

Gyhoeddwyd

FP3198SG

Orchid Shotton Ltd

Cyfleuster Ailgylchu ac Adfer Deunyddiau, Corus Colours, Shotton Works, Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint, CH5 2NH

Ildio

Dychwelyd

PAN-017533

ByProduct Recovery Limited

Fferm Bwlchmawr, Brynteg, Llanybydder, Sir Gaerfyrddin, SA40 9XA

Newydd

Gyhoeddwyd

ZP3899FX

Merthyr Borough Recycling Centre Ltd

Gorsaf Ailgylchu Canolfan Ailgylchu Bwrdeistref Merthyr Cyf, Merthyr Borough Recycling, Dowlais, Merthyr Tudful, Morgannwg, CF48 2TA

Amrywiad

Gyhoeddwyd

FB3897TV

Breedon Trading Limited

Maes Mynan Quarry, Maes Maynan Quarry, Denbigh Road, Afonwen, Mold, Clwyd, CH7 5UB

Amrywiad

Gyhoeddwyd

PAN-017414

Lodge Farm Biogas Ltd

Fferm y Parc Isaf, Ochr y Parc, Yr Orsedd, Wrecsam, LL12 0BN

Newydd

Gyhoeddwyd

Gwastraff - Ebrill 2022

Rhif y Drwydded

Enw Deiliad y Drwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o Gais

Penderfyniad

CB3590CP

Gwasanaethau Adeiladu Cartrefi Transforma Cyf

Offer Symudol

Newydd

Gyhoeddwyd

 

Rhydaman Recycling Ltd

Hen Waith Wagon, Shands Road, Rhydaman, SA18 3QU

Newydd

Dychwelyd

BB3497FN

Channel View Aggregates Ltd

Agregau Channel View, Y Cyfansawdd, Dock View Road, , Y Barri, CF63 4JP

Amrywiad

Dychwelyd

PAN-017261

ByProduct Recovery Limited

Fferm Pentwyn , PentwynFarm, Tri Chopa, Aberhonddu, , LD3 0SW

Newydd

Gyhoeddwyd

 

Kier Services Limited

Canolfan Ailgylchu yn y Gymuned Y Pîl, Ffordd Sturmi , Ystad Ddiwydiannol Village Farm, Y Pîl, Pen-y-bont ar Ogwr, CF33 6BN

Newydd

Tynnu

PAN-016983

ByProduct Recovery Limited

Fferm y Parc, Lôn Malthouse, Caerllion, , NP18 3PB

Newydd

Gyhoeddwyd

PAN-017515

Mr Daniel James a Mrs Carys James

Fferm Blaenwaun , Mwnt, Aberteifi, , SA43 1QF

Newydd

Gyhoeddwyd

BP3694VK

Bryson Recycling Limited

Safle Amwynder Dinesig Dinbych, Ystâd Ddiwydiannol Colomendy , Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 3EA

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

PAN-017201

Paul Sweeney Agronomy Limited

Fferm Gartref, Oakenholt, Y Fflint, CH7 6DF

Newydd

Gyhoeddwyd

PAN-017240

Severn Trent Water Ltd

Fferm Llyn, Lôn Bryn Howell, Trefor, Llangollen, L20 7UN

Newydd

Gyhoeddwyd

PAN-017191

Arcadis (UK) Ltd

ZF Automotive UK LTD - Safle Pont-y-pŵl, New Road, New Inn, , Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 0TL

Newydd

Gyhoeddwyd

HP3394VK

Bryson Recycling Limited

Parc Ailgylchu'r Rhyl, Ffordd y Gors, Y Rhyl, Y Rhyl, Sir Ddinbych, LL18 2AD

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

BP3691ET

Bryson Recycling Limited

Safle Amwynder Dinesig Rhuthun, Ei Lon Parcwr, Ystâd Lon Parcwr, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1NJ

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

SP3193VZ

Chwareli Gryphonn Cyfyngedig

Cymhleth Chwarel Tredegar, Trefil, Tredegar, Blaenau Gwent, NP12 4HG

Amrywiad

Gyhoeddwyd

Gwastraff - Mawrth 2022

Rhif y Drwydded

Enw Deiliad y Drwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o Gais

Penderfyniad

 

WRAP Cymru

Cyfleuster Swmpio Gogledd Powys,  Parc Busnes Aber-miwl, Aber-miwl, Powys, SY15 6NU

Newydd

Gwrthod

UB3697TL

Gary Catton Haulage Limited

Gary Catton Haulage Ltd, Iard Glasfryn , Heol Weighbridge, Parth 4 Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint, CH5 2LL

Amrywiad

Dychwelyd

 

Balfour Beatty Rail Ltd

Gwaith S&C  Cwmbach,  Gorsaf Reilffordd Cwmbach, Aberdâr, , CF44 0AG

Newydd

Dychwelyd

PAN-016780

Cyflenwyr Pridd Neal Cyf

Cyn Safle'r BBC, Tŷ Darlledu, Heol Llantrisant, Caerdydd, CF5 2YQ

Newydd

Gyhoeddwyd

PAN-017057

Mr Daniel James a Mrs Carys James

Fferm Bryn, Fferm Bryn, Ferwig, Aberteifi, SA43 1PL

Newydd

Gyhoeddwyd

PAN-017104

Mr Daniel James a Mrs Carys James

Fferm Windy Hill, Fferm Windy Hill, Rhoshill, Cilgerran, Sir Benfro, SA43 2TS

Newydd

Gyhoeddwyd

PAN-016630

Gwasanaethau Elifiant Masnach Cyf

Trem Y Foel, Ffordd Gledlom, Treffynnon, CH8 8NF

Newydd

Gyhoeddwyd

 

Monometals Limited

Monometals Ltd, 27-30 Mill Parade, Casnewydd, NP20 2JQ

Newydd

Dychwelyd

CB3491HU

Englobe Regeneration UK Limited

Safle Trin Gwastraff Englobe Safle Datblygu Glan Llyn St Modwen, Queen's Way, Llanwern, Casnewydd, NP19 4TZ

Newydd

Gyhoeddwyd

KB3997TQ

Mrs Ingrid & Victoria Shervington-jones

Fferm Tŷ Mawr , Llansanffraid Gwynllŵg, Casnewydd, NP10 8SF

Amrywiad

Dychwelyd

CB3495FF

South West Wood Products Ltd

Doc y Brenin, Abertawe, Swansea, SA1 8QT

Newydd

Gyhoeddwyd

JP3895FX

Dinas a Sir Abertawe

Storfa Asbestos, Ffordd yr Orsaf, Clydach, Abertawe, SA6 5BQ

Ildio

Gyhoeddwyd

CB3491FL

Cynwysyddion Plastig AST DU LLP

Cynwysyddion Plastig AST DU LLP, Uned 1, Ffordd yr Abaty,  Parc Busnes Redwither,  Wrecsam, LL13 9RF

Newydd

Gyhoeddwyd

PAN-016642

Lodge Farm Biogas Ltd

Lodge Farm, Ffordd Borras, Yr Orsedd, Wrecsam, LL13 9TE

Newydd

Gyhoeddwyd

PAN-016643

Lodge Farm Biogas Ltd

Lodge Farm, Ffordd Borras, Yr Orsedd, Wrecsam, Wrecsam, LL13 9TE

Newydd

Gyhoeddwyd

PAN-016644

Lodge Farm Biogas Ltd

Lodge Farm, Ffordd Borras, Yr Orsedd, Wrecsam, Wrecsam, LL13 9TE

Newydd

Gyhoeddwyd

Gwastraff - Chwefror 2022

Rhif y Drwydded

Enw Deiliad y Drwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o Gais

Penderfyniad

KP3594VE

Trade Effluent Services Ltd

Fferm Brookhouse, Hanmer, SY13 3EG

Newydd

Gyhoeddwyd

KP3594VE

Trade Effluent Services Ltd

Fferm Brookhouse, Hanmer, SY13 3EG

Newydd

Gyhoeddwyd

KP3594VE

Trade Effluent Services Ltd

Fferm Brookhouse, Hanmer, SY13 3EG

Newydd

Gyhoeddwyd

 

Prichard Remediation Limited

Peiriannau Symudol

Amrywiad

Gyhoeddwyd

JB3533RJ

SJ Contractors

Maenaddwyn, Llannerch-y-Medd, LL71 8BD

Newydd

Gyhoeddwyd

37087

Personnel Hygiene Services Ltd

Ystad Ddiwydiannol Catheralls, Bwcle, Sir y Fflint, CH7 3PS

Ildio

Dychwelyd

 

Caeglas Colliery Co Limited

CaeGlas Colliery Co Limited, Fochriw, Bargoed, CF81 9NH

Newydd

Gyhoeddwyd

GP3792SK

ByProduct Recovery Limited

Bailea, Sennybridge,  Aberhonddu, Powys, LD3 8ST

Newydd

Gyhoeddwyd

30052

Personnel Hygiene Services Ltd

Portmanmoor Road, Ystâd Ddiwydiannol Portmanmoor Road, Caerdydd, Morgannwg, CF24 5HB

Ildio

Dychwelyd

KP3594VE

Trade Effluent Services Ltd

Fferm Brook house, Hanmer, SY13 3EQ

Newydd

Gyhoeddwyd

37139

Mrs Sarah Mcgilloway

Maes glas, Treffynnon, Sir y Fflint, CH8 9DN

Transfer

Gyhoeddwyd

GP3792SK

ByProduct Recovery Limited

Pengelli Fawr, Y Faenor, Merthyr Tudful, CF48 2TT

Newydd

Gyhoeddwyd

 

M J Rubbish Removals Ltd

Ystad Ddiwydiannol Star, Ponthir, Casnewydd, NP18 1PQ

Newydd

Dychwelyd

 

Celsa Manufacturing (UK) Ltd

Iard Sgrap Celsa Abertawe, Dociau Abertawe, Lockhead/Doc y Brenin, Abertawe, SA1 1QR

Amrywiad

Tynnu

 

Intelligent Lifecycle Solutions LTD

4 Ystad Ddiwydiannol Dinas Isaf, Williamstown, Tonypandy, CF40 1NY

Newydd

Gyhoeddwyd

BB3505LT

D Wise Limited

yn Ffordd Borrass, Holt, Wrecsam, LL13 9SL

Newydd

Gyhoeddwyd

 

New Horizon Biofuel and Animal Bedding Co Ltd

Unedau 9 & 10, Ystâd Ddiwydiannol Vauxhall, Rhiwabon, Wrecsam, LL14 6HA

Newydd

Dychwelyd

103896

Brother Industries (U.K.) Ltd.

Brother Industries (U.K.) Ltd., Ddiwydiannol Vauxhall, Rhiwabon, Wrecsam, Clwyd, LL14 6HA

Amrywiad

Gyhoeddwyd

37133

Alwyn Davies & Colin Davies

Gaerwen, Ynys Mon, Gwynedd, LL60 6HR

Amrywiad

Dychwelyd

Gwastraff - Ionawr 2022

Rhif y Drwydded

Enw Deiliad y Drwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o Gais

Penderfyniad

CB3395FT

Seth Hill & Son Ltd

The Quarries  Bonvilston CF5 6TQ

Newydd

Cyhoeddwyd

 

Haywood Crushing Demolition Ltd

 

Newydd

Dychwelwyd

CB3395ZU

Prichard Remediation Limited

 

Newydd

Cyhoeddwyd

PAN-015421

ByProduct Recovery Limited

Cantref Brecon  LD3 7YP

Newydd

Cyhoeddwyd

CB3396FF

John Jones Civil Engineering & Groundworks Ltd

Cwrtgwenddwr Wood A470  Builth Wells  LD2 3YR

Newydd

Cyhoeddwyd

PAN-015997

ByProduct Recovery Limited

Plas Bach Cerrigceinwen Anglesey LL62 5NS

Newydd

Cyhoeddwyd

PAN-015919

Trade Effluent Services Ltd

Lixwm Holywell  CH8 8AE

Newydd

Cyhoeddwyd

PAN-016059

Trade Effluent Services Ltd

Denbigh Road Mold  CH7 5HE

Newydd

Cyhoeddwyd

KB3997TQ

Mrs Ingrid & Victoria Shervington-jones

St Brides Wentlooge Newyddport  NP10 8SF

Amrywiad

Dychwelwyd

 

A1 Waste Management Ltd

West Way Business Park West Way Rd  Newyddport  NP20 2DY

Newydd

Dychwelwyd

SP3895FE

Gene Metals

Rear of Kingsland Terrace  Treforest Pontypridd  CF37 1RX

Ildio

Dychwelwyd

Gwastraff - Ionawr 2021 i Rhagfyr 2021

Rhif y Drwydded

Enw Deiliad y Drwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o Gais

Penderfyniad

 

Intelligent Lifecycle Solutions LTD

Unit 4 Dinas Isaf Industrial Estate Tonypandy Rhondda Cynon Taff CF40 1NY

Newydd

Dychwelwyd

BP3295VS

Flintshire County Council

Chester Road East Queensferry Flintshire CH5 1TD

Ildio

Cyhoeddwyd

UB3697TL

Gary Catton Haulage Ltd

Glasfryn Yard Weighbridge Road Zone 4 Deeside Industrial Park Flintshire CH5 2LL

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BB3796FA

Airfield Metals Limited

Carew Airfield Tenby SA70 8SX

Newydd

Cyhoeddwyd

CB3593HF

Parry And Evans Limited

Unit 103 Zone 1 Deeside Industrial Park Flintshire CH5 2LR

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BB3794CF

Pencefn Feeds Limited

Pencefn Drysgol Dewi Rd Tregaron Cerdigion SY25 6JW

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3794ZH

Ty Mawr West Recycling Limited

Ty Mawr West Quarry Talysarn LL54 6BA

Newydd

Cyhoeddwyd

KP3294FW

Personnel Hygiene Services Ltd

Catheralls Ind Est Buckley Flintshir CH7 3PS

Amrywiad

Dychwelwyd

DP3099FV

Dragon Waste Limited

Mitchell Troy H W R C Mitchel Troy Monmouth Monmouthshire NP25 4HX

Amrywiad

Cyhoeddwyd

 

TAZROCK LTD

Unit 3 Hirwaun Ind Est Hirwaun Aberdare CF44 9UP

Newydd

Dychwelwyd

AP3499FY

Dragon Waste Limited

Llanfoist Abergavenny Monmouthshire NP7 9AQ

Amrywiad

Cyhoeddwyd

JP3894FM

Thorncliffe Building Supplies Ltd

Rhuddlan Road Abergele LL22 9SE

Amrywiad

Cyhoeddwyd

CB3095HU

Silent Valley Waste Services Limited

Roseheyworth Business Park Abertillery Blaenau Gwent NP13 1SP

Newydd

Cyhoeddwyd

TB3397TD

GTR Aggregates & Recycling Ltd

Waste Trosglwyddiad Station Dee Bank Industrial Estate Boot End Bagillt Flintshire CH6 6HJ

Amrywiad

Cyhoeddwyd

LB3590HN

Ecube Solutions Limited

Ecube Solutions Dragon Way Bro Tathan West St. Athan Barry Vale of Glamorgan CF62 4AF

Amrywiad

Cyhoeddwyd

AB3690CP

JM ENVIROFUELS (BARRY) LIMITED

Berth 31 Wimbourne Rd Barry Docks Barry CF63 3DH

Amrywiad

Tynnwyd yn ôl

FP3894LX

Kier Services Limited

Heol Ty Gwyn Ind Est Maesteg Bridgend Glamorgan CF34 0BQ

Amrywiad

Dychwelwyd

FP3894SZ

Kier Services Limited

Brynmenyn Industrial Estate Brynmenyn Bridgend Glamorgan CF32 9TQ

Amrywiad

Cyhoeddwyd

FP3894LX

Kier Services Limited

Heol Ty Gwyn Ind Est Bridgend Glamorgan CF34 0BQ

Amrywiad

Cyhoeddwyd

GP3690LR

Kier Services Limited

1 Maesteg Road Tondu Bridgend Glamorgan CF32 9DP

Amrywiad

Cyhoeddwyd

FP3095ET

South West Wood Products Ltd

Heol Llan Coity Bridgend CF35 6BU

Trosglwyddiad

Cyhoeddwyd

FP3894LX

Kier Services Limited

Heol Ty Gwyn Ind Est Maesteg Bridgend Glamorgan CF34 0BQ

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BB3998CQ

EUROPEST ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED

Unit G Trecenydd Business Park Caerphilly Caerphilly CF83 2RZ

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3796HD

Mr Simon Stone

Unit 1009 Caerwent Army Training Centre Caerwent Caldicot Monmouthshire NP26 5XL

Newydd

Cyhoeddwyd

WP3599FY

Dragon Waste Limited

Caerwent Caldicott Monmouthshire NP26 3AY

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BB3991HN

Vale Recycling Limited

Alps Farm Alps Quarry Road Wenvoe Cardiff Vale of Glamorgan CF5 6AA

Newydd

Cyhoeddwyd

MB3938AS

Cannon Hygiene Limited

Caxton House Caxton Place Pentwyn Industrial Estate Cardiff Glamorgan CF23 8HA

Ildio

Cyhoeddwyd

BB3795FV

Alun Griffiths (Contractors) Limited

Rover Way Cardiff Docks Cardiff CF10 4TS

Newydd

Cyhoeddwyd

VP3698FD

Carmarthenshire Recycling Company Limited

Johnstown Carmarthen Carmarthenshire SA31 3RA

Ildio

Dychwelwyd

EP3698FL

CWM Environmental Ltd

Nantycaws Landfill Site Llanddarog Road Nantycaws Carmarthen Carmarthenshire SA32 8BG

Amrywiad

Dychwelwyd

CB3094CJ

S & R Whistance Ltd

Red Barn Farm Crick Rd ShireNewyddton Chepstow NP16 6LS

Newydd

Cyhoeddwyd

AP3494FF

Conwy County Borough Council

Mochdre Colwyn Bay Conwy LL28 4YL

Amrywiad

Dychwelwyd

ZP3097ET

Alwyn Jones Limited

Dolgarrog Conwy Gwynedd LL32 8QE

Ildio

Cyhoeddwyd

 

DAVIES MOTORS

Mill Garages Betws Gwerfil Gich Corwen LL21 9PU

Newydd

Dychwelwyd

MP3492EA

Hywel Roberts

Gwyddelwern Corwen Clwyd LL21 9DE

Ildio

Cyhoeddwyd

AP3098FF

Llandow Metals Limites

Unit 16 Llandow Trading Estate Llandow Cowbridge Vale of Glamorgan CF71 7PB

Trosglwyddiad

Cyhoeddwyd

BP3095SR

Penllyn Estate LLP

The Lodge Gibbots Hill Cowbridge Vale Of Glamorg CF71 7FF

Ildio

Cyhoeddwyd

BP3095SR

Penllyn Estate LLP

The Lodge Gibbots Hill Cowbridge Vale Of Glamorg CF71 7FF

Trosglwyddiad

Cyhoeddwyd

AP3198FZ

Sims Group U K Ltd

Gorslas Crosshands Carmarthenshire SA14 7HT

Ildio

Dychwelwyd

EB3232AV

G L J Recycling Limited

Islwyn Road Newyddtown Industrial Estate Crosskeys Gwent NP11 7PZ

Ildio

Cyhoeddwyd

 

GLJ Environmental Limited

Pen y Fan Estate Crumlin NP11 3EH

Newydd

Dychwelwyd

MP3895FT

Silent Valley Waste Services Ltd

Cwm Ebbw Vale Blaenau Gwent NP3 6PZ

Ildio

Cyhoeddwyd

BB3991ZK

RLF Eco Services Ltd

Plot 1B Cwmchrachen Industrial Estate Brynmawr Ebbw Vale NP23 4AZ

Newydd

Cyhoeddwyd

XB3393HM

Project Red Recycling Limited

Heol Creigiau Efail Isaf Pontypridd CF38 1BG

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BB3697ZN

Newydd Horizon Plastics Co Ltd

Gelicity House Unit 27 Castle Park Industrial Estate Flint Flintshire CH6 5XA

Newydd

Cyhoeddwyd

BP3297EZ

Flintshire County Council

Castle Park Industrial Estate Flint Flintshire CH6 5XA

Ildio

Cyhoeddwyd

BP3299VH

Flintshire County Council

DOCK ROAD CONNAHS QUAY FLINTSHIRE CH5 4DS

Ildio

Cyhoeddwyd

EP3994FB

Green Skips ( Environmental ) Ltd

Gaerwen Ind Est Gaerwen Ynys Mon LL60 6HR

Amrywiad

Cyhoeddwyd

CB3091ZE

Cambrian Services Limited

Bryncir Quarry Llecheiddior Uchaf Bryncir Garndolbenmaen LL51 9LX

Newydd

Cyhoeddwyd

 

Breedon Southern Limited

Borras Airfield Holt Road Holt Wrexham LL13 9SE

Newydd

Dychwelwyd

BB3493ZS

Puritan Stone Ltd.

The Mount Pen-y-Maes Road Holywell Flintshire CH8 7HL

Ildio

Cyhoeddwyd

EP3994LG

CAERPHILLY HIRE (CWS) LTD

Graddfa Road Llanbradach Mid Glamorgan CF83 3QS

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BP3595FV

Marcello Zaccaria

Gradffa Road Llanbradach Caerphilly CF83 3QS

Trosglwyddiad

Dychwelwyd

 

Mr Duncan McKenna

Thornhill Road Cwmgwili Llanelli SA14 6PT

Newydd

Dychwelwyd

BB3793ND

AMG Resources Ltd.

A M G Resources Ltd Nevills Dock Llanelli Carmarthenshire SA15 2HD

Amrywiad

Dychwelwyd

 

Gavin Griffiths Recycling limited

Cwmgwili Llanelli SA14 6PW

Newydd

Dychwelwyd

BB3793ND

AMG Resources Limited

A M G Resources Ltd Nevills Dock Llanelli Carmarthenshire SA15 2HD

Amrywiad

Cyhoeddwyd

 

Gavin Griffiths Recycling Ltd

Cwmgwili Llanelli SA14 6PW

Newydd

Dychwelwyd

BB3793ND

AMG Resources Ltd.

A M G Resources Ltd Nevills Dock Llanelli Carmarthenshire SA15 2HD

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3892CT

EV RECYCLING LTD

Unit 12 Llanelli Gate Dafen Llanelli Carmarthenshire SA14 8LQ

Newydd

Cyhoeddwyd

FP3097EZ

Julie Young

Wernglyd Cilrhedyn Llanfyrnach Pembrokeshire SA35 0AG

Amrywiad

Cyhoeddwyd

CB3834RQ

Sundorne Products ( Llanidloes) Ltd

Bryn Posteg Landfill Tylwch Road Llanidloes Powys SY18 6JJ

Amrywiad

Cyhoeddwyd

CB3834RQ

Sundorne Products ( Llanidloes) Ltd

Bryn Posteg Landfill Tylwch Road Llanidloes Powys SY18 6JJ

Amrywiad

Dychwelwyd

BB3995FD

Hampshire Demolition and Recycling Ltd

Pengarnddu Industrial Estate Pengarnddu Merthyr Tydfil CF48 2TA

Newydd

Cyhoeddwyd

 

Mold Investments Ltd

Alltami Mold CH7 6NY

Newydd

Dychwelwyd

BP3797SZ

Thorncliffe Building Supplies Ltd

Mold Road Alltami Mold Flintshire CH7 6LG

Amrywiad

Cyhoeddwyd

 

MOLD INVESTMENTS LIMITED

Pinfold Lane Alltami Mold CH7 6NY

Newydd

Dychwelwyd

SB3493HB

Greens Recycling (Wales) Ltd

Abercynon Mountain Ash CF45 4EP

Ildio

Tynnwyd yn ôl

BB3294CB

Welsh Water Organic Energy

Moorcroft West Nash Road Nash Newyddport Newyddport NP18 2BZ

Amrywiad

Cyhoeddwyd

FP3295FN

A1 Waste Management Ltd

Newyddport Docks Newyddport Gwent NP20 2UW

Trosglwyddiad

Cyhoeddwyd

 

J Plant Ltd

West Way Road Newyddport

Newydd

Dychwelwyd

BP3296EF

Olleco Cymru Wales

Newydd Quay Road Felnex Industrial Estate Newyddport Newyddport NP19 4PL

Amrywiad

Cyhoeddwyd

QB3093HE

South West Wood Products Limited

East Way Road Newyddport NP20 2NP

Amrywiad

Tynnwyd yn ôl

BB3992CF

Your Car Spares Limited

Unit 31 Fern Close Pen y Fan Ind Est Crumlin Newyddport NP11 3EH

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3791CU

We Hire Ltd

Traston Rd Newyddport NP19 4PW

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3998FS

Mrs Rhiannon Vernon

Unit 86 Mochdre Industrial Estate Newyddtown Powys SY16 4LE

Newydd

Cyhoeddwyd

BP3396SL

Williams Plant Hire Ltd

Aberbechan Wharf Newyddtown Powys SY16 3AW

Amrywiad

Cyhoeddwyd

JB3237WU

Inertia Recycling Limited

Gergin Lane Llay Nr Wrexham LL12 0NU

Ildio

Dychwelwyd

KP3094FZ

Gwynedd Council

Carmel Penygroes Gwynedd LL54 7SF

Amrywiad

Cyhoeddwyd

AB3092FR

Llantrisant Recycling Centre Limited

Llantrisant Recycling Pantybrad Lane Llantrisant Pontyclun CF72 8YY

Amrywiad

Dychwelwyd

BB3299FN

SL Recycling Limited

Unit 1 Pontyfelin Industrial Estate Newydd Inn Pontypool NP4 0DQ

Amrywiad

Dychwelwyd

BB3299FN

SL Recycling LTD

Unit 1 Pontyfelin Industrial Estate Newydd Inn Pontypool Torfaen NP4 0DQ

Amrywiad

Dychwelwyd

HB3433RA

Mr Mark Robinson

Uskvale Park Estate Pontypool Torfaen NP4 0HD

Amrywiad

Dychwelwyd

BB3696FV

Ryan Jones Plant Hire Limited

Garth Isaf Farm Efail Isaf Pontypridd Rhondda Cynon Taf CF38 1SN

Newydd

Cyhoeddwyd

 

South West Wood Products Limitred

Cwmavan Port Talbot SA12 9ND

Newydd

Dychwelwyd

AB3895CN

A W D Group Ltd

Byass Works The Docks Port Talbot Neath Port Talbot SA13 1RS

Amrywiad

Dychwelwyd

 

South West Wood Products Limitred

Cwmavan Port Talbot SA12 9ND

Newydd

Dychwelwyd

DP3399FJ

Safetykleen UK Ltd

Unit 4 Springmeadow Road Springmeadow Business Park Rumney Cardiff CF3 2ES

Amrywiad

Cyhoeddwyd

CB3095FL

PERDUE RECYCLING LTD

Kemys Way Gas Works Industrial Estate Gas Works Industrial Estate Swansea Enterprise Park Swansea SA6 8QF

Newydd

Cyhoeddwyd

AB3891FT

Celsa Manufacturing (UK) Ltd

Celsa Swansea Scrap Yard Swansea Docks Lockhead/Kings Dock Swansea SA1 1QR

Amrywiad

Tynnwyd yn ôl

CB3093ZR

Western Power Distribution

Millbrook Drive Swansea Vale Swansea SA7 0BA

Newydd

Cyhoeddwyd

 

Associated British Ports

Kings Dock Swansea Docks Swansea Swansea SA1 8RU

Newydd

Dychwelwyd

PP3898FA

B J Land Holdings Ltd

Land at Penplas Farm Llangyfelach Swansea Swansea SA5 7LA

Ildio

Tynnwyd yn ôl

BB3791ZM

Visors Down Ltd

Unit 15 Green Park Industrial Estate Coedcae Lane Talbot Green CF72 9GP

Newydd

Cyhoeddwyd

AB3698CV

Airfield Metals Limited

Carew Airfield Carew Airfield Carew Tenby Pembrokeshire SA70 8SY

Amrywiad

Dychwelwyd

AB3698CV

Airfield Metals Limited

Carew Airfield Carew Airfield Carew Tenby Pembrokeshire SA70 8SY

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BB3298HN

Green Steel Works Ltd

Unit 6 Capital Valley Eco Park Rhymney Tredegar Caerphilly NP22 5PT

Amrywiad

Tynnwyd yn ôl

QP3799FR

Amgen Rhondda Ltd

Cemetery Road Treorchy R C T CF42 6TB

Ildio

Tynnwyd yn ôl

QP3799FR

Amgen Rhondda Ltd

Cemetery Road Treorchy R C T CF42 6TB

Ildio

Cyhoeddwyd

FP3893VN

Kier Services Limited

Tythegston Civic Amenity Site Tythegston Bridgend CF32 0NE

Amrywiad

Cyhoeddwyd

DP3999FH

Dragon Waste Limited

Maryport Street Usk Monmouthshire NP15 1AB

Amrywiad

Cyhoeddwyd

HP3694FJ

WRG (Midlands) Ltd

Tatham Road Ruabon Wrexham Clwyd LL14 6RF

Trosglwyddiad

Cyhoeddwyd

YP3994FY

Entrec Ltd

Wrexham Industrial Estate Wrexham LL13 9RD

Amrywiad

Cyhoeddwyd

Gosodiadau - Hydref 2022

Rhif y Drwydded

Enw Deiliad y Drwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o Gais

Penderfyniad

BW9999IG

Kronospan Ltd

Ffatri Gronynnau Y Waun, Ffordd Gronynnau y Waun Ffordd Caergybi, Y Waun, Wrecsam, Clwyd, LL14 5NT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BL2548IF

Ford Motor Company Ltd

Gwaith peiriannau Pen-y-bont ar Ogwr EPR/BL2548IF, Ford Motor Company Ltd Ystad Ddiwydiannol Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3PJ

Ildio

Gyhoeddwyd

AB3695CH

Drumcastle Limited

Cyfleuster Trosglwyddo Gwastraff Nine Mile Point, Uned 9, Ystad Ddiwydiannol Nine Mile Point, Cwmfelinfach, Ynys-ddu, Casnewydd, Caerffili, NP11 7HZ

Amrywiad

Gyhoeddwyd

 

H.B.J Farms

Uned Dofednod Fferm Llwyngwilym, Fferm Llwyngwilym, Rhaeadr Gwy, LD6 5NS

Newydd

Gwrthod

Gosodiadau - Medi 2022

Rhif y Drwydded

Enw Deiliad y Drwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o Gais

Penderfyniad

XP3833UB

G D Environmental Services Ltd

Cyfleuster Heol East Bank, Uned 18a Heol East Bank, Ystâd Ddiwydiannol Felnex, Casnewydd, De Cymru, NP19 4PP

Amrywiad

Tynnu

 

Sterilin Ltd

Thermo Fisher Scientific Casnewydd, Thermo Fisher Scientific, Adeilad Parkway, Ystad Ddiwydiannol Pen-y-Fan, Crumlin, Caerffili, NP11 3EF

Newydd

Duly Wedi'i wneud

AB3694HZ

Mr Roger Hughes

Uned Dofednod Argoed, Argoed, Trefeglwys, Caersws, Powys, SY17 5QT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BX7282IS

AB InBev UK Ltd

Bragdy Magwyr EPR/BX7282IS, Y Bragdy Wilcrick, Cil-y-coed, Sir Fynwy, NP26 3RA

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BR7321IK

Tata Steel UK Limited

Gwaith Shotton , Shotton Works , Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint, CH5 2NH

Amrywiad

Dychwelyd

BU2489IT

Sofidel UK Limited

Melin Bapur Baglan, Ffordd Brunel, Parc Ynni Baglan, Castell-nedd, Castell-nedd Port Talbot, SA11 2FP

Amrywiad

Gyhoeddwyd

Gosodiadau - Awst 2022

Rhif y Drwydded

Enw Deiliad y Drwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o Gais

Penderfyniad

CB3395CX

Ystum Colwyn Farms Ltd

Ystum Colwyn AD, Ystum Colwyn, Meifod, Powys, SY22 6XT

Amrywiad

Dychwelyd

BX8289IW

Princes Ltd

Safle Diodydd Meddal – Caerdydd, Heol Portmanmoor, East Moors, Caerdydd, De Cymru, CF24 5HB

Amrywiad

Gyhoeddwyd

XP3833UB

G D Environmental Services Ltd

Cyfleuster Heol East Bank, Uned 18a Heol East Bank, Ystâd Ddiwydiannol Felnex, Casnewydd, De Cymru, NP19 4PP

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BV7460ID

Nexperia Newport Limited

Gwaith Lled-ddargludyddion Casnewydd, Heol Caerdydd, Casnewydd, De Cymru, NP10 8YJ

Amrywiad

Gyhoeddwyd

PP3238LX

Bakelite Synthetics UK Ltd

Thermosets Plant EA/EPR/PP3238LX/V002, Barry Thermosets Plant Sully Moors Road, Penarth, Bro Morgannwg, CF64 5YU

Amrywiad

Dychwelyd

BX9854IW

Sony United Kingdom Ltd

Pencoed EPR/BX9854IW, Canolfan Technoleg Pencoed, Pencoed, Morgannwg Ganol, CF35 5HZ

Amrywiad

Dychwelyd

BL7108IM

Tata Steel UK Limited

Gwaith Dur Port Talbot , Tata Steel Strip Products UK,                                 PORT TALBOT, GORLLEWIN MORGANNWG, SA13 2NG

Amrywiad

Dychwelyd

BL5636IF

TARMAC TRADING LIMITED

Gwaith Dur Port Talbot, Gwaith Abaty, Margam, Port Talbot, Castell-nedd Port Talbot, SA13 2NG

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

BB3093NX

JT Owen and Co

Uned Broiler Fferm Frochas, Fferm Frochas, Y Fron, Y Trallwng, Powys, SY21 9JD

Ildio

Gyhoeddwyd

Gosodiadau - Gorffennaf  2022

Rhif y Drwydded

Enw Deiliad y Drwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o Gais

Penderfyniad

BU0800IZ

Dŵr Cymru / Welsh Water

Queensferry WWTW, Ffordd y Ffatri, Pentre, CH5 2QJ.

Newydd

Dychwelyd

 

3C Gwastraff Cyfyngedig

Llanddulas Landfill EPR/BU0800IZ, CHWAREL LLANDDULAS HEOL ABERGELE , LLANDDULAS, ABERGELE, ABERGELE, LL22 8HP.

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BU7545IM

D &CH Mackinnon

Fferm Plas Tirion , Llanrug, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4PY

Newydd

Tynnu

RP3733PC

Sherwin-Williams UK Ltd

Sherwin-Williams Pecynnu Cotiau Glannau Dyfrdwy, Parcffordd, Ystad Ddiwydiannol Glannau Dyfrdwy, Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint, CH5 2NN.

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AP3136UA

Biffa Waste Services Limited

 Safle tirlenwi Trecatti, Ffordd Tirlenwi  Trecatti, Heol Fochriw, Merthyr Tudful, Merthyr Tudful, CF48 4AB.

Amrywiad

Gyhoeddwyd

 

Draig LNG Cyf

YNNI Aberdaugleddau , PURFA WATERSTON ABERDAUGLEDDAU, ABERDAUGLEDDAU, DYFED, SA73 1DR

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BU2489IT

Smurfit Kappa UK Ltd

Smurfit Kappa Yr Wyddgrug,  Parc Busnes Yr Wyddgrug, Maes Gwern, Yr Wyddgrug, CH7 1XZ.

Newydd

Duly Wedi'i wneud

CP3795FY

Sofidel UK Limited

 Melin Bapur Baglan, Ffordd Brunel,  Parc Ynni Baglan, Castell-nedd, Castell-nedd Port Talbot, SA11 2FP.

Amrywiad

Tynnu

CB3690ZB

Grŵp Sims U K Ltd

Safle Metel Casnewydd, Doc y De, Doc Alexandra, Casnewydd, Gwent, NP20 2WE.

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AB3894HW

Protium Green Solutions Ltd

Canolfan R&D Hydrogen Prifysgol De Cymru, Central Avenue, Baglan, Port Talbot, SA12 7AX.

Newydd

Gyhoeddwyd

GP3830BG

Foxholes Farm Ltd

Fferm Cinders Farm, Fferm Cinders, Cinders, Rhiwabon, Wrecsam, Wrecsam, LL14 6HL.

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

Gosodiadau - Mehefin 2022

Rhif y Drwydded

Enw Deiliad y Drwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o Gais

Penderfyniad

 

Grŵp ynni adnewyddadwy anfeidrol Cyfyngedig

Cyfleuster Gwres a Phŵer Cyfunedig y Bathdy Brenhinol, Y Bathdy Brenhinol, Llantrisant, Pont-y-clun, CF72 8YT

Newydd

Gyhoeddwyd

ZP3731NN

GS Yuasa Battery Manufacturing Limited

Gweithgynhyrchu Batri Rassau EPR/BV5386IX, Uned 22  Ystad  Ddiwydiannol Rasa , Rassau, Glynebwy, Blaenau Gwent, NP23 5SD

Amrywiad

Gyhoeddwyd

 

Biocatalysts Cyf

 Cyfleuster Cynhyrchu  Ensym Nantgarw, Cefn Coed, Parc Nantgarw, Caerdydd, Caerdydd, CF15 7QQ

Newydd

Gyhoeddwyd

EP3737NU

Gwasanaethau Gwastraff Dyffryn Tawel Cyfyngedig

Ffatri Cynhyrchu Dyffryn Tawel CNC/EPR/ZP3535SQ/V004, Safle Tirlenwi Cwm Silent Valley , Cwm, Glynebwy, Blaenau Gwent, NP23 6PZ

Trosglwyddo

Dychwelyd

UP3331ZZ

Sundorne Products (llanidloes) Ltd

 Safle Tirlenwi Bryn Posteg ,  Safle Tirlenwi  Bryn Posteg Tylwch Road , Llanidloes, Powys, SY18 6JJ

Amrywiad

Gyhoeddwyd

DP3137EG

Ynni Gwyrdd Margam Cyf

Gwaith Ynni Gwyrdd Margam, Tir oddi ar Longlands Lane, Margam, Port Talbot, Castell-nedd Port Talbot, SA13 2NR

Amrywiad

Gyhoeddwyd

QP3536ZQ

HUFENFA DE ARFON CYF

EPR Hufenfa Pwllheli/BL9941IC, Rhyd-y-Gwistl , Chwilog, PWLLHELI, Gwynedd, LL53 6SB

Amrywiad

Gyhoeddwyd

Gosodiadau - Mai 2022

Rhif y Drwydded

Enw Deiliad y Drwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o Gais

Penderfyniad

BL5644IK

Sensient Flavors Ltd

Sensient Flavors Ltd, Blasau Synhwyraidd, Felin-fach, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8AG

Amrywiad

Gyhoeddwyd

LP3131SW

Simec Uskmouth Power Ltd

Safle Pŵer Aber-wysg , Gorsaf Bŵer Aber-wysg West Nash Road, Casnewydd, Gwent, NP18 2BZ

Amrywiad

Tynnu

 

Protium Green Solutions Ltd

Tir ger Adeilad 137, Bro Tathan Business Park West, Sain Tathan, Bro Morgannwg, CF62 4AF

Newydd

Tynnu

 

Gosodiadau - Ebrill2022

Rhif y Drwydded

Enw Deiliad y Drwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o Gais

Penderfyniad

DP3137EG

Ynni Gwyrdd Margam Cyf

Depo Gwastraff Michaels, 1 Stryd Fawr, Lôn Isel, Y Rhath, Caerdydd, De Morgannwg, CF24 0TP

Amrywiad

Gyhoeddwyd

ZP3032KQ

Dwr Cymru Cyfyngedig

Planhigyn Ynni Gwyrdd Margam EPR/DP3137EG, Tir Planhigion Ynni Gwyrdd Margam oddi ar Longlands Lane ,Castell-nedd Port Talbot, SA13 2NR

Amrywiad

Tynnu

BV9667IV

 

Cyfleuster Gwres a Phŵer Cyfunedig  Afan,  Cyfleuster Gwres a Phŵer Cyfunedig Afan, Taith Gerdded Phoenix, Port Talbot, SA13 1RA

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BB3397HN

 

EPR/BV9667IV Caerfyrddin, ALLTYCNAP ROAD JOHNSTOWN ,CAERFYRDDIN, DYFED, SA31 3YDD

Amrywiad

Tynnu

XP3830UR

 

Canolfan Rheoli Gwastraff Sandycroft, Rhodfa'r Tywysog William, Sandycroft, Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint, CH5 2Px

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3091HY

United Petfood UK Limited

Hufenfa Hwlffordd, Hufenfa Hwlffordd Heol Penfro , Pont  Merlin, HWLFFORDD, Dyfed, SA61 1JN

Amrywiad

Gyhoeddwyd

Gosodiadau - Mawrth 2022

Rhif y Drwydded

Enw Deiliad y Drwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o Gais

Penderfyniad

XP3833UB

G D Gwasanaethau Amgylcheddol Cyf

Cyfleuster East Bank Road, Uned 18a a 19 East Bank Road,

Ystad Ddiwydiannol Felnex, De Cymru, NP19 4PP

Ildio

Gyhoeddwyd

SP3635CS

Peter's Food Service Limited

Gwasanaeth Bwyd Peter, Uned 1 Greenway, Ystâd Ddiwydiannol Tŷ Bedwas , Caerffili, CF83 8XP

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BX7282IS

AB InBev UK Ltd

Bragdy Magwyr EPR/BX7282IS, Y Bragdy Wilcrick, Cil-y-coed, Sir Fynwy, NP26 3RA

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BV9667IV

Melin Bwyd Anifeiliaid Caerfyrddin

Carmarthen EPR/BV9667IV, ALLTYCNAP ROAD JOHNSTOWN, CAERFYRDDIN, CAERFYRDDIN, DYFED, SA31 3YDD

Amrywiad

Gyhoeddwyd

MP3531MD

J REID TRADING LIMITED

J Reid Trading Ltd EPR/MP3531MD/V003, FFATRI ROAD SANDYCROFT, GLANNAU DYFRDWY, SIR Y FFLINT, CH5 2QJ

Amrywiad

Gyhoeddwyd

VP3235HS

Farmers Boy (Glannau Dyfrdwy) Cyf

Farmers Boy (Glannau Dyfrdwy) Cyf, Uned 105/106 Tenfed Avenue,  Parc Diwydiannol  Glannau Dyfrdwy, GLANNAU DYFRDWY, Clwyd, CH5 2UA

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AB3697CN

Cwmni Dŵr Mwynol Radnor Hills Cyf

Radnor Hills, Radnor Hills Water, Fferm Heartsease, Trefyclo, Powys, LD7 1LU

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BV4177IS

 

Volac Felinfach, Felinfach, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion, SA48 8AG

Amrywiad

Gyhoeddwyd

UP3237CP

Solway Foods Limited

Solway Foods Limited, RF Brookes, Azalea Road, Casnewydd, Casnewydd, NP10 9SA

Amrywiad

Gyhoeddwyd

PP3238LX

Bakelite Synthetics UK Ltd

Barry Thermosets Plant EA/EPR/PP3238LX/V002, Barry Thermosets Plant Sully Moors Road , Penarth, Bro Morgannwg, CF64 5YU

Amrywiad

Gyhoeddwyd

VP3030BX

Slags Halen Befesa Cyfyngedig

Slags Halen yr Eglwys Newydd,  Banc y Fenns, yr Eglwys Newydd, Swydd Amwythig, SY13 3PA

Amrywiad

Tynnu

Gosodiadau - Chwefror 2022

Rhif y Drwydded

Enw Deiliad y Drwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o Gais

Penderfyniad

 

Mr Phillip Rogers

Llanandras, Powys, LD8 2HG

Amrywiad

Gyhoeddwyd

GP3031ZW

 

Kelloggs Lôn y Bryn , Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam, Wrecsam, Clwyd, LL13 9UT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

GP3031ZW

Kellogg Company of Great Britain Ltd

Kelloggs Lôn y Bryn , Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam, Wrecsam, Clwyd, LL13 9UT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

 

Forward Waste Management Ltd

122-128 East Moors Road, Caerdydd, CF24 5EE

Newydd

Gyhoeddwyd

QP3034AK

 

Gorllewin Parc Busnes Cross Hands , Cross Hands, Sir Gaerfyrddin, SA14 6RF

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BU7545IM

Sherwin-Williams UK Ltd

Parkway, Ystâd Ddiwydiannol Glannau Dyfrdwy, GLANNAU Dyfrdwy, Sir y Fflint, CH5 2NN

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

 

Topmoor Poultry Limited

Fferm Stud, Bleddfa, TREF-Y-CLAWDD, Powys, LD7 1NY

Newydd

Gyhoeddwyd

 

Topmoor Poultry Limited

Fferm Stud, Bleddfa, Trefyclo, Powys, LD7 1NY

Newydd

Gyhoeddwyd

DP3232CY

Nantycordy Farm (Powys) Limited

Fferm Stud, Bleddfa, TREF-Y-CLAWDD, Powys, LD7 1NY

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

ZP3731CL

Topmoor Poultry Limited

Fferm Stud, Bleddfa, TREF-Y-CLAWDD, Powys, LD7 1NY

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

ZP3731CL

Topmoor Poultry Limited

Fferm Stud, Bleddfa, TREF-Y-CLAWDD, Powys, LD7 1NY

Amrywiad

Gyhoeddwyd

DP3232CY

Nantycordy Farm (Powys) Limited

Fferm Stud, Bleddfa, TREF-Y-CLAWDD, Powys, LD7 1NY

Amrywiad

Gyhoeddwyd

KP3331ZL

 

Glanbia Cheese Ltd Ffordd Glan hwfa , Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

WP3938SH

 

Wynnstay Group plc, Tŷ'r Eryr , Llansantffraid ym Mechain, Powys, SY22 6AQ

Amrywiad

Gyhoeddwyd

 

Topmoor Poultry Limited

Fferm Warren, Norton, Llanandras, Powys, LD8 2ED

Newydd

Gyhoeddwyd

YP3932CK

Topmoor Poultry Limited

Fferm Warren, Norton, Presteigne, Powys, LD8 2ED

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

YP3932CK

Topmoor Poultry Limited

Fferm Warren, Norton, Presteigne, Powys, LD8 2ED

Amrywiad

Gyhoeddwyd

QP3536ZQ

 

Rhyd-y-Gwistl , Chwilog, PWLLHELI, Gwynedd, LL53 6SB

Amrywiad

Gyhoeddwyd

 

Circular Waste Solutions Limited

Y Gweithfeydd Triniaeth, Parc Diwydiannol Westfield, Abertawe, SA5 4SF

Newydd

Dychwelyd

 

James Jones & Sons (Pallets and  Packaging) Limited

Tŷ'r Llarwydd, Oak Road, Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam, Wrecsam, LL13 9RG

Newydd

Wedi'i Wneud yn Ddu

 

NOVIDON LIMITED

Ffordd Coed Aben, Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam, Wrecsam, LL13 9UH

Newydd

Dychwelyd

 

Oscar Mayer Limited

De Ffordd Ash, Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam, Wrecsam, Wrecsam, LL13 9UG

Amrywiad

Gyhoeddwyd

Gosodiadau - Ionawr 2022

Rhif y Drwydded

Enw Deiliad y Drwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o Gais

Penderfyniad

DP3733BK

Newyddport City Council

Docksway Disposal Site - Phase 2 Docks Way  Newyddport South Wales NP20 2NS

Amrywiad

Cyhoeddwyd

VP3339PD

Morganite Electrical Carbon Limited

Morgan Advanced Materials Upper Fforest Way Swansea Enterprise Park  Swansea SA6 8PP

Ildio

Cyhoeddwyd

CB3395CX

Ystum Colwyn Farms Ltd

Ystum Colwyn Meifod Powys SY22 6XT

Newydd

Cyhoeddwyd

 

Dwr Cymru / Welsh Water

Factory Road  Pentre CH5 2DU

Newydd

Dychwelwyd

AP3337HF

 

Cymru Country Feeds Miners Road  Llay Wrexham LL12 0PJ

Amrywiad

Cyhoeddwyd

AB3792ZU

Mr Endaf JENKINS

Pwllpridd Lledrod  Aberystwyth Ceredigion SY23 4HZ

Amrywiad

Cyhoeddwyd

AB3496HZ

Mr Keri Davies

Wernheulog Llanfaredd  Builth Wells Powys LD2 3TE

Amrywiad

Cyhoeddwyd

EP3034GS

 

Llysonnen Mill  Travellers Rest  CARMARTHEN Dyfed SA31 3SG

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BR9383ID

Knauf Insulation Ltd

Chemistry Lane  Queensferry  Deeside Flintshire CH5 2DA

Amrywiad

Cyhoeddwyd

GP3130VZ

Hendre Poultry Ltd

The Hendre Felindre  Knighton Powys LD7 1YT

Amrywiad

Cyhoeddwyd

VP3031MR

GV & DE Pickstock

The Old Station Yard LLANFECHAIN Powys SY22 6UE

Trosglwyddiad

Cyhoeddwyd

CB3091HY

 

Llangadog Pet Foods Plant Tywi Valley Foods Station Road  Llangadog  SA19 9LY

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BV9683IH

Dunbia UK

Teify Park  LLANYBYDDER Carmarthenshire SA40 9QE

Amrywiad

Cyhoeddwyd

EP3738NG

WEPA UK Ltd

BRIDGEND PAPER MILLS  LLANGYNWYD MAESTEG MAESTEG MID GLAMORGAN CF34 9RS

Amrywiad

Cyhoeddwyd

YP3138TY

Mr Howard White

Portfield Farm Wonastow Road  Monmouth Monmouthshire NP25 4DQ

Trosglwyddiad

Cyhoeddwyd

AB3695CH

Hazrem Environmental Ltd

Unit 9 Nine Mile Point Industrial Estate Cwmfelinfach Ynysddu Newyddport Caerphilly NP11 7HZ

Trosglwyddiad

Cyhoeddwyd

AB3492ZQ

Lloyds Animal Feeds (Western) Ltd

Bridge Rd North Wrexham Ind Est  Wrexham Wrexham CBC LL13 3PS

Amrywiad

Cyhoeddwyd

Gosodiadau - Ionawr 2021 i Rhagfyr 2021

Rhif y Drwydded

Enw Deiliad y Drwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o Gais

Penderfyniad

HP3737UE

Siemens Energy Ltd

Western Power West Nash Road Nash Newyddport South Wales NP18 2BZ

Trosglwyddiad

Cyhoeddwyd

WP3231NB

Dairy Partners (Cymru Wales) Limited

Aberarad Newyddcastle Emlyn Carmarthenshire SA38 9DQ

Amrywiad

Dychwelwyd

JP3333LV

Centrica Barry Ltd

Barry Power Station Sully Moors Road Sully Vale of Glamorgan CF64 5YU

Ildio

Cyhoeddwyd

HP3737UE

Siemens plc

Western Power West Nash Road Nash Newyddport South Wales NP18 2BZ

Amrywiad

Cyhoeddwyd

JP3632ZH

Dow Silicones UK Limited

Wimborne Road - Dock 2 Barry Vale of Glamorgan CF63 3DH

Amrywiad

Cyhoeddwyd

 

Conrad (Hawarden) Limited

Hawarden Industrial Park Clwyd Close Broughton CH5 3PZ

Newydd

Duly Made

VP3339PD

Morganite Electrical Carbon Limited

Morgan Advanced Materials Upper Fforest Way Swansea Enterprise Park Swansea SA6 8PP

Amrywiad

Dychwelwyd

SP3537VQ

Biogen Bryn Pica Ltd

Bryn Pica Landfill Site Aberdare Rhondda-Cynon-Taff CF44 0BX

Amrywiad

Cyhoeddwyd

 

Peak Gen Power 5 Ltd

Llandarcy Business Park Llandarcy SA10 6EJ

Newydd

Duly Made

 

Conrad (Wrexham) LImited

Wrexham Industrial Estate Wrexham LL13 9RF

Newydd

Duly Made

DP3430LX

ZF Automotive UK Ltd

ZF Automotive UK LTD- Pontypool Site Newydd Inn Pontypool Torfaen NP4 0TL

Amrywiad

Cyhoeddwyd

HP3737UE

Severn Power Ltd

Western Power West Nash Road Nash Newyddport South Wales NP18 2BZ

Trosglwyddiad

Cyhoeddwyd

GP3337KD

Envirowales Ltd

Unit 5 Tafarnaubach Industrial Estate Tredegar Blaenau Gwent NP22 3AA

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BB3697HD

G & A Powell

Glanmeheli Farm Kerry SY16 4LN

Newydd

Cyhoeddwyd

 

Mondelez UK Confectionery Production Limited

Station Avenue Chirk LL14 5LT

Newydd

Duly Made

BX6421IY

Rehau Limited

Unit 8 Amlwch Business Park Amlwch Anglesey LL68 9BX

Ildio

Dychwelwyd

VP3095FS

Neal Soil Suppliers Ltd

Atlantic Ecopark Newyddton Road Cardiff CF3 2EJ

Amrywiad

Cyhoeddwyd

XP3833UB

G D Environmental Services Ltd

Unit 18a & 19 East Bank Road Felnex Industrial Estate Newyddport South Wales NP19 4PP

Amrywiad

Cyhoeddwyd

TP3835LV

S I Green UK Limited

Cwmrhydyceirw Quarry Vicarage Road Cwmrhydyceirw Morriston Swansea SA6 6DR

Ildio

Cyhoeddwyd

TP3835LV

 

Cwmrhydyceirw Quarry Vicarage Road Cwmrhydyceirw Morriston Swansea SA6 6DR

Amrywiad

Dychwelwyd

WB3490HQ

Enviroparks (Wales) Limited

Ninth Avenue Hirwaun Industrial Estate Hirwaun Aberdare Rhondda Cynon Taff CF44 9NA

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BU0800IZ

3C Waste Limited

LLANDDULAS QUARRY ABERGELE ROAD LLANDDULAS ABERGELE ABERGELE LL22 8HP

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BX9455IF

Hydro Extrusion UK Ltd

Pantglas Industrial Estate Bedwas Caerphilly CF83 8DR

Amrywiad

Dychwelwyd

GP3692LQ

RMR Recycling Limited

Pen-y-Fan Pond Lane Manmoel Road Manmoel Blackwood Caerphilly NP12 0HY

Amrywiad

Dychwelwyd

AB3233DW

GP Biotec Ltd

Great Porthamel AD Plant Talgarth Brecon Powys LD3 0DL

Amrywiad

Cyhoeddwyd

SP3936TL

Cenin Limited

Unit 1 Former Stormydown Aerodrome Pyle BRIDGEND Mid Glamorgan CF33 4RS

Amrywiad

Cyhoeddwyd

SP3936TL

Cenin Limited

Unit 1 Former Stormydown Aerodrome Pyle BRIDGEND Mid Glamorgan CF33 4RS

Amrywiad

Cyhoeddwyd

AB3191FR

Severn Trent Green Power (Bridgend) Limited

Stormy Down Porthcawl Bridgend Mid Glamorgan CF33 4RS

Amrywiad

Cyhoeddwyd

PP3539NV

Gwynedd Council

Cilgwyn Landfill Site Cilgwyn Carmel CAERNARFON Gwynedd LL54 7SF

Ildio

Cyhoeddwyd

LP3030XA

Viridor Trident Park Limited

Trident Park Glass Avenue Cardiff CF24 5EN

Trosglwyddiad

Cyhoeddwyd

PP3993VS

Atlantic Recycling Limited

Rumney Cardiff Glamorgan CF3 2EJ

Amrywiad

Cyhoeddwyd

LP3030XA

Viridor Waste Management Ltd

Trident Park Glass Avenue Cardiff CF24 5EN

Amrywiad

Cyhoeddwyd

VP3095FS

Neal Soil Suppliers Ltd

Atlantic Ecopark Newyddton Road Rumney Cardiff CF3 2EJ

Amrywiad

Cyhoeddwyd

LP3030XA

Viridor Trident Park Limited

Trident Park Glass Avenue Cardiff CF24 5EN

Amrywiad

Cyhoeddwyd

TP3639BH

Celsa Manufacturing UK Ltd

Tremorfa Works Newydd Melt Shop Seawall Road Tremorfa Cardiff South Wales CF24 5TH

Amrywiad

Cyhoeddwyd

PP3993VS

Atlantic Recycling Limited

Rumney Cardiff Glamorgan CF3 2EJ

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BB3790FX

ALUK (GB) Ltd

Aluk GB Ltd Newyddhouse Farm Industrial Estate Mathern Chepstow Monmouthshire NP16 6UD

Newydd

Cyhoeddwyd

CB3092CA

MicroPharm Limited

MicroPharm Limited Cnwcau Cilgerran SA43 2SN

Newydd

Cyhoeddwyd

NP3037AF

Uniper UK Limited

Connah's Quay Power Station Kelsterton Road Connah's Quay Flintshire CH5 4BP

Amrywiad

Cyhoeddwyd

AB3091FW

Western Power Distribution (South Wales) PLC

Ty Coch Way Ty Coch Cwmbran Torfaen NP44 7EZ

Amrywiad

Cyhoeddwyd

 

Aneurin Bevan University Health Board

Llanfrecfa Grange Cwmbran NP44 8YN

Newydd

Dychwelwyd

AB3092CV

Parc Adfer Operations Ltd

Weighbridge Road Deeside Industrial Park Deeside Flintshire CH5 2LL

Amrywiad

Cyhoeddwyd

MP3531MD

J REID TRADING LIMITED

FACTORY rOAD SANDYCROFT DEESIDE FLINTSHIRE CH5 2QJ

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BT4885IT

Shotton Mill Limited

WEIGHBRIDGE ROAD SHOTTON DEESIDE DEESIDE CLWYD CH5 2LL

Trosglwyddiad

Cyhoeddwyd

AB3092CV

WTI UK Ltd

Weighbridge Road Deeside Industrial Park Deeside Flintshire CH5 2LL

Amrywiad

Dychwelwyd

BB3891CG

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Green Lane Dinas Powys CF64 2TR

Newydd

Cyhoeddwyd

 

Brecon Power Ltd

Rassau Industrial Estate Ebbw Vale NP23 5SD

Newydd

Duly Made

XP3830UR

The First Milk Cheese Company Ltd

Haverfordwest Creamery Pembroke Road Merlins Bridge HAVERFORDWEST Dyfed SA61 1JN

Amrywiad

Cyhoeddwyd

AB3092ZE

Bryn Power Limited

Gelliargwelltt Gelligaer Farm Gelligaer Hengoed Caerphilly CF82 8FY

Amrywiad

Cyhoeddwyd

GP3130VZ

Hendre Poultry Ltd

The Hendre Felindre Knighton Powys LD7 1YT

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BV4177IS

Volac International Limited

Felinfach Lampeter Ceredigion SA48 8AG

Amrywiad

Cyhoeddwyd

VP3031MR

GV & DE Pickstock

The Old Station Yard LLANFECHAIN Powys SY22 6UE

Trosglwyddiad

Dychwelwyd

CB3091HY

Cambrian Pet Foods Ltd

Llangadog Pet Foods Plant Tywi Valley Foods Station Road Llangadog SA19 9LY

Newydd

Cyhoeddwyd

BU7766IC

Sundorne Products (llanidloes) Ltd

Bryn Posteg Landfill Site Tylwch Road Llanidloes Powys SY18 6JJ

Amrywiad

Cyhoeddwyd

AB3696CC

Mr Martin Evans

Domgay Hall Domgay Road Four Crosses Llanymynech Powys SY22 6SW

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BU2349IL

Synthite Limited

Alyn Works Denbigh Road MOLD Flintshire CH7 1BF

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BU2349IL

Synthite Limited

Denbigh Road Mold Flintshire CH7 1BF

Amrywiad

Cyhoeddwyd

UP3831ES

T S Resins Limited

Alyn Works Denbigh Road MOLD Flintshire CH7 1BT

Amrywiad

Cyhoeddwyd

 

MOLD INVESTMENTS LIMITED

Parry Quarry Mold Road Alltami Mold Flintshire CH7 6LG

Newydd

Dychwelwyd

BU2349IL

Synthite Limited

Denbigh Road Mold Flintshire CH7 1BF

Amrywiad

Cyhoeddwyd

AB3096HU

Avara Foods Ltd

Nant Coed Farm Nantycaws Carmarthenshire SA32 8HB

Amrywiad

Cyhoeddwyd

AB3096HU

Avara Foods Ltd

Nant Coed Farm Nantycaws Carmarthenshire SA32 8HB

Trosglwyddiad

Cyhoeddwyd

AB3096HU

Freemans of Newyddent

Nant Coed Farm Nantycaws Carmarthenshire SA32 8HB

Trosglwyddiad

Dychwelwyd

AB3695CH

 

Unit 9 Nine Mile Point Industrial Estate Cwmfelinfach Ynysddu Newyddport Caerphilly NP11 7HZ

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BV7460ID

Newyddport Wafer Fab Limited

Newyddport Semiconductor Plant Cardiff Road Newyddport South Wales NP10 8YJ

Amrywiad

Cyhoeddwyd

CP3333BQ

Tata Steel UK Limited

PO Box 30 Orb Electrical Steels Stephenson Street Newyddport NP19 0RB

Ildio

Cyhoeddwyd

EP3830GH

Liberty Steel Newyddport Ltd

Corporation Road Newyddport NP19 4XE

Amrywiad

Dychwelwyd

KP3195FW

Sims Group U K Ltd

South Dock Alexandra Dock Newyddport Gwent NP20 2WE

Amrywiad

Cyhoeddwyd

UP3237CP

Solway Foods Limited

R F Brookes (Solway Foods) Azalea Road Rogerstone Newyddport Newyddport NP10 9SA

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BB3599CW

Next Generation Data Ltd

Imperial Park Celtic Way Marshfield Newyddport NP10 8BE

Newydd

Cyhoeddwyd

DP3333TA

RWE Generation UK plc

Pembroke Power Station Pembroke PEMBROKE Dyfed SA71 5SS

Amrywiad

Cyhoeddwyd

YP3930EX

Valero Energy Ltd

Valero Energy Ltd Pembroke Refinery Pembroke Pembrokeshire SA71 5SJ

Amrywiad

Cyhoeddwyd

DP3333TA

RWE Generation UK plc

Pembroke Power Station Pembroke PEMBROKE Dyfed SA71 5SS

Amrywiad

Cyhoeddwyd

AB3192HQ

 

Port Talbot Steeworks PORT TALBOT WEST GLAMORGAN SA13 2NG

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BJ7891IT

Baglan Operations Limited

Baglan Power Station Baglan PORT TALBOT West Glamorgan SA12 7GE

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BB3699CR

RO a R Parry

Crugeran Sarn Pwllheli Gwynedd LL53 8DT

Newydd

Cyhoeddwyd

DP3735NP

Biogen Waen Ltd

Holywell Road St Asaph Denbighshire St Asaph Clwyd LL17 0DS

Amrywiad

Cyhoeddwyd

AB3393CP

Viridis 178 Ltd

Viridis 178 Swansea Power Plant Westfield Industrial Park Waunarlwydd Swansea Swansea SA5 4SF

Trosglwyddiad

Cyhoeddwyd

AB3393CP

Viridis 178 Ltd

Viridis 178 Swansea Power Plant Westfield Industrial Park Waunarlwydd Swansea Swansea SA5 4SF

Amrywiad

Cyhoeddwyd

ZP3933NJ

The Treatment Hub Limited

Building 2 Westfield Industrial Park Waunarlwydd Swansea SA5 4SF

Amrywiad

Dychwelwyd

CB3092HQ

PE and GR Jones T/A Pen Cae Poultry

Pen Cae Trelystan Welshpool Powys SY21 8JA

Newydd

Cyhoeddwyd

AB3391CD

Ystym Colwyn Farm Ltd

Ystym Colwyn Farm Meifod Welshpool Powys SY22 6XT

Amrywiad

Dychwelwyd

BB3792HC

RM & CA Bright

Berriew Welshpool Powys SY21 8AU

Newydd

Cyhoeddwyd

AB3591ZQ

Maelor Foods Limited

Maelor Foods Limited Pickhill Lane Cross Lanes Wrexham Wrexham LL13 0UE

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BK3638IF

HYDRO ALUMINIUM DEESIDE LTD

BRIDGE ROAD WREXHAM INDUSTRIAL ESTATE WREXHAM WREXHAM LL13 9SQ

Amrywiad

Cyhoeddwyd

Ansawdd y Dŵr - Hydref 2022

Rhif y Drwydded

Enw Deiliad y Drwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o Gais

Penderfyniad

CB3698CA

Mr Paul Bebb

Plas Yn Llan Barn, Ffordd y Mynydd, Cilcain, CH7 5PB

Newydd

Gyhoeddwyd

WQD004714

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Rhuddlan CSO, ger ffordd A525 ar Ffordd Tan-yr-Eglwys, Rhuddlan, Sir Ddinbych, LL18 2UU

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0139301

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Ffordd Forol Bae Colwyn CSO, ger Toad Hall Inn, Cyffordd Ffordd y Môr a'r Promenâd, Bae Colwyn, LL29 8PJ

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0235601

TARMAC TRADING LIMITED

Gwaith trin carthion sy'n gwasanaethu Chwarel yr Hafod, Chwarel yr Hafod, Abercarn, Newbridge, Caerffili, NP11 5LH

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0337201

TARMAC TRADING LIMITED

Draen safle dan amodau storm yn Chwarel yr Hafod, Chwarel Hafod, Abercarn, Newbridge, Caerffili, NP11 5LH

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0277801

TARMAC TRADING LIMITED

CHWAREL EWENNI, CHWAREL EWENNI, HEOL Y WIG, EWENNI PEN-Y-BONT AR OGWR, CF35 5RG

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3697FR

FCC Construction

A465 Adran 5 a 6 Dowlais Top i Hirwaun, A465 Adran 5 a 6 Dowlais Top i Hirwaun, Hirwaun, Aberdâr, Rhondda Cynon Taf, CF44 9HR

Newydd

Gyhoeddwyd

BP0067701

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO yng Ngorsaf Bwmpio Tan y Cae, Maes Parcio Tan y Cae, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1JF

Ildio

Gyhoeddwyd

BP0067601

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Maes Awyr Agored ac Uwch-Swyddfa Awyrennau ac Isel yng Ngorsaf Bwmpio Tan y Cae, Maes Parcio Tan y Cae, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1JF

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0034002

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO a EO yn Amroth & Summerhill SPS Rhif 1, Tu cefn i Faes Parcio Amroth, Amroth, Sir Benfro, SA67 8NQ

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0437401

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Gorlif Storm yng ngwaith trin dŵr gwastraff Bethesda, oddi ar Bangor Rd, Bethesda, Gwynedd, LL57 3DW

Amrywiad

Tynnu

CB3699CD

Mr Michael Clarke

Ffoshelyg, FFoshelyg, Lancych, Boncath, Sir Benfro SA37 0LJ

Newydd

Gyhoeddwyd

BP0268701

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ac EO yn SPS De Aberllydan, tu allan i 'Rocks Drift', Enfield Road, Broad Haven, SA62 3JW

Amrywiad

Gyhoeddwyd

 

Montpellier Estates Ltd

Cern Carnau, Ysbyty Cefn Carnenau, Lôn Cefn Carnenau, Pont-y-graig, Caerffili, CF83 1LX

Newydd

Tynnu

CB3699FQ

Mr Andrew Evans

Holly House, Holly House, Crug (Crick), Cil-y-coed, Sir Fynwy, NP26 5UW

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3698HQ

Mr Timothy Wingrove

Bwthyn Brockwells, Heol Dewstow, Caerwent, Cil-y-coed, Sir Fynwy, NP26 5AJ

Newydd

Gyhoeddwyd

BP0238001

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ac EO yng ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Aberporth, ger Wendy, Tresaith Road, Aberporth, Aberteifi, Ceredigion, SA43 2EZ

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0235501

TARMAC TRADING LIMITED

Tanciau anheddu sy'n gwasanaethu Chwarel Torcoed, Llanddarog, Porthyrhyd, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA32 8PY

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0239301

TARMAC TRADING LIMITED

Gwasanaethu Tanciau Anheddu, Chwarel Torcoed, Porthyrhyd, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA32 8PY

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BG0014502

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Triniaeth Dŵr Gwastraff Clarbeston Road Storm Overflow, Lane oddi ar Market Place, Clarbeston Road, Sir Benfro, SA63 4UN

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0141901

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ac EO yn Sbas Morfa Drive Conwy, Morfa Drive, Conwy, LL32 8EP

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0243901

Tarmac Trading Limited

Chwarel Creigiau, Heol Pant y Gored, Creigiau, Caerdydd, CF15 9NF

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3790CM

Breedon Trading Ltd

Chwarel Dinbych, Ffordd y Graig, Dinbych, LL16 5US

Newydd

Gyhoeddwyd

CG0354601

Tarmac Trading Limited

Chwarel Burley Hill, Pant Du, Nercwys, Yr Wyddgrug, Sir Ddinbych, CH7 4DD

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0112001

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ac EO yn SPS Cilgant Mawddach, Arthog, Fairbourne, Gwynedd, LL39 1BJ

Amrywiad

Issued

CG0137301

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO a EO yn Sbawyr Glan y Môr, Y tu cefn i Dol y Gro, Ffordd Llanrwst, Glan Conwy, Conwy, LL28 5SY

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0141201

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ac EO yn sSPS Glan Conwy, Parc Busnes Cae Ffwt, Penraw'r Llan, Glan Conwy, LL28 5SP

Amrywiad

Gyhoeddwyd

ZP3525GH

Tarmac Trading Limited

CHWAREL YR HAFOD, ., CAPEL-Y-BWRÏAIDD, ABERCARN, GWENT, NP11 5LH

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AC0121201

Tarmac Trading Limited

Chwarel Trefil, Trefil, Tredegar, Gwent, NP22 4HF

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3697HY

Mr Richard Drew & Mr Gavin Jones

Bwthyn Sandsend a Bwthyn Carneddi, Sarn, Treffynnon, Sir y Fflint, CH8 9DE

Newydd

Gyhoeddwyd

BP0209601

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Wogan Mews CSO, gyferbyn â Thŷ'r Ynys, Talacharn, Sir Gaerfyrddin, SA33 4TB

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0430001

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Llanbedr Storm Overflow, Nr Bron Pwell (Morawelon), Sarn Hir, Llanbedr, Gwynedd, LL45 2HW

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0411301

Mrs Amy Theaker and Mr James Theaker

Gwesty Lake View, Tan y Pant, Llanberis, Gwynedd, LL55 4EL

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

BN0031801

Tarmac Trading Limited

Chwarel Dinas, Llansawel, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin, SA19 7JB

Amrywiad

Gyhoeddwyd

UP3822GU

Mr Nigel Bathurst

Blaen Y Cwm, Ffordd Llanbister, Llandrindod, Powys, LD1 6SR

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

CG0379201

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

System Datgelu Stormydd Cyffordd Llandudno ac Oriel Eo, Ffordd Conwy, Cyffordd Llandudno, Cyffordd Llandudno, Conwy, LL31 9LU

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0190901

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Cyffordd Llandudno Marl Drive CSO, gyferbyn â 73 Marl Drive, Cyffordd Llandudno, Conwy, LL31 9LL

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0379301

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ac EO yng Nghyffordd Llandudno Ffordd Conwy SPS, Tŷ Pwmp, Conway Road, Cyffordd Llandudno, LL31 9NL

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CM0079701

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Gorlif Storm yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Llandyrnog (Tanciau Storm), Llanynys Rd, Llandyrnog, Sir Ddinbych, LL16 4HA

Amrywiad

Tynnu

BE0026201

Tarmac Trading Limited

Gwaith Concrit Llanelli, Ffwrnais Gwaith y Deml, Llanelli, SA15 4HT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BW2202601

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Ardal Pont-y-bont CSO, Mewn cae gyferbyn â 'Glanrafon', Heol y Meinciau, Pont-y-ladron, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 5TR

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0077101

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Rhif 1 Llanfairfechan CSO, Ffordd y Pentref, Llanfairfechan, Conwy, LL30 0NH

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CM0170501

DCWW

Hand Hotel Gardens CSO, Gwesty Gyferbyn â THand, Stryd y Bont, Llangollen, LL20 8PF

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BW2205001

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Gorlif Storm yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Llannon, Cledrau 'Gelli House', Heol y Ffynnon, Llannon, Llanelli, SA14 8JH

Amrywiad

Tynnu

BP0322501

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ac EO yn Steynton SPS, Llwybr sy'n gyfochrog â Ffordd Steynton, Aberdaugleddau, Sir Benfro, SA73 1AB

Amrywiad

Gyhoeddwyd

 

Mr Stuart Reid

Tŷ Carreg, Ty Carreg, Dingestow, Fynwy, Sir Fynwy, NP25 4EB

Newydd

Dychwelyd

 

Mr Ronald Baker

Ffermdy Hendre, Ffermdy Hendre, Hendre, Fynwy, Sir Fynwy, NP25 4DJ

Newydd

Dychwelyd

AN0022101

Tarmac Trading Limited

Gwasanaethu gwaith trin carthffosiaeth, Chwarel Hendy, Heol yr Ysgol, Meisgyn, Ger Pont-y-clun, Rhondda Cynon Taf, CF72 8PG

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0347501

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Triniaeth Dŵr Gwastraff Neyland Gorlif, Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Neyland, Heol Filwrol, Neyland, Sir Benfro SA73 1QN

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CM0230901

TARMAC TRADING LIMITED

CHWAREL PANT, HELYGAIN, TREFFYNNON, SIR Y FFLINT, GOGLEDD CYMRU, CH8 8BP

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0141601

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ac EO yn Ardaloedd Estynedig Bae Penrhyn, Ffordd y Morfa, Bae Penrhyn, Conwy, LL30 3PT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0187001

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ac EO yn SPS Tan y Graig, Lôn y Traeth, Pentraeth, Ynys Môn, LL75 8YG

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AD0008001

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Pont-y-Felin CSO, heibio Bwthyn Coed gellyg, Lôn Pont-y-felin, Lower New Inn, Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 0TN

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0046201

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO 122 yn 18 Heol y Dug, Tu allan i 14 Princes Street, Afan, Port Talbot, SA13 1NB

Amrywiad

Gyhoeddwyd

VP3420GA

BARRS COUNTRY PARKS LTD

PARC GWYLIAU PARK HOUSE & RHOS, CROSSGATES, LLANDRINDOD, ., POWYS, LD1 6RF

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0332601

Tarmac Trading Limited

Gwaith trin carthion sy'n gwasanaethu Bythynnod Rhydolffordd, BYTHYNNOD RHYDOLFFORDD, OLD RADNOR, PRESTEIGNE, POWYS, LD8 2RW

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0311801

TARMAC TRADING LIMITED

CHWAREL STRWYTHRAU HEN FAESYFED POWYS, CHWAREL SBINTS, MAESYFED, LLANANDRAS, POWYS, LD8 2RN

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CM0193201

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ac EO yn SPS Bae Dyserth, tu allan 15 Y Boulevard, Prestatyn, Sir Ddinbych, LL19 7EF

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0367801

Tarmac Trading Limited

Gwasanaethu planhigion trin carthffosiaeth, Chwarel Strinds, Dolyhir, Llanandras, Powys, LD8 2RW

Amrywiad

Gyhoeddwyd

HB3690HC

Tarmac Trading Limited

Lagwnau aneddiadau yn gwasanaethu, Chwarel Dolyhir/Strinds, Yr Hen Radnor, Llanandras, Powys, LD5 2RN

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0234601

Tarmac Trading Limited

Lagwnau aneddiadau yn gwasanaethu, Chwarel Dolyhir/Strinds, Yr Hen Radnor, Llanandras, Powys, LD8 2RN

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AW4001301

Tarmac Trading Limited

Chwarel Dolyhir & Strinds –, Chwarel Greigiau Nash, Yr Hen Radwedd, Llanandras, Powys, LD8 2RW

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AW4001902

Tarmac Trading Limited

Lagwnau aneddiadau yn gwasanaethu, Chwarel Gore, Walton, Llanandras, Powys, LD8 2PL

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AW4002701

Tarmac Trading Limited

CHWARELAU RHAEADRAU, CHWARELI RHAEADRAU, RHAEADRAU, POWYS, LD6 5LN

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0366401

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ac EO yn Ffordd yr Eglwys, Ffordd yr Eglwys, Llandrillo yn Rhos, Bae Colwyn, LL28 4DJ

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0441201

Tarmac Trading Limited

Contractio Rhuthun Caebricks, Fferm Cae, Lôn Brickfield, Ffordd Dinbych, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1PE

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0251803

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Gorlif storm sefydlog yng Ngorsaf Bwmpio Saundersfoot (Sea Outfall), Lôn Moreton, Saundersfoot, Sir Benfro, SA69 9EB

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AD0000601

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ac EO ym Mhentref Sennybridge SPS, Lane ger tafarn y Llew Coch, Stryd Fawr, Pontsenni, Powys, LD3 8PW

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0257501

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Gorlif argyfwng yn SPS Lôn Tŷ Draw, Tu allan i Rhif 17 Clos-yr-Eos, De Corneli, Pen-y-bont ar Ogwr, CF33 4RJ

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3697ZE

Mr Michael Evans

774 Heol Gŵyr, 774 Heol Gŵyr, Cilâ Uchaf, Abertawe, SA2 7HQ

Newydd

Gyhoeddwyd

BP0232101

Tarmac Trading Limited

CHWAREL PENWYLLT, PENWYLLT, ABERCRAF, ., ABERTAWE, SA9 1GF

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0309801

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Heol Werdd Peniel, CSO, Nr 154 Heol Peniel Green, Peniel Green, Abertawe, SA7 9BD

Amrywiad

Gyhoeddwyd

 

Mr Dorian Williams & Mrs Jean Williams

Tŷ Nant, Gwrhyd Rd, Pontardawe, Abertawe, Abertawe SA8 4TJ

Newydd

Tynnu

CG0351402

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Storm Ymsefydlodd yn Nhywyn Wastewater Treatment Works Underlet PS, Ffordd i'r gogledd o Ffordd Sandlands, i'r gogledd o Gilgant y Morfa, Tywyn, LL36 9AU

Amrywiad

Gyhoeddwyd

 

Howcroft Homes (Wynnstay) Limited

Plotiau 1-5 Yr Ardd Furiog, Ystad Wynnstay Hall, Rhiwabon, Wrecsam, Wrecsam, LL14 6LA

Newydd

Tynnu

Ansawdd y Dŵr - Medi 2022

Rhif y Drwydded

Enw Deiliad y Drwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o Gais

Penderfyniad

AB3294CP

St Nicholas Residents Management Company Limited

Rhifau 1-6 Yr Arglwydd Russell Yn cau a Rhifau 1-8 a 10 Harold Close, Tryleg, Sir Fynwy, NP25 4UA

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0089102

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Llanberis STW (STORM) Llanberis CSO, Ger Castell Dolbadarn, Rhwng Llyn Peris / Llyn Padarn Cronfeydd, Llanberis, Caernarfon, LL55 4UB

Ildio

Tynnu

 

Befesa Salt Slags Ltd

Slags Halen Befesa, Banc Fenns, Yr Eglwys Newydd, SY13 3PA

Newydd

Tynnu

BP0318101

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Cymorth Cymunedol ac EO yng Ngorsaf Bwmpio Pen Gogledd Llandudoch, gyferbyn â Thy Trewylan, Glanteifion (B4546), Llandudoch, Aberteifi, SA43 3LH

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3695FE

Mr Alan Heason

Tywyn, Tywyn, Nantmor, Beddgelert, Gwynedd, LL55 4YG

Newydd

Gyhoeddwyd

AN0312401

ANCALA WATER SERVICES (ESTATES) LIMITED

Ardal Hyfforddi Tân – Outfall L, RAF Sain Tathan, Y Barri, Bro Morgannwg, CF62 4WA

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0237101

ANCALA WATER SERVICES (ESTATES) LIMITED

Gwersyll Merrion STW, Castellmartin Range, Castellmartin, Penfro, Sir Benfro, SA71 5EB

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0239501

ANCALA WATER SERVICES (ESTATES) LIMITED

Barics Cawdor STW, 14eg Catrawd Signal, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6NN

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0262701

ANCALA WATER SERVICES (ESTATES) LIMITED

MOD Pentywyn, Sector Galluoedd Awyr, Pentywyn, Sir Gaerfyrddin, SA33 4UA

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0265501

ANCALA WATER SERVICES (ESTATES) LIMITED

SPS Picketston – Outfall J, RAF Sain Tathan, Y Barri, Bro Morgannwg, CF62 4DN

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0102101

ANCALA WATER SERVICES (ESTATES) LIMITED

Ysgol Indefatigable, JSMTC Indefatigable, Llanfairpwll, Ynys Môn, LL61 6NT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0352501

ANCALA WATER SERVICES (ESTATES) LIMITED

Qinetiq Llanbedr, Llanbedr, Gwynedd, LL45 2PX

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0338501

ANCALA WATER SERVICES (ESTATES) LIMITED

Camp Hyfforddi, Capel Curig, Gwynedd, LL24 0DS

Amrywiad

Gyhoeddwyd

 

Dwr Cymru / Welsh Water

Lonydd Uwch WWTW, Highfields, Wrecsam, SY13 3AY

Newydd

Dychwelyd

CB3696FW

Mr Colin Dahill

Parc Carafanau Llanina, Llanarth, ger Newquary, SA47 0NP

Newydd

Gyhoeddwyd

BP0251101

ANCALA WATER SERVICES (ESTATES) LIMITED

MOD Aberporth, Ystâd Profi a Gwerthuso Diogel, Aberporth, SA43 2BU

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BE0013801

CELTIC ENERGY LTD

Allfa A1, Estyniad Safle East Pit, Heol Newydd, Tairgwaith, Rhydaman, Castell-nedd Port Talbot, SA18 1UP

Ildio

Gyhoeddwyd

BE0013802

CELTIC ENERGY LTD

Allfa A2, Estyniad Safle East Pit, Heol Newydd, Tairgwaith, Rhydaman, Castell-nedd Port Talbot, SA18 1UP

Ildio

Gyhoeddwyd

BE0013803

CELTIC ENERGY LTD

Allfa A3, Estyniad Safle Pwll y Dwyrain, Ffordd Newydd, Tairgwaith, Rhydaman, Castell-nedd Port Talbot, SA18 1UP

Ildio

Gyhoeddwyd

BE0013804

CELTIC ENERGY LTD

Allfa A4, Estyniad Safle East Pit, Ffordd Newydd, Tairgwaith, Rhydaman, Castell-nedd Port Talbot, SA18 1UP

Ildio

Gyhoeddwyd

BM0042201

CELTIC ENERGY LTD

Outlet D2, Safle East Pit, Heol Newydd, Tairgwaith, Rhydaman, Castell-nedd Port Talbot, SA18 1UP

Ildio

Gyhoeddwyd

BM0042202

CELTIC ENERGY LTD

Outlet B2, Ochr Pwll y Dwyrain, Heol Newydd, Tairgwaith, Rhydaman, Castell-nedd Port Talbot, SA18 1UP

Ildio

Gyhoeddwyd

BM0042206

CELTIC ENERGY LTD

Outlet D1, Estyniad Safle East Pit, Heol Newydd, Tairgwaith, Rhydaman, Castell-nedd Port Talbot, SA18 1UP

Ildio

Gyhoeddwyd

BM0042207

CELTIC ENERGY LTD

Allfa B1, Estyniad Safle Pwll y Dwyrain, Heol Newydd, Tairgwaith, Rhydaman, Castell-nedd Port Talbot, SA18 1UP

Ildio

Gyhoeddwyd

BM0042209

Celtic Energy Limited

East Pit East Revised OCCS, New Road, Tairgwaith, Rhydaman, Castell-nedd Port Talbot, SA18 1UP

Ildio

Gyhoeddwyd

BP0357501

CELTIC ENERGY LTD

East Pit Canolfan Dosbarthu GCG Diwygiedig Dwyrain, Heol Newydd, Tairgwaith, Rhydaman, Castell-nedd Port Talbot, SA18 1UP

Ildio

Gyhoeddwyd

BP0369601

CELTIC ENERGY LTD

East Pit Ardal Trin Dŵr Dwyrain OCCS F, 9 Ffordd Beddau, Tairgwaith, Rhydaman, Castell-nedd Port Talbot, SA18 1UP

Ildio

Gyhoeddwyd

BP0370201

CELTIC ENERGY LTD

East Pit East Revised GCG Distribution Centre, Tairgwaith, Rhydaman, Castell-nedd Port Talbot, SA18 1UP

Ildio

Gyhoeddwyd

CG0367501

ANCALA WATER SERVICES (ESTATES) LIMITED

RAF Station Valley, Y Fali, Caergybi, Ynys Mon, LL65 3NY

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3696HR

Mr Francis Jones

Pen-Y-Bryn Uchaf, Tan-Y-Bwlch, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3AQ

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3695HW

Mr Stephen Howarth

Blaen Pant Einon, Defynnog, Aberhonddu, Powys, LD3 8SR

Newydd

Gyhoeddwyd

BW3206201

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Settled Storm Overflow yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Penybont, Pont Portobello (Mynediad Preifat), Aberogwrch-wrth-y-Môr, Pen-y-bont ar Ogwr, CF32 0QP

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3696ZZ

Ms Melanie Higgins

Fairfield, Fairfield, Back Road, Catbrook, Cas-gwent, Sir Fynwy, NP16 6NA

Newydd

Gyhoeddwyd

BN0169301

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Glan-y-fferi, Glanyfferi, Rotten Pill, Glanyfferi, Sir Gaerfyrddin, SA17 5TN

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3697CV

Quay Developments Conwy Limited

Y Warchodfa, Ffordd Llanrwst, Glan Conwy, Conwy, LL28 5SX

Newydd

Gyhoeddwyd

 

Newgale Holidays Ltd

Fferm Rainbolts Bryn, Fferm Rainbolts Hill, Y Garn, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6AF

Newydd

Tynnu

 

Mrs Margaret Biddle & Mr John Hughes

Craig Eiddew, Rhoscolyn, Caergybi, Ynys Môn, LL65 2NQ

Newydd

Dychwelyd

CB3695CC

Mr Bryan Parry

Y Marchogion, Y Marchogion, Babell, Treffynnon, Sir y Fflint, CH8 8PZ

Newydd

Gyhoeddwyd

BC0006102

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Gorlif Storm Settled yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Llansaint, ger Fferm Cwm, Llansaint, Cydweli, Sir Gaerfyrddin, SA17 5UF

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0148101

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Bae Penrhyn, CSO Penrhyn, Ar y gylchfan ar waelod Hen Ffordd Penrhyn, Bae Penrhyn, Llandudno, Conwy, LL30 3EE

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0236001

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

St. George Cottages CSO, tu cefn i St. George Cottages, Y Llwyn, Coedcae, Llanelli, SA15 1JE

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0113902

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Rheolwr Gyfarwyddwr ac EO yn Abergwyngregyn, Nr Station House, Abergwyngregyn, Llanfairfechan, Gwynedd, LL33 0LB

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0270901

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Gorlif Storm Sefydlog yn Llanilltud Fawr SPS, Beach Road, Llanilltud Fawr, Bro Morgannwg, CF61 1RF

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3695ZF

Mr Kyle Jones

Lletynewydd, Glandyfi, Machynlleth, Ceredigion, SY20 8SS

Newydd

Gyhoeddwyd

 

Darwin (Plas Isaf) Ltd

Parc Porthdy Plas Isaf, Allt Caerwys, Caerwys, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 5AD

Newydd

Dychwelyd

 

Morgans Of Usk Group

ZF International UK Ltd, Heol Newydd, New Inn, NP4 0YZ

Newydd

Tynnu

 

Mrs IE Shervington

Fferm Newydd, Tŷ Mawr, Llansanffraid Gwynllŵg, Casnewydd, Casnewydd, NP10 8SF

Newydd

Dychwelyd

BP0257501

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ac EO yng Ngorsaf Bwmpio Lôn Tŷ Draw, Tu allan i Rhif 17 Clos-Yr-Eos, Gogledd Corneli, Pen-y-bont ar Ogwr, CF33 4RJ

Amrywiad

Tynnu

BP0269801

ANCALA WATER SERVICES (ESTATES) LIMITED

Barics Cawdor, Barics Cawdor, Brawdy, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 6NN

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3696CN

Aggregates Express Quarry Products Ltd

Chwarel Coed y Fforest, Talygarn, Pontyclun, CF72 9XD

Newydd

Gyhoeddwyd

CM0154001

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO yn Nhowyn SPS 3114 Gwersyll Coventry, Parc Gwyliau Golden Sands, Sandy Cove, Bae Cinmel, Y Rhyl, Conwy, LL18 5NA

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0251801

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Llifogydd Storm Sefydlog yn Saundersfoot SPS (Storm Tanks) Outfall A, Mynediad oddi ar Lôn Moreton, Saundersfoot, Sir Benfro, SA69 9EB

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0135801

THE HOGAN GROUP

BUARTH YNG NGWAITH TAI'R FFYNNON, LÔN CYTTIR, BANGOR, GWYNEDD, CYMRU, LL57 4DA

Ildio

Gyhoeddwyd

CM0191101

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ac EO yng Nghefn PS, Tu cefn i'r Rhwyfau, Ffordd Dolydd, Cefn Mawr, Wrecsam, LL14 3NH

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0411501

AMBIPAR Site Services Ltd.

Lard yr Hafod, YSTAD DDIWYDIANNOL YR HAFOD, FFORDD YR HAFOD, JOHNSTOWN, WRECSAM, LL14 2AT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

Ansawdd y Dŵr - Awst 2022

Rhif y Drwydded

Enw Deiliad y Drwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o Gais

Penderfyniad

CG0150801

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Gorsaf Bwmpio Harbwr Abersoch ac EO, gyferbyn â Lôn Pont Morgan (A499), Abersoch, Pwllhei, Gwynedd, LL53 7AN

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BB4025501

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO 104, Gorsaf Bwmpio Heol Trecelyn, oddi ar Heol Fictoria, Aberafan, Port Talbot, Castell-nedd Port Talbot, SA12 6DG

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0315201

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Ben Hughes Foundry CSO, Ger r 5 Heol y Bwlch, Casllwchwr, Abertawe, SA4 6SA

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0341901

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO Tanc Llanw Benllech, Ffordd Bay View, Benllech, Tyn-y-Gongl, LL74 8QE

Amrywiad

Gyhoeddwyd

 

Hogan Holdings Limited

Parc Cartref Gwyliau Plas Newydd, Heol Isallt, Plas Newydd, Llanddulas, LL22 8ND

Newydd

Dychwelyd

GWSW2967

Mrs. Nia Augustus

Gilfach, Cynghordy, Llanymddyfri, SA20 0LP

Ildio

Gyhoeddwyd

S/01/95982/LG

Mr David Maelor Jones & Mr David Wyn Jones

Tir ym Mlaenrhiwarth, Llangynog, Croesoswallt, Powys, SY10 0HD

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

GWSW0803

J E, D G, M R, A G & D W A Herberts

Fferm Dolfawr, Dolfawr, Ystrad Meurig, Ceredigion, SY25 6AX

Ildio

Dychwelyd

GWSW1720

D.D.H & S.R Davies

Llandre, Pumsaint, Llanwrda, Sir Gaerfyrddin, SA19 8UT

Ildio

Gyhoeddwyd

AD0010501

Cyngor Sir Fynwy

Gwaith Trin Carthion Llanwenarth, Llanwenarth, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 7EL

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

CG0141301

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ac EO yng Ngorsaf Bwmpio Llanddulas, Cyferbyn 'The Nook', Ffordd y Traeth, Llanddulas, Abergele, LL22 8HB

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3692HF

Cyngor Sir Ynys Môn

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Carreglefn, Maes Merddyn, Carreglefn, Amlwch, LL68 0PD

Newydd

Gyhoeddwyd

 

National Trust

Clegir Mawr, Rhydwyn, Ynys Môn, LL65 4ER

Newydd

Dychwelyd

CG0130001

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

ESO ac EO yng Ngorsaf Bwmpio Harbwr Abermaw, gyferbyn â 2 Mount Pleasant, Stryd yr Eglwys, Abermaw, Gwynedd, LL42 1EH

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0060901

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO yng Ngorsaf Bwmpio Cold Knap, Mynediad gyferbyn â 'The Beachcomber', Oddi ar Lakeside, Y Barri, CF62 6ST

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0243401

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ac EO yng Ngorsaf Bwmpio Ystâd Fasnachu atlantic, Tua 45m i'r gogledd-ddwyrain o Uned 13a, Ystâd Fasnachu'r Iwerydd, Y Barri, CF63 3RF

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0392601

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Clwb CSO Heol Holltwn, Mewn glaswelltir, tu cefn i 130 Broad Street, Dock View Road, Y Barri, CF62 7AL

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AE1010701

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ac EO yng Ngorsaf Bwmpio Nant Talwg, mynediad oddi ar Ffordd Cwm Cidi, y tu ôl i'r Cyrtiau Tennis, Y Barri, CF62 6LH

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AE2019303

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ac EO yng Ngorsaf Bwmpio Cwm y Barri, tu cefn i dai 51 i 69, Salisbury Road, Y Barri, CF62 6PD

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AE2019305

Dwr Cymru Cyfyngedig

Barry Nant Talwg Way SPS, Tu cefn i 76, Nant Talwg Way, Y Barri, BRO MORGANNWG, CF62 6LZ

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0060601

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

SPS Ynys y Barri, Maes Parcio ar Harbour Road, Y Barri, Bro Morgannwg, CF62 5UA

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0088701

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Y Barri Westward Rise SPS, Rhwng 116 a 119, Codiad Tua'r Gorllewin, Y Barri, Bro Morgannwg, CF62 6NQ

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0373501

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO Heol Pontypridd Y Barri, Heol Pontypridd, Y Barri, Y Barri, Bro Morgannwg, CF62 7NP

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0392501

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO Stryd y Bont, Tu allan i Gartref, Stryd y Bont, Y Barri, Bro Morgannwg, CF63 1LD

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3692CX

Taylor Wimpey UK Ltd

Taylor Wimpey South Wales, Cei'r Dwyrain, Cory Way, Y Barri, Bro Morgannwg, CF63 4JE

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3692ZU

Ms Sarah Whitley and Mr Ben Carpenter

Tyn yr Wtra, Tyn Yr Wtra, Brooks, Aberriw, SY21 8QN

Newydd

Gyhoeddwyd

 

Mr Andre Bertrand

Bryn Goleu, Bryn Goleu, Gellilydan, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 4RD

Newydd

Tynnu

CB3693FF

Mr David Eifion Rees Morgan

Fanfawr, Fanfawr, Pontfaen, Aberhonddu, Powys, LD3 9RT

Newydd

Gyhoeddwyd

 

Mr Richard Webster

Bryn-yr-Afon, Melin Ddu, Melin Ddu, Pen-y-bont ar Ogwr, Pen-y-bont ar Ogwr, CF35 6DP

Newydd

Dychwelyd

BM0004402

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ac EO yn Ewenni Rhif 2 SPS, Abbey Road , Ewenni, Pen-y-bont ar Ogwr, CF35 5BN

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0291801

Los Reyes Tapas Limited

Ffatri trin carthion yn gwasanaethu, Tafarn y Kings Arms, Belmont Hill, Caerllion, Casnewydd, NP18 1JX

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

CB3692FT

Mr Alun Tatchell

Fferm Duckpool, Lôn Duckpool, Penhow, Cil-y-coed, NP26 3AE

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3694FZ

Mr David Holmes

Ysgubor, Fferm Millbrook Uchaf, Llanvaches, Cil-y-coed, Casnewydd, NP26 3AZ

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3693CK

WDTW Capital Holdings Ltd

C J S Electrical, C J S Electrical, Fferm y Felin, Heol Llaneirwg, Llys-faen, Caerdydd, Caerdydd, CF14 0SH

Newydd

Gyhoeddwyd

BH0074503

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Swyddog Cymorth Cymunedol ac EO yn Rhif 5 Gorsaf Bwmpio Bae Ceredigion, y tu cefn i Gaffi Heol yr Orsaf, Heol yr Orsaf, Aberteifi, Ceredigion SA43 3AD

Amrywiad

Gyhoeddwyd

GWSW1633

I J, M P & D H James

Fferm Penlan, Llechryd, Aberteifi, SA43 2PA

Ildio

Gyhoeddwyd

 

Mr Mark Chandler

Ffynnon Dawel, Llangoedmor, Cardigan, Ceredigion, SA43 2LX

Newydd

Tynnu

AB3591FL

Whitehaven Trust Ltd

Tŷ Springfield, Lôn Dda, Disgo Llanvair, Cas Gwent, NP16 6LP

Ildio

Gyhoeddwyd

CG0139401

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO Ffordd y Traeth, Nr 1 Mun Y Don Drive, cornel Min-y-Don Avenue/Cyffordd Ffordd Y Traeth, Hen Golwyn, Bae Colwyn, LL29 9SG

Amrywiad

Gyhoeddwyd

 

Glyndwr Plants and Coffee Shop

Glyndwr Plants, Tafarn y Pric, Corwen, Denbighshire, LL21 9BU

Newydd

Dychwelyd

CB3694HE

Mr Leslie Seaton

Ty Newydd, Felindre, Crymych, Pembrokeshire, SA41 3XF

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3693ZG

Miss Clara Holden

Tŷ'r wen, Heol Cymro, Gilwern, Sir Fynwy, NP7 0HH

Newydd

Gyhoeddwyd

CG0430301

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Prif Swyddog Cymorth Harlech ac EO, Hwylfa'r Nant, Harlech, Gwynedd, LL46 2UE

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AE2017316

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO yng Nghartref Nyrsio Hengoed Carlton Heights, Mewn bancadj acent i Victoria Road, Maesycwmmer, Hengoed, CF82 7RF

Ildio

Gyhoeddwyd

 

Mr Brian Baxter

Fferm Tŷ-Newydd, Axton, Axton, Treffynnon, Sir y Fflint, CH8 9DH

Newydd

Dychwelyd

EP3123GB

Mr Ifan Owen & Mr David Davies

Tir ger Ty Newydd, Nebo, Llandrwst, Conwy, LL26 0TA

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

WQD001968

Park Holidays UK Limited

Parc Carafanau Plas Coch, Plas Coch, Llanedwen, Llanfairpwllgwyngyl, Ynys Môn, LL61 6ED

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

 

Mr Roger Harries

Capel y Mynydd, Llanteg, Arberth, SA67 8PU

Newydd

Dychwelyd

BP0337301

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO Pennard, y tu allan i Pennard, Stryd yr Eglwys, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9NX

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0337501

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO Gerddi Gwanwyn, Newquay, Outside Chip Shop, Cyffordd Gerddi Gwanwyn a Sgwâr Glyn, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9NT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0243001

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Swyddog Cymorth Cymunedol ac EO yng Ngorsaf Bwmpio Kymin, gyferbyn â Llys Alexandra, Y Promenâd, Penarth, CF64 3LA

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0243501

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Cymorth Cymunedol ac EO yng Ngorsaf Bwmpio Heol Brockhill a Lavernock Road, y tu ôl i 7 Rhodfa Caynham, Penarth, Bro Morgannwg, CF64 5RR

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BC0013903

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Benson Road CSO, gerllaw Liverpool House, Heol Benson, Penclawdd, SA4 3XT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0148301

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Bromenâd Penmaenmawr CSO ac EO, Y Promenâd (ochr arall i'r A55 i'r Orsaf Reilffordd), Penmaenmawr, Conwy, LL34 6NJ

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3691ZL

Mr R Phillips

Fferm Waun Mary Gunter, Blaenafon, Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 9SJ

Newydd

Gyhoeddwyd

BP0064403

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Cymorth Cymunedol ac EO yng Ngorsaf Bwmpio Heol y Traeth, y tu ôl i 52 Ffordd y Traeth, Newton, Porthcawl, Pen-y-bont ar Ogwr, CF36 5NE

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0064401

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ac EO yn Irongate PS, Porthcawl, gyferbyn â 4 Rhodfa'r Gorllewin, Porthcawl, Pen-y-bont ar Ogwr, CF36 3LT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

 

Ms Mary Cavanagh

Cynfal, Cynfal, Porthmadog, LL49 9PP

Newydd

Tynnu

CG0150701

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ac EO yn Rhif Ffôn: Maes Parcio Aberdaron, Aberdaron, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8BE

Amrywiad

Gyhoeddwyd

GWN0783

Mr Morgan Jones-Parry

Cilia Uchaf, Llithfaen, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6LY

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

GWN1898

Nantclwyd Farms

Cyfleuster dip defaid yn, Neuadd Nantclwyd, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 2PR

Amrywiad

Gyhoeddwyd

TB3593HM

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO Rhodfa Glanbrydan, Parc Brynmill, ger cyffordd Heol Oakwood a Rhodfa Glanbrydan, Brynmill, Abertawe, SA2 0DP

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0268801

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Parc Sgeti Gyrru CSO, cyffordd â Parc Sgeti, Sgeti, Abertawe, SA2 8DA

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0237411

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Cricedwyr CSO, tu allan i 2 Heol y Bryn, Brynmill, Abertawe, SA2 0AR

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BW4102301

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Furzeland Drive CSO, tu cefn i Furzeland Drive, Sgeti, Abertawe, SA2 8HR

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0237412

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO 121 yn SPS Sandfields (Outfall 'L'), ger Maes Parcio'r Ganolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe, SA1 3SN

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0237407

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO Rhif 130 yn Lôn Liliput, Yng ngardd No.2 Huntington Close, West Cross, Abertawe SA3 5AL

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0237413

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ac EO ym Maes Parcio East Burrows Road, Abertawe, Maes Parcio Heol East Burrows, Somerset Place, Abertawe SA1 1RR

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0212801

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Byng Morris Cau CSO, 12 Byng Morris Close, Sgeti, Abertawe, SA2 8LU

Amrywiad

Gyhoeddwyd

 

A Jones and Company (Usk) Limited

Ystâd Fasnachu Woodside, Brynbuga, Brynbuga, Swydd Monnmouth, NP15 1SS

Newydd

Dychwelyd

AN0104601

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Clwb Cymorth 1 Whitewell Road, Y Barri, Whitewell Road, Y Barri, Bro Morgannwg, CF62 9TU

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0320501

EURO QUALITY STRIPPING LIMITED

GWYNLLŴG, PARC CORFFORAETHOL GWYNLLŴG, CAERDYDD, PARC CORFFORAETHOL GWYNLLŴG, CAERDYDD, CYMRU, CF3 2ER

Ildio

Gyhoeddwyd

CB3694CH

Mrs Rosemary Foggitt & Mr Patrick Conaty

Penllwyn, Penllwyn, Castell Caereinion, Y Trallwng, Powys, SY21 9AS

Newydd

Gyhoeddwyd

 

Castle Green Homes

Tan y Bont, Ffordd Fawr, Rhosrobin, Wrecsam, Wrecsam, LL11 4RL

Newydd

Tynnu

 

Castle Green Homes

Tir Gogledd a i'r De o Ffordd yr Orsedd, Yr Orsedd, Wrecsam, Wrecsam, LL12 0DS

Newydd

Tynnu

Ansawdd y Dŵr - Gorffennaf 2022

Rhif trwydded

Enw deiliad trwydded

cyfeiriad y safle

Math o Gais

Penderfyniad

BP0252801

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

 Gorsaf Bwmpio Pwll Sewage,  Heol Pwll, Pwll, Llanelli, ,Sir Gaerfyrddin, SA15 4DS

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0252802

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

 Gorsaf Bwmpio Pwll Sewage,  Heol Pwll, Pwll, Llanelli, SA15 4DS

Ildio

Gyhoeddwyd

CB3690FU

Mr Philip Pryce

 Parc Carafanau Melin  Banwy, Melin y Ddol, Llanfair Caereinion, SY21 0ED

Newydd

Gyhoeddwyd

AN0092701

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwesty'r Tywysog Albert, Hengoed, tir i'r gorllewin o 'High Gables', Ffordd Fictoria, Hengoed, Caerffili, CF82 7SE

Amrywiad

Gyhoeddwyd

GWSW1618

Miss Sara Humphreys (ar ran T.J Humphreys)

Cwmglaw Fawr, Talyllychau Llandeilo Sir Gâr, SA19 7AZ

Ildio

Gyhoeddwyd

GWN2116

John Owen Jones

Nant Y Fran, Bae Cemaes , Ynys Môn, LL67 0LS

Ildio

Gyhoeddwyd

 

Mr Mark Millage

Chalet 2 Glan Ceirw, Tŷ Nant, , Corwen, Conwy, LL21 0RF

Newydd

Dychwelyd

GWSE2399

Mr John Thomas Phillips a Mrs Sara Elizabeth Bishop

Tir ar Fferm y Garth, Fferm y Garth, Eglwysilan, Abertridwr, Caerffili, CF83 4JG

Ildio

Gyhoeddwyd

 

Mr Nicholas Tigwell

Melin Pont Hywell , Llangolman, Llangolman, SA66 7XJ

Newydd

Tynnu

BP0218501

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Cross Inn / Storm Sefydlog Nebo STW, Oddi ar B4337, Llanon, Ceredigion, SY23 5ND

Amrywiad

Gyhoeddwyd

 

JN Bentley Cyf

 Cronfa Ddŵr  Cae Llwyd,  Cronfa Ddŵr Cae Llwyd, Bronwylfa, LL14 4LF

Newydd

Dychwelyd

GWSE0930

Mrs Elizabeth Jones (ar ran Gwynfryn Jones)

Fferm Penderi , Coed Duon Argoed , Caerffili, NP12 0JA

Ildio

Gyhoeddwyd

CB3690CS

Mr John Breese

Glygyrog Ddu, Glygyrog Ddu, Aberdyfi, Gwynedd, LL35 0RL

Newydd

Gyhoeddwyd

 

Ms Sandra Hoenig

Porthdy Mynwent Newydd, Llan-ffwyst, Y Fenni, NP7 9LF

Newydd

Dychwelyd

CB3597HR

Snaco UK Limited

Tŷ Sant Ffraed, Tŷ Sant Ffraed,  Gobion Llanvihangel, Y Fenni, NP7 9BA

Newydd

Gyhoeddwyd

BP0110701

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ac EO yng Ngorsaf Pwmpio Llanbadarn , y tu ôl i Ysgol Gyfun Penweddig, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3QN

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BH0069401

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO yn Fifth Avenue Aberystwyth, Cyffordd Pumed a Rhodfa Ail, ger Rhandiroedd, Penparcau, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1QT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

 

Mr Neil Roscoe

Lôn yn Gorffen, Llaneilian, Amlwch, , LL68 9LT

Newydd

Tynnu

GWN3107

Tyn-y-Cerrig &

Tyn Cerrig, Fron Goch, Y Bala, Gwynedd, LL23 7NU

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

AN0392801

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

 CSO Lôn  Argae, ychydig oddi ar yr A4231,  Lôn Argae, Y Barri, Bro Morgannwg, CF63 1BL

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0105401

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO yn Coldbrook Road East 1, tu allan i 19 Coldbrook Road East, Y Barri, Bro  Morgannwg, CF63 1NF

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0104801

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Swyddfa Cymorth Cymunedol Heol Merthyr Dyfan, Rhwng Elm House a  Fferm Llan, Heol Merthyr Dyfan, Y Barri, Bro Morgannwg, CF62 9TL

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0105101

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ar Lwybr Troed y cefn i Westbury Close, Llys Robins, Oddi ar Lôn Robins, Y Barri, Bro Morgannwg, CF63 1RD

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0393301

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO yn Coldbrook Road East 2, Y Barri, Coldbrook Road East, Y Barri, Bro Morgannwg, CF63 2AB

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0105001

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Bag Cymorth Stryd Daniel, Cae nesaf i Stryd Daniel, Y Barri, Bro Morgannwg, CF63 1SF

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3598HY

TAYLOR WIMPEY UK LIMITED

Taylor Wimpey Cwrt Sirhywi, Cwrt Sirhywi, Cwmgelli, Coed Duon, NP12 1DA

Newydd

Gyhoeddwyd

GWSE0037

Mr Merfyn Davies

Ffynonwngan, Pontsenni, Aberhonddu, Powys, LD3 8TY

Ildio

Gyhoeddwyd

BP0283101

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ac EO yng Ngorsaf Bwmpio Rhes George, George's Row, Llansawel, Castell-nedd, SA11 2JT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3597ZZ

Taylor Wimpey U K Ltd

BBC Llandaff, Tŷ Darlledu, Ffordd Llantrisant, Llandaff, Caerdydd, CF5 2YQ

Newydd

Gyhoeddwyd

AE2015001

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

 CSO Lôn Cornerswell, Tu cefn i 89 Cornerswell Road, Penarth, Caerdydd, CF64 2UY

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3691FG

Mr Gary Tyler

Y Berllan, Y Berllan, Llanbedr-ar-Elái, Caerdydd, Bro Morgannwg, CF5 6LH

Newydd

Gyhoeddwyd

BP0321201

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO Sgwâr Greenfield, Aberteifi, Maes Parcio Sgwâr Greenfield, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1JL

Amrywiad

Gyhoeddwyd

 

Mr Graham Young

Gaerwen, Gaerwen, Trewyddel, , Aberteifi, Syr Benfro, SA43 3BU

Newydd

Tynnu

KB3993HL

Syrfewyr Siartredig RJ

RHAG @ EIDDO 1-10 YN NOLGADER, LÔN PARC HENRI, BONLLWYN, RHYDAMAN, SIR GÂR, SA18 2EH

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

BP0259201

Dŵr Cymru / Welsh Water

ESTYNIAD GORLLEWINOL PARC BUSNES CROSS HANDS, PARC BUSNES CROSS HANDS WEST E, ESTYNIAD GORLLEWINOL CROSS HANDS, CROSS HANDS, CROSS HAND, SA14 6RZ

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

CB3598FR

Taylor Wimpey UK

Taylor Wimpey South Wales, Nyth y Dryw, Cam 2, Cilgant Ceinwen, Sebastapol, Cwmbrân, NP44 1FA

Newydd

Gyhoeddwyd

CG0379501

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Cymorth Cymunedol ac EO yng  Ngorsaf Bwmpio Deganwy, ger cyffordd Beach Road a Marine Crescent, Marine Crescent, Deganwy, Conwy, LL31 9BY

Amrywiad

Gyhoeddwyd

WQD004639

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO St Cadocs Avenue, Nr 2, Clos Baruch Sant, Dinas Powys, Bro Morgannwg, CF64 4TU

Amrywiad

Gyhoeddwyd

 

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO yng Nghastell y Fflint Rhif1 SPS, Canolfan Ddiwydiannol Ashmount , Ystad Ddiwydiannol Parc y Castell, , Y Fflint, Sir y Fflint, Sir y Fflint, CH6 5XA

Newydd

Tynnu

BW2301701

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO Heol Brynafon , Tua 2 Clos Brynafon, Gorseinon, , SA4 4BF

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0354401

Penmaenuchaf Dollegllau Cyf

GWESTY PENMAENUCHAF HALL, NEUADD PENMAENUCHAF PENMAEN-PŴL D, PENMAEN-PŴL DOLGELLAU, DOLGELLAU, GWYNEDD, LL40 1YB

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

CB3691HT

Dr Peter Stutchfield a Mrs Helen Stutchfield

  Glascoed, Pen-yr-Allt, Trelogan, Treffynnon, Sir y Fflint, CH8 9DD

Newydd

Gyhoeddwyd

GWA000065

Mr William Evans

Bwlch-Y-Gwynt, Talyllychau, Llandeilo, , SA19 7DJ

Ildio

Gyhoeddwyd

CG0142301

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ac EO yng Ngorsaf Bwmpio Traeth y Gorllewin, gyferbyn â Morfa Gogarth , Ffordd yr Abaty, Llandudno, Conwy, LL30 2AG

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3599CA

OHES Environmental Ltd

 Derailment Trên  Llangennech, Llangennech, Llangennech, , Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA14 8YF

Newydd

Gyhoeddwyd

BW2204701

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO Islaw Pont Stryd Andrew, Cyffordd Andrew St a Corporation Ave, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 3PE

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BW2204801

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

 CSO Sielo Bwcles, Llanelli,  Plas Swanfield, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 3PW

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3691CM

Mr Cemlyn Roberts

Nant Newydd, Nant Newydd, langefni, Syr Ynys Môn, LL77 7YA

Newydd

Gyhoeddwyd

GWN2186

Ystad Garthgwynion Cyf

Tir yn, Ystad Garthgwynion , Machynlleth, Powys, SY20 8PZ

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

BP0325301

Amgueddfa Cymru

AMGUEDDFA GENEDLAETHOL Y GLANNAU ABERTAWE, DOC Y DE, MARINA ABERTAWE, CHWARTER MARITIME, ABERTAWE SA1 3XG

Ildio

Gyhoeddwyd

BP0061001

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ac EO yn Rock Street PS, Maes Parcio Heol Rock y Cei Newydd  , Wellington Place, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9NR

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0337401

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO South John Street, Cei Newydd, Cyffordd Stryd De Ioan a White Street, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9NN

Amrywiad

Gyhoeddwyd

GWSW3046

Mr Frank Howell

Parcllyn, Betws Ifan, Beulah, Castellnewydd Emlyn, Ceredigion SA38 9QN

Ildio

Gyhoeddwyd

 

Llywodraeth Cymru

Parc Carafanau Glandulas , Heol Llanidloes, Y Drenewydd, Powys, SY16 4HZ

Newydd

Dychwelyd

 

Tafarn y Cwch

Y Boat Inn, Lôn Unig, Penallt, Sir Fynwy, NP25 4AJ

Newydd

Dychwelyd

CB3598CV

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

2 Ffordd Masarn CSO Penarth, ger 2 Heol Masarn, Penarth, Bro Morgannwg, CF64 3NP

Newydd

Gyhoeddwyd

BW0202801

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ac EO yn SPS Abbey, Glanfa Phoenix, Gwaith Dur, Port Talbot, Castell-nedd Port Talbot, SA13 1RB

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3599ZW

 Cartrefi Morganstone

Parc Eirin, Parc Eirin, Tonyrefail, Y Porth, Rhondda Cynon Taf, CF39 8WA

Newydd

Gyhoeddwyd

GWSE1404

Mr Richard Williams

Fferm Penbont , Capel Uchaf, Aberhonddu, Powys, LD3 9RG

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

CG0317001

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ac EO yng Ngorsaf Bwmpio Tŷ Newydd, Rhodfa Pinetree , Y Rhyl, Sir Ddinbych, LL18 3SB

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CM0173001

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO Rhif 1 yn Ffordd Parc Clifton, Tu cefn i 62 Ffordd Parc Clifton, ,Y Rhyl, Sir Ddinbych, LL18 4AW

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0112601

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO yng Ngorsaf Bwmpio Ffordd Dyffryn Saundersfoot, ger 1 Valley View, Heol y Valley, Saundersfoot, Sir Benfro, SA69 9BX

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0237404

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO Rhif 10 yn Heol Norton, Mewn cae, tu cefn i Rhif 1 Castell Acre, y Mwmbwls, Abertawe, SA3 5TQ

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0237406

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO Rhif 14 yn West Cross Inn, tu allan i 278 Heol y Mwmbwls, West Cross, Abertawe SA3 5AB

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3598ZE

Mr SimonMoore

Heather Cottage, Heather Cottage, Lôn Fairwood, Cilâ Uchaf, Abertawe, Abertawe, SA2 7HP

Newydd

Gyhoeddwyd

BW4108401

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Heol Elmgrove Abertawe  , ger 17  Heol Elmgrove, West Cross, Abertawe, Abertawe SA3 5LD

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0237401

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Promenâd Abertawe Terrace CSO, ger Shelter ar Lôn Pentref, Cyffordd Teras Promenâd, y Mwmbwls, Abertawe SA3 4EE

Amrywiad

Gyhoeddwyd

WQD008364

Adeiladwyr Liberty Cyfyngedig

10 EIDDO YN BRYNRHEIDOL, PONTERWYD, ABERYSTWYTH, CEREDIGION, CYMRU, SY23 3JS

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

CB3599FY

Sheehan Holdings Cyf

Parc Carafannau Fir View, Fir View,  Parc Cartref Gwyliau  Tan Y Fridd, Llangyniew, Y Trallwng, Powys, SY21 0LT

Newydd

Gyhoeddwyd

AN0224301

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Wenvoe CSO, Gyferbyn â Springfield, Heol yr Orsaf Ddwyrain, Gwenfô, CF5 6AH

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0252801

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

 Gorsaf Bwmpio Pwll Sewage,  Heol Pwll, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DS

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0252802

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

 Gorsaf Bwmpio Pwll Sewage,  Heol Pwll, Pwll, Llanelli, SA15 4DS

Ildio

Gyhoeddwyd

CB3690FU

Mr Philip Pryce

 Parc Carafanau Melin  Banwy, Melin y Ddol, , Llanfair Caereinion, SY21 0ED

Newydd

Gyhoeddwyd

AN0092701

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwesty'r Tywysog Albert, Hengoed, tir i'r gorllewin o 'High Gables', Ffordd Fictoria, Hengoed, Caerffili, CF82 7SE

Amrywiad

Gyhoeddwyd

GWSW1618

Miss Sara Humphreys (ar ran T.J Humphreys)

Cwmglaw Fawr, Talyllychau Llandeilo Sir Gâr, SA19 7AZ

Ildio

Gyhoeddwyd

GWN2116

John Owen Jones

Nant Y Fran, Bae Cemaes , Ynys Môn, LL67 0LS

Ildio

Gyhoeddwyd

 

Mr Mark Millage

Chalet 2 Glan Ceirw, Tŷ Nant, Corwen, Conwy, LL21 0RF

Newydd

Dychwelyd

GWSE2399

Mr John Thomas Phillips a Mrs Sara Elizabeth Bishop

Tir ar Fferm y Garth, Fferm y Garth, Eglwysilan, Abertridwr, Caerffili, CF83 4JG

Ildio

Gyhoeddwyd

 

Mr Nicholas Tigwell

Melin Pont Hywell , Llangolman, Llangolman, SA66 7XJ

Newydd

Tynnu

BP0218501

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Cross Inn / Storm Sefydlog Nebo STW, Oddi ar B4337, Llanon, Ceredigion, SY23 5ND

Amrywiad

Gyhoeddwyd

 

JN Bentley Cyf

 Cronfa Ddŵr  Cae Llwyd,  Cronfa Ddŵr Cae Llwyd, Bronwylfa, LL14 4LF

Newydd

Dychwelyd

GWSE0930

Mrs Elizabeth Jones (ar ran Gwynfryn Jones)

Fferm Penderi , Coed Duon Argoed , Caerffili, NP12 0JA

Ildio

Gyhoeddwyd

CB3690CS

Mr John Breese

Glygyrog Ddu, Glygyrog Ddu, Aberdyfi, Gwynedd, LL35 0RL

Newydd

Gyhoeddwyd

 

Ms Sandra Hoenig

Porthdy Mynwent Newydd, Llan-ffwyst, Y Fenni, NP7 9LF

Newydd

Dychwelyd

CB3597HR

Snaco UK Limited

Tŷ Sant Ffraid, Tŷ Sant Ffrad, , Gobion Llanvihangel, Y Fenni, NP7 9BA

Newydd

Gyhoeddwyd

BP0110701

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ac EO yng Ngorsaf Pwmpio Llanbadarn , y tu ôl i Ysgol Gyfun Penweddig, Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3QN

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BH0069401

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO yn Fifth Avenue Aberystwyth, Cyffordd Pumed a Rhodfa Ail, ger Rhandiroedd, Penparcau, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1QT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

 

Mr Neil Roscoe

Lôn yn Gorffen, Llaneilian, Amlwch, , LL68 9LT

Newydd

Tynnu

GWN3107

Tyn-y-Cerrig &

Tyn Cerrig, Fron Goch, Y Bala, Gwynedd, LL23 7NU

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

AN0392801

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

 CSO Lôn  Argae, ychydig oddi ar yr A4231,  Lôn Argae, Y Barri, Bro Morgannwg, CF63 1BL

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0105401

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO yn Coldbrook Road East 1, tu allan i 19 Coldbrook Road East, Y Barri, Bro  Morgannwg, CF63 1NF

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0104801

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Swyddfa Cymorth Cymunedol Heol Merthyr Dyfan, Rhwng Elm House a  Fferm Llan,  Heol Merthyr Dyfan, , Y Barri, Bro Morgannwg, CF62 9TL

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0105101

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ar Lwybr Troed y cefn i Westbury Close, Llys Robins, Oddi ar Lôn Robins, Y Barri, Bro Morgannwg, CF63 1RD

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0393301

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO yn Coldbrook Road East 2, Y Barri, Coldbrook Road East, Y Barri, Bro Morgannwg, CF63 2AB

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0105001

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Bag Cymorth Stryd Daniel, Cae nesaf i Stryd Daniel, Y Barri, Bro Morgannwg, CF63 1SF

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3598HY

TAYLOR WIMPEY UK LIMITED

Taylor Wimpey Cwrt Sirhywi, Cwrt Sirhywi, Cwmgelli, Coed Duon, NP12 1DA

Newydd

Gyhoeddwyd

GWSE0037

Mr Merfyn Davies

Ffynonwngan, Pontsenni, Aberhonddu, Powys, LD3 8TY

Ildio

Gyhoeddwyd

BP0283101

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ac EO yng Ngorsaf Bwmpio Rhes George, George's Row, Llansawel, Castell-nedd, SA11 2JT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3597ZZ

Taylor Wimpey U K Ltd

BBC Llandaff, Tŷ Darlledu, Ffordd Llantrisant, Llandaff, Caerdydd, CF52YQ

Newydd

Gyhoeddwyd

AE2015001

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

 CSO Lôn Cornerswell, Tu cefn i 89 Cornerswell Road, , Penarth, Caerdydd, CF64 2UY

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3691FG

Mr Gary Tyler

Y Berllan, Y Berllan, Llanbedr-ar-Elái, Caerdydd, Bro Morgannwg, CF5 6LH

Newydd

Gyhoeddwyd

BP0321201

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO Sgwâr Greenfield, Aberteifi, Maes Parcio Sgwâr Greenfield, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1JL

Amrywiad

Gyhoeddwyd

 

Mr Graham Young

Gaerwen, Gaerwen, Trewyddel, Aberteifi, Syr Benfro, SA43 3BU

Newydd

Tynnu

KB3993HL

Syrfewyr Siartredig RJ

RHAG @ EIDDO 1-10 YN NOLGADER, LÔN PARC HENRI, BONLLWYN, RHYDAMAN, SIR GÂR, SA18 2EH

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

BP0259201

Dŵr Cymru / Welsh Water

PARC BUSNES CROSS HANDS SAFLE'R GORLLEWIN, PARC BUSNES CROSS HANDS WEST E, ESTYNIAD I'R GORLLEWIN CROSS HANDS CROSS HANDS ,CROSS HANDS SA14 6RZ

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

CB3598FR

Taylor Wimpey UK

Taylor Wimpey South Wales, Nyth y Dryw, Cam 2, Cilgant Ceinwen, , Sebastapol, Cwmbrân, NP44 1FA

Newydd

Gyhoeddwyd

CG0379501

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Cymorth Cymunedol ac Ysbyty Athrofaol Cymru yng  Ngorsaf Bwmpio Deganwy, ger cyffordd Beach Road a Marine Crescent, Marine Crescent, , Deganwy, Conwy, LL31 9BY

Amrywiad

Gyhoeddwyd

WQD004639

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO St Cadocs Avenue, Nr 2, Clos Baruch Sant, Dinas Powys, Bro Morgannwg, CF64 4TU

Amrywiad

Gyhoeddwyd

 

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO yng Nghastell y Fflint Rhif1 SPS, Canolfan Ddiwydiannol Ashmount , Ystad Ddiwydiannol Parc y Castell, y Fflint, Sir y Fflint, CH6 5XA

Newydd

Tynnu

BW2301701

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO Heol Brynafon , Tua 2 Clos Brynafon, Gorseinon, SA4 4BF

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0354401

Penmaenuchaf Dollegllau Cyf

GWESTY PENMAENUCHAF HALL, NEUADD PENMAENUCHAF PENMAEN-PŴL D, PENMAEN-PŴL DOLGELLAU, DOLGELLAU, GWYNEDD, LL40 1YB

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

CB3691HT

Dr Peter Stutchfield a Mrs Helen Stutchfield

  Glascoed, Pen-yr-Allt, Trelogan, , Treffynnon, Sir y Fflint, CH8 9DD

Newydd

Gyhoeddwyd

GWA000065

Mr William Evans

Bwlch-Y-Gwynt, Talyllychau, Llandeilo, , SA19 7DJ

Ildio

Gyhoeddwyd

CG0142301

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ac EO yng Ngorsaf Bwmpio Traeth y Gorllewin, gyferbyn â Morfa Gogarth , Ffordd yr Abaty, Llandudno, Conwy, LL30 2AG

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3599CA

OHES Environmental Ltd

 Derailment Trên  Llangennech, Llangennech, Llangennech, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA14 8YF

Newydd

Gyhoeddwyd

BW2204701

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO Islaw Pont Stryd Andrew, Cyffordd Andrew St a Corporation Ave, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 3PE

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BW2204801

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

 CSO Sielo Bwcles, Llanelli,  Plas Swanfield, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 3PW

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3691CM

Mr Cemlyn Roberts

Nant Newydd, Nant Newydd, Llangefni, Sir Ynys Môn, LL77 7YA

Newydd

Gyhoeddwyd

GWN2186

Ystad Garthgwynion Cyf

Tir yn, Ystad Garthgwynion , Machynlleth, Powys, SY20 8PZ

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

BP0325301

Amgueddfa Cymru

AMGUEDDFA GENEDLAETHOL Y GLANNAU ABERTAWE, DOC Y DE, MARINA ABERTAWE, CHWARTER MARITIME, ABERTAWE SA1 3XG

Ildio

Gyhoeddwyd

BP0061001

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ac EO yn Rock Street PS, Maes Parcio Heol Rock y Cei Newydd  , Wellington Place, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9NR

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0337401

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO South John Street, Cei Newydd, Cyffordd Stryd De Ioan a White Street, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9NN

Amrywiad

Gyhoeddwyd

GWSW3046

Mr Frank Howell

Parcllyn, Betws Ifan, Beulah, , Castell Newydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9QN

Ildio

Gyhoeddwyd

 

Llywodraeth Cymru

Parc Carafanau Glandulas , Heol Llanidloes, Y Drenewydd, Powys, SY16 4HZ

Newydd

Dychwelyd

 

Tafarn y Cwch

Y Boat Inn, Lôn Unig, Penallt, Sir Fynwy, NP25 4AJ

Newydd

Dychwelyd

CB3598CV

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

2 Ffordd Masarn CSO Penarth, ger 2 Heol Masarn, Penarth, Bro Morgannwg, CF64 3NP

Newydd

Gyhoeddwyd

BW0202801

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ac EO yn SPS Abbey, Glanfa Phoenix, Gwaith Dur, Port Talbot, Castell-nedd Port Talbot, SA13 1RB

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3599ZW

 Cartrefi Morganstone

Parc Eirin, Parc Eirin, Tonyrefail, Y Porth, Rhondda Cynon Taf, CF39 8WA

Newydd

Gyhoeddwyd

GWSE1404

Mr Richard Williams

Fferm Penbont , Capel Uchaf, Aberhonddu, Powys, LD3 9RG

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

CG0317001

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ac EO yng Ngorsaf Bwmpio Tŷ Newydd, Rhodfa Pinetree , Y Rhyl, Sir Ddinbych, LL18 3SB

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CM0173001

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO Rhif 1 yn Ffordd Parc Clifton, Tu cefn i 62 Ffordd Parc Clifton, Y Rhyl, Sir Ddinbych, LL18 4AW

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0112601

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO yng Ngorsaf Bwmpio Ffordd Dyffryn Saundersfoot, ger 1 Valley View, Heol y Valley, Saundersfoot, Sir Benfro, SA69 9BX

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0237404

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO Rhif 10 yn Heol Norton, Mewn cae, tu cefn i Rhif 1 Castell Acre, y Mwmbwls, , Abertawe, SA3 5TQ

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0237406

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO Rhif 14 yn West Cross Inn, tu allan i 278 Heol y Mwmbwls, West Cross, Abertawe, SA3 5AB

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3598ZE

Mr SimonMoore

Heather Cottage, Heather Cottage, Lôn Fairwood, Cilâ Uchaf, Abertawe, Abertawe, SA2 7HP

Newydd

Gyhoeddwyd

BW4108401

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Heol Elmgrove Abertawe  , gyferbyn â 17  Heol Elmgrove, West Cross, , Abertawe, Abertawe SA3 5LD

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0237401

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Promenâd Abertawe Terrace CSO, ger Shelter ar Lôn Pentref, Cyffordd Teras Promenâd, y Mwmbwls, Abertawe SA3 4EE

Amrywiad

Gyhoeddwyd

WQD008364

Adeiladwyr Liberty Cyfyngedig

10 EIDDO YN BRYNRHEIDOL, PONTERWYD, ABERYSTWYTH, CEREDIGION, CYMRU, SY23 3JS

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

CB3599FY

Sheehan Holdings Cyf

Parc Carafannau Fir View, Fir View,  Parc Cartref Gwyliau  Tan Y Fridd, Llangyniew, Y Trallwng, Powys, SY21 0LT

Newydd

Gyhoeddwyd

AN0224301

DŴR CYMRU CYFYNGEDIG

Wenvoe CSO, Gyferbyn â Springfield, Heol yr Orsaf Dwyrain, Gwenfô, CF5 6AH

Amrywiad

Gyhoeddwyd

Ansawdd y Dŵr - Mehefin 2022

Rhif y Drwydded

Enw Deiliad y Drwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o Gais

Penderfyniad

AN0351701

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Llanthewy Skirrid, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 8AA

Amrywiad

Gyhoeddwyd

 

Cartrefi Amos (Ynys Môn) Cyf

Llwyn Onn, Llanddaniel Fab, Seren, LL61 6DY

Newydd

Tynnu

CG0439001

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Yn y cae y tu ôl i Gwydir Bach, Trefor, Caernarfon, LL54 5LN

Ildio

Gyhoeddwyd

 

Mrs Lyndy Cooke

Lôn Llanthomas , Llanigon,AD3 5PU

Newydd

Tynnu

 

Mr Nigel Homer

Tre'r­ddol, SY20 8QD

Newydd

Tynnu

CG0450201

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Y Maes, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5HB

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0412401

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Station Road West, Penmaenmawr, Conwy, LL34 6LS

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0319101

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Gyferbyn â Glan Llethi, Gilfachreda, Cei Newydd, Ceredigion, SA45 9SW

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP027240101

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr Gwastraff Burton Ferry, Burton Ferry, Aberdaugleddau, SA73 1NY

Amrywiad

Gyhoeddwyd

 

Meistri Herzog, Urrutia, Lews, Edwards, McKeown & Kedward

18 Heol Blackrock, Portskewett, NP26 5TW

Newydd

Gyhoeddwyd

EPRDB3190HJ

TRI-CHWE DEG O DYFRAMAETHU CYFYNGEDIG

ADEILAD 1 FFERM CWM CERRIG, FFORDD CEIFNEITHEN, GORLAS, SIR GAERFYRDDIN, SA14 7HU

Ildio

Gyhoeddwyd

 

Mr Sean White

Aberaman, Aberdâr, Rhondda Cynon Taf, CF44 6UW

Newydd

Tynnu

CG0080801

Plas Pant Eidal Estate Management Ltd

PENTREF GWYLIAU PLAS PANT EIDAL, PENTREF GWYLIAU ABERDYFI, ABERDYFI, ABERDYFI , LL35 0RF

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

 

Celliwig Cyf

Fferm Tyr Ywen , Llanwenarth Citra, Y Fenni, NP7 7EY

Newydd

Dychwelyd

 

Mrs Amy Hodgson a Mr Robert Hodgson

Pwll Glo'r Goedwig, Y Fenni, NP7 7LW

Newydd

Dychwelyd

BP0015202

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Trac  mynediad  oddi ar yr A487, Gyferbyn â Garej y Royal Oak, Llanfarian, Aberystwyth, SY23 4BS

Amrywiad

Gyhoeddwyd

EPRPP3528XQ

Awyr Agored Amgen Cyf

CERRIG YR ADAR, RHOSCOLYN, CAERGYBI, YNYS MÔN, LL65 2NQ

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

CG0129901

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Trac mynediad heibio Cae Pêl-droed, Ffordd y Parc, Abermaw, Gwynedd, LL42 1RN

Amrywiad

Gyhoeddwyd

EPRKP3521XM

Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub

 Barry Pilots Lodge, Dock Road, Y Barri, Bro Morgannwg, CF62 5QS

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

 

Penelope M Leonard

Soar, Llanfihangel-nant Bran, Aberhonddu, Powys, LD3 9LT

Ildio

Gyhoeddwyd

 

Mr E Averill

Bryncethin, Pen-y-bont ar Ogwr, CF32 9YU

Ildio

Gyhoeddwyd

BP028330101

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Pill Terrace, Giants Wharf, Llansawel, SA11 2LP

Amrywiad

Gyhoeddwyd

 

Gwyliau Draig Goch yr Wyddfa Cyf

Tir gyferbyn â Bryn Dinas, Nantgwynant, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4NH

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

 

Redrow Plc

Hendredenny Drive, Hendredenny, Caerffili, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, CF83 2UQ

Newydd

Gyhoeddwyd

 

Norse Casnewydd

Windmill Road, Llanfaches, Cil-y-coed, NP26 3AY

Newydd

Gyhoeddwyd

 

Mrs Nicola Haslett

Crug, Cil-y-coed, Sir Fynwy, NP26 5UW

Newydd

Gyhoeddwyd

 

Andrew Christofides

 Ffordd hendre, Caerdydd, CF3 1XY

Newydd

Gyhoeddwyd

BH0074303

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

 Maes Parcio Gloster Row, Aberteifi, Ceredigion, SA43 1DL

Amrywiad

Gyhoeddwyd

 

Miss Betsy Everitt

 Henllan, Dinbych, LL16 5BP

Newydd

Gyhoeddwyd

 

C.E Owen

Talerddig, Llanbrynmair, Powys, SY19 7AW

Ildio

Gyhoeddwyd

CG0184601

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Trac Oddi ar Ffordd Llanrhos , Bae Penrhyn, Llandudno, Llandudno, Conwy, LL31 9JL

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0319601

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Maes parcio y tu allan, Heol Goffa, Llanelli, SA14 8RS

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0319901

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Tu allan i Rhif 43, Heol Hen, Llanelli, SA14 9DG

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0321901

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Tu allan Rhif 11, Heol yr Eglwys, Porth Tywyn, Llanelli, SA16 0RY

Amrywiad

Gyhoeddwyd

 

E.C.O Owen

Neuadd Garthgwynion , Glaspwll, Machynlleth, Powys, SY20 8TX

Amrywiad

Dychwelyd

 

Plas Ynyshir Hall Holdings Ltd

 Bwyty ac Ystafelloedd  Ynyshir, Eglwys Fach, Machynlleth, Sir Ceredigion, SY20 8TA

Newydd

Gyhoeddwyd

BG0022702

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Trac mynediad ger safle gwersylla, Glebe Lane, Marloes, Hwlffordd, SA62 3AS

Amrywiad

Gyhoeddwyd

 

Adeiladu FCC

Canolfan Fusnes Orbit, Parc Busnes Rhyd-y-car , Merthyr Tudful, , CF48 1DL

Newydd

Gyhoeddwyd

EPRVP3223KP

Gwyliau Coedwig Cyf

 Canolfan Ymwelwyr Garwnant, Cwm Taf, Merthyr Tudful, CF48 2HU

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

BP0223901

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Wrth gyffordd Trafalgar Terrace/Picton Road,  Clwb Hwylio Neyland, Neyland, Aberdaugleddau, SA73 1PX

Amrywiad

Gyhoeddwyd

 

Canaston Waterside Lodges Ltd

Canaston Waterside Lodges,  Pont Canaston, Arberth, Sir Benfro, SA67 8DE

Newydd

Gyhoeddwyd

BP027150101

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Ffordd Fabian, Pentref Morol Jersey, Castell-nedd, SA10 6JW

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0354501

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Nr Y Bwthyn Rheilffordd , Cei Newydd , Ceredigion, SA45 9SL

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0242901

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Gyferbyn â Fflatiau Northcliffe, Paget Place, Penarth, CF64 1DY

Amrywiad

Gyhoeddwyd

 

TAYLOR WIMPEY UK LIMITED

Datblygu'r Ucheldiroedd, Sebastopol, Pont-y-pŵl, NP4 5dq

Newydd

Gyhoeddwyd

AN0332501

DANIEL EGAN

EGAN WASTE SERVICES, THE OLD COACH WORKS, BERW ROAD, PONTYPRIDD, CF37 2AB

Ildio

Gyhoeddwyd

 

Lewis Homes (Woodlands Green) Limited

Highfield, Coed Elái, Porth, CF39 8BS

Newydd

Gyhoeddwyd

BP0308601

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Y tu allan i Rhif 11, Windsor Road, Porthcawl, CF36 3LR

Amrywiad

Gyhoeddwyd

EPRTB3790HS

Mr JONATHAN GILPIN

Dryw Gwyllt, Discoyd, Llanandras, Powys, LD8 2NQ

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BW4100201

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

A4118, Knelston, Reynoldston, Abertawe, SA3 1AR

Amrywiad

Gyhoeddwyd

 

 Carafan a Gwersylla Fferm Trevayne

Trevayne, Monkstone, Dinbych-y-pysgod, SA69 9DL

Newydd

Gyhoeddwyd

CG0438901

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Oddi ar Ffordd Croes-Higol , Trefor, Caernarfon, LL54 5HY

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AC0130201

Victoria Court (Casnewydd No1) Residents Management Company Limited

BRITISH STEEL LTD WHITEHEAD WRKS, MENDELGEIF ROAD, CASNEWYDD, CYMRU, NP20 2NF

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

CG0411501

AMBIPAR Site Services Ltd.

YSTAD DDIWYDIANNOL HAFOD, FFORDD HAFOD, JOHNSTOWN, WRECSAM, LL14 2AT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

Ansawdd y Dŵr - Mai 2022

Rhif y Drwydded

Enw Deiliad y Drwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o Gais

Penderfyniad

CG0430701

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

OVERTON WWTW CSO, Mill Wood, Overton, Wrexham, LL13 0EG

Ildio

Gyhoeddwyd

GWN3152

John Lloyd Jones

Fferm yr Hendy, Hendy, Tywyn, Gwynedd, LL36 9RU

Ildio

Gyhoeddwyd

 

Mr Dan Voaden

Tylluanod Gwynion, Tylluanod Gwynion, Marros, SA33 4PW

Newydd

Tynnu

 

Mr Archie Watson

Tŷ Trebinshwn, Llan, Llangasty, Aberhonddu, Powys, LD3 7PX

Newydd

Tynnu

 

Mr Harry Rich

Glan Y Dwr, Erwyd, Llanfair-ym-Muallt, LD2 3TX

Newydd

Tynnu

TB3438AQ

BRITISH TELECOMMUNICATIONS PUBLIC LIMITED COMPANY

GORSAF BWMPIO YN GWASANAETHU FITZHAMMOND, ARGLAWDD, CAERDYDD, CARDIFF, CF11 6AR

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3591ZB

Mrs Diane Harley

Bwthyn Crofter & Birch Tree Barns, Crofters Cottage & Birch Tree Barns, Deeside Lane, Sealand, Caer, Sir y Fflint, CH1 6BB

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3590ZQ

Dopower Limited

Cronfa Ddŵr Cynwyd, Ffordd y Sgydau, Cynwyd, Corwen, Sir Ddinbych, LL21 0LN

Newydd

Gyhoeddwyd

CG0414101

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ac EO yng Ngorsaf Bwmpio Llanystumdwy, Ffordd fynediad y tu ôl i 'Britannia', Llanystumdwy, Cricieth, LL52 0SY

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3591FU

Mr Sam Owen

Ffrwd yr Hebog, Ffrwd Yr Hebog, Llanfachreth, Dolgellau, Gwynedd, LL40 2NR

Newydd

Gyhoeddwyd

VB3135AZ

Mr Ross Davies

ST @ GREENHEYS, DYSERTH ROAD, LLOC, TREFFYNNON, SIR Y FFLINT, CH8 8RG

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

 

Mr Bryan Parry

Y Marchogion, Y Marchogion, Y Babell, Treffynnon, CH8 8PZ

Newydd

Tynnu

CB3592CM

Mr Michael Owen

Bryn Glas, Ffordd Trelogan, Axton, Treffynnon, Sir y Fflint, CH8 9DH

Newydd

Gyhoeddwyd

 

Mr Ross Davies and Mrs Tracy Davies

Greenheys, Lle, Treffynnon, CH8 8RG

Newydd

Tynnu

CB3592FG

Mr Stuart Love

Cartref, Axton, Treffynnon, CH8 9DH

Newydd

Gyhoeddwyd

BG0040002

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Gorlif Storm Sefydlog yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Llangadog, Nr Tŷ Gwyn, Llangadog, Sir Gaerfyrddin, SA19 9DA

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AG0016401

Hanson Quarry Products Europe Limited

Chwarel Cwmleyshon, Draethen, Machen Isaf, Caerffili, NP10 8GB

Ildio

Gyhoeddwyd

 

Dolguog Estates Ltd

Ystadau Dolguog Cyf, Solstar, Ystâd Plas Dolguog, Felingerrig, Machynlleth, Powys, SY20 8UJ

Newydd

Tynnu

CM0192401

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Wat's Dyke Avenue SPS, Mynydd Isa, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 6UL

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3592HT

Mr David gareth Jones

Pedair Erw, Paskeston Lane, Cosheston, Doc Penfro, SA72 4SG

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3592ZL

Mr Peter Sutcliffe

Upton Lodge, Cosheston, Doc Penfro, Sir Benfro, SA72 4SE

Newydd

Gyhoeddwyd

CG0162101

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO Ffordd Llandudno, Gerllaw Bron Derw, Ffordd Llandudno, Bae Penrhyn, LL30 3ND

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AB3497HE

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Gorlif Carthffosydd Cyfun Four Crosses, Four Crosses, Y Ffor, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6UW

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3591CS

Mr Philip Townsend

Bryn Happiness, Bryn Happiness, Marian, Trelawnyd, Y Rhyl, Sir y Fflint, LL18 6EB

Newydd

Gyhoeddwyd

AN0267601

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Gorlifiad Storm yng Ngorsaf Bwmpio Parc y Cefnfor, Rover Way, Tremorfa, Caerdydd, CF24 5SD

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CM0188602

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Gorlif Storm yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Owrtyn, Ffordd Maelor, Owrtyn, Wrecsam, LL13 0EG

Amrywiad

Gyhoeddwyd

Ansawdd y Dŵr - Ebrill2022

Rhif y Drwydded

Enw Deiliad y Drwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o Gais

Penderfyniad

TP3626XB

Cyflenwadau Cerrig Artisan Cyfyngedig

Chwarel Gerrig Arbenigol  Gwrhyd, Fferm Gwrhyd Uchaf, Rhiwfawr, SA9 2SB

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

CB3496CH

Glan y Gro Cyfyngedig

Glan y Gro, Glan y Gro, Llangower, Y Bala, LL23 7BT

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3499CV

Mrs Bryher Grimes

Yr Hen Llythyrdy, Mynachlogddu, Clunderwen, SA66 7SD

Newydd

Gyhoeddwyd

BN0007001

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

SPS Abergorlech , Tŷ Nr Gorlech , Abergorlech, Caerfyrddin, SA32 7SJ

Amrywiad

Tynnu

AB3193ZR

GWASANAETHAU DŴR ANCALA (YSTADAU) CYFYNGEDIG

System trin carthion ac ymdreiddiad, Adeiladu Dwyrain 11 – Mod Pentywyn, Abertawe, a SA33 5LT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0277001

GWASANAETHAU DŴR ANCALA (YSTADAU) CYFYNGEDIG

System driniaeth yn gwasanaethu RAF Sain Tathan, AlltUd K, Y Barri, Bro  Morgannwg, CF62 4WA

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0418001

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Gorlif Storm SPS Sandy Lane,  Cilgant Celyn, Saltney, Sir y Fflint, CH4 8UL

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3495ZG

Ms Georgie Tuson

Mirianog Fach, Mirianog Fach, Crosswell, Crymych, SA41 3SB

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3497FE

Adeiladu FCC

A465 adran 5 a 6 Dowlais Top i Hirwaun -  Safle Trewaun, safle Trewaun, Hirwaun, Aberdâr, Rhondda Cynon Taf, CF44 9HN

Newydd

Gyhoeddwyd

CM0153801

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO yng Ngorsaf Bwmpio Pensarn, Gyferbyn Rhif 36 Heol Tywyn , Pensarn, Abergele, Conwy, LL22 7PS

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0037801

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Gorlif Storm yng Ngorsaf Bwmpio Dwyrain y Barri (Dociau), Tu ôl i Ystâd Ddiwydiannol Heol Caerdydd, Ychydig oddi ar Wimbourne Road, Y Barri, CF63 2QW

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0392001

CCR Energy Limited

Gorsaf Bŵer Aberddawan, Y Leys, Aberddawan, Y Barri, Bro Morgannwg, CF62 42W

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

AN0392101

CCR Energy Limited

Gorsaf Bŵer Aberddawan, Y Leys, Aberddawan, Y Barri, Bro Morgannwg, CF62 42W

Trosglwyddo

Gyhoeddwyd

CB3498CN

Miss Josie Evans

Y Tŷ Gwyn, Ashfield Place, , Llanfaes, Aberhonddu, LD3 8EG

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3496HE

Mr Jason Winter

Parc Gwyliau Rhosgoch, Parc  Gwyliau Rhosgoch, Rhosgoch, Llanfair-ym-Muallt, Powys, LD2 3JB

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3499ZE

Mr Guto Roberts

Pentre, Saron, Caernarfon, , LL54 5UH

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3496FZ

Mr Ray Stephens

14 Court House Rd, 14 Court House Road, Llanvair Discoed, Cas-gwent, Sir Fynwy, NP16 6LW

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3498ZZ

TAYLOR WIMPEY UK LIMITED

Nyth y Dryw, Wrens Nest Development, Sebastopol, Cwmbrân, , NP44 1FA

Newydd

Gyhoeddwyd

AN0100501

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO yn R/O 69/70 Teras Bronallt, Abercwmboi, R/O 69/70  Teras Bronallt, Abercwmboi,  Teras Bronallt, Aberdâr, Cynon, CF44 6BP

Ildio

Gyhoeddwyd

AB3296FG

GWASANAETHAU DŴR ANCALA (YSTADAU) CYFYNGEDIG

Ffatri trin pecynnau yn gwasanaethu Canolfan Hyfforddi Hedfan Rotari OSB, RAF y Fali, Caergybi, Ynys Môn, LL65 3NY

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3590FL

Sheila Lyons

Robin Cottage, Robin Cottage, Axton, Treffynnon, Sir y Fflint, CH8 9DH

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3498FW

Mr Mervyn Thomas

1 Gelli Fawr, Gelli Rd, Pen-Yr-Allt, Trelogan, Treffynnon, CH8 9DD

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3497ZF

Mr Tom Langrick

Church Pool Cottage, Church Pool Cottage, Yr Ystog, Trefaldwyn, Powys, SY15 6DX

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3499FR

Cyngor Dinas Casnewydd

Forest Lodge, Forest Lodge, Tŷ-du, Casnewydd, Casnewydd, NP10 9GN

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3497CC

E Gethin & Co

Fferm Tŷ Coch , Tŷ Coch, Llanwyddelan, Y Drenewydd, Powys, SY16 3BT

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3498HR

Mr David O'Toole

Ty'n Yr Ardd, Rhuallt, Llanelwy, LL17 0TT

Newydd

Gyhoeddwyd

 

Mr Ahmed Abdullah

Y Dreigiau yn Ôl, Pengenffordd, Talgarth, LD3 0EP

Newydd

Tynnu

CB3496ZT

Dwr Cymru Cyfyngedig

CSO yn Nhreherbert George Street, George Street, Treherbert, Rhondda Cynon Taf, CF42 5AH

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3497HW

Mr Stephen Goring

Maes yr Haul, Maes yr Haul, Erbistock, Wrecsam, Wrecsam, LL13 0DR

Newydd

Gyhoeddwyd

Ansawdd y Dŵr - Mawrth 2022

Rhif y Drwydded

Enw Deiliad y Drwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o Gais

Penderfyniad

 

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO Caergybi, Trac oddi ar yr A470, Pont Pedair Milltir, Ynys Môn, LL65 2PX

Newydd

Dychwelyd

CG0390801

GWASANAETHAU DŴR ANCALA (YSTADAU) CYFYNGEDIG

RAF Station Valley, Y Fali, Caergybi, Ynys Môn, LL65 3NY

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0383201

GWASANAETHAU DŴR ANCALA (YSTADAU) CYFYNGEDIG

JSMTC Indefatigable, Llanfairpwll, Ynys Môn, LL61 6NT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0367502

GWASANAETHAU DŴR ANCALA (YSTADAU) CYFYNGEDIG

RAF Station Valley, Y Fali, Caergybi, Ynys Môn, LL65 3NY

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0102101

GWASANAETHAU DŴR ANCALA (YSTADAU) CYFYNGEDIG

Ysgol Indefatigable, JSMTC Indefatigable, Llanfairpwll, Ynys Môn, LL61 6NT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0338501

GWASANAETHAU DŴR ANCALA (YSTADAU) CYFYNGEDIG

Gwersyll Hyfforddi, Capel Curig, Gwynedd, LL24 0DS

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0352501

GWASANAETHAU DŴR ANCALA (YSTADAU) CYFYNGEDIG

Qinetiq Llanbedr, Llanbedr, Gwynedd, LL45 2PX

Amrywiad

Gyhoeddwyd

 

Mr Mathew Lee

Fferm Llangolman , Llangolman, Clunderwen, SA66 7QL

Newydd

Tynnu

CG0084502

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Gorlif Storm Gwaith Trin Dŵr Gwastraff  Penrhyndeudraeth, Pont Briwet, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6LT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3494ZU

Mrs Katharina Hosker

Bythynnod Tŷ Gwyn, Ynys Las, Borth, SY24 5LA

Newydd

Gyhoeddwyd

BW4108601

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Teras  Blodwen, CSO Penclawdd, Tu Allan i 2 Maes-yr-Haf, Teras Blodwen, Penclawdd, Abertawe, SA4 3YG

Amrywiad

Gyhoeddwyd

UP3723GU

GWASANAETHAU DŴR ANCALA (YSTADAU) CYFYNGEDIG

Gwaith trin carthion a system ymdreiddio yn gwasanaethu Adeilad E7, MOD, Pentywyn, SA33 5LT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0267801

Yr Awdurdod Glo

Tw mwynglawdd a adawyd gan  Ynysarwed,  tw mwynglawdd wedi'i adael Ynysarwed, gwaith trin Ynysarwed, ger Castell-nedd, SA11 4DE

Ildio

Gyhoeddwyd

BP0275801

Yr Awdurdod Glo

Tw mwynglawdd a adawyd gan  Ynysarwed,  tw mwynglawdd wedi'i adael Ynysarwed, gwaith trin Ynysarwed, ger Castell-nedd, SA11 4DE

Amrywiad

Gyhoeddwyd

MP3424XH

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO yn Neuadd Toad, Tu ôl i '4 Stryd y Farchnad, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AS

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3492CS

Ms Anne Harmer

2/3 Rhes hir, Gellifelin, Gellifelin, Bryn Llanelli, Y Fenni, NP7 0NN

Newydd

Gyhoeddwyd

CG0413101

GWASANAETHAU DŴR ANCALA (YSTADAU) CYFYNGEDIG

RAF Station Valley – Allt M, Y Fali, Caergybi, Ynys Môn, LL65 3NY

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0412901

GWASANAETHAU DŴR ANCALA (YSTADAU) CYFYNGEDIG

STW 02, RAF Y Fali, Caergybi, Ynys Môn, LL65 3NY

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0412801

GWASANAETHAU DŴR ANCALA (YSTADAU) CYFYNGEDIG

Allt RAF y Fali N, RAF Station Valley, Y Fali, Caergybi, Ynys Môn, LL65 3NY

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0407901

GWASANAETHAU DŴR ANCALA (YSTADAU) CYFYNGEDIG

Rhyddhau Dyffryn Gorsaf yr Awyrlu L, Y Fali, Caergybi, Ynys Môn, LL65 3NY

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0407801

GWASANAETHAU DŴR ANCALA (YSTADAU) CYFYNGEDIG

RAF Station Valley - Discharge K, Y Fali, Caergybi, Ynys Môn, LL65 3NY

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0398601

GWASANAETHAU DŴR ANCALA (YSTADAU) CYFYNGEDIG

Allt Dyffryn Gorsaf yr Awyrlu Brenhinol J, Y Fali, Caergybi, Ynys Môn, LL65 3NY

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0396701

GWASANAETHAU DŴR ANCALA (YSTADAU) CYFYNGEDIG

RAF Station Valley - Allt D, Y Fali, Caergybi, Ynys Môn, LL65 3NY

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0367501

GWASANAETHAU DŴR ANCALA (YSTADAU) CYFYNGEDIG

RAF Station Valley, Y Fali, Caergybi, Ynys Môn, LL65 3NY

Amrywiad

Gyhoeddwyd

 

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Cefn Rhif 134 Gladstone Rd CSO, R/O 144 Gladstone Rd, Y Barri, Bro Morgannwg, CF62 8DR

Newydd

Dychwelyd

 

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Cefn Rhif 144 Gladstone Rd CSO, 144 Gladstone Road, Y Barri, Bro Morgannwg, CF62 8ND

Newydd

Dychwelyd

BP0279601

GWASANAETHAU DŴR ANCALA (YSTADAU) CYFYNGEDIG

Fferm 5,  Canolfan Hyfforddi Byddin Pontsenni, Sunnybridge, Aberhonddu, Powys, LD3 8PN

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3492FU

Mrs Eleanor Arnold

Pantmaes Fach, Defynnog, Aberhonddu, , LD3 8YH

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3491ZQ

Croft Farm & Celtic Cottages

Croft Farm & Celtic Cottages, Croft Farm & Celtic Cottages, Croft Farm, Aberteifi, Sir Benfro, SA43 3NT

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3493ZL

Cymdeithas Trigolion Noyadd Trefawr Cyfyngedig

8 eiddo Noyadd Llysoedd Trefawr , 8 Eiddo, Neuadd Trefawr, Ponthirwaun, Aberteifi, Syr Ceredigion, SA43 2RF

Newydd

Gyhoeddwyd

UP3723KT

GWASANAETHAU DŴR ANCALA (YSTADAU) CYFYNGEDIG

Gwaith trin carthion a system ymdreiddio yn gwasanaethu Adeilad C9, Mod Pendline, Talacharn, Caerfyrddin, SA33 4RS

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BG0034101

Tarmac Trading Limited

Planhigion Concrid Caerfyrddin, Pentre Morgan, Bronwydd, Caerfyrddin, SA33 6JB

Ildio

Gyhoeddwyd

QB3797TB

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Cronfa Ddŵr Gwasanaeth Coed Dolwyd , LLANSANTFFRIAD, GLAN CONWAY, BAE COLWYN, CONWY, LL28 5PE

Ildio

Gyhoeddwyd

CB3495HZ

TAYLOR WIMPEY UK LIMITED

Nyth y Dryw, Wrens Nest Development, Sebastopol, Cwmbrân, , NP44 1FA

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3492ZB

TAYLOR WIMPEY UK LIMITED

Nyth y Dryw, Wrens Nest Development, Sebastopol, , Cwmbrân, Torfaen, NP44 1FA

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3493CM

TAYLOR WIMPEY UK LIMITED

Nyth y Dryw, Wrens Nest Development, Sebastopol, Cwmbrân, Torfaen, NP44 1FA

Newydd

Gyhoeddwyd

BB3597HA

VertaseFLI Ltd

Prosiect Neo / AkzoNobel, Degfed Avwnue, Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy, Glannau Dyfrdwy, CH5 2UE

Ildio

Gyhoeddwyd

CM0028602

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Gorlif Storm Sefydlog yng Ngwaith Trin Gwastraff Dinbych, Trac heibio Eglwys Sant Marcella, Ffordd yr Eglwys Newydd, Dinbych, Sir Ddinbych, LL16 4ER

Amrywiad

Tynnu

CB3494CX

O J & S R W Probert

Veaullt, Veaullt, Newchurch, , Kington, Powys, HR5 3QS

Newydd

Gyhoeddwyd

BP0064319

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Gorlif storm yn Allt Llandarcy 36", Ochr Tŷ'r Bont, Pen-Y-Heol (B4290), , Llandarcy, Castell-nedd, SA10 6LQ

Amrywiad

Gyhoeddwyd

 

Mr Andrew Brice

Cwmcroiddur, Cilycwm, Llanymddyfri, , SA20 0TN

Newydd

Tynnu

 

Asiantaeth Gwylwyr y Glannau Morol

2 swyddfa fach ar gyfer Gorsaf Gwylwyr y Glannau Morol & Awdurdod Porthladd, Gorsewood Drive, Hakin, Aberdaugleddau, SA73 3EP

Newydd

Dychwelyd

CB3495CK

Aggregate Industries UK Ltd

Neath Abbey Express Asphalt, Neath Abbey Express Asphalt, Glanfa Abaty Castell-nedd, Castell-nedd, SA10 6BL

Newydd

Gyhoeddwyd

TP3626XB

Cyflenwadau Cerrig Artisan Cyfyngedig

Chwarel Gerrig Arbenigol Gwrhyd, chwarel  gerrig arbenigol Gwrhyd, Fferm Gwrhyd Uchaf, Rhiwfawr, Castell-nedd Port Talbot, SA9 2SB

Trosglwyddo

Dychwelyd

 

Mr Keith Wakley

Twmbarlwm, Llansanffraid Gwynllŵg, Casnewydd, NP10 8SR

Newydd

Tynnu

CB3494FT

Mrs Helen Kinmond

Arosfa, Penygarnedd, , Croesoswallt, Powys, SY10 0AN

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3494HF

Mr Eifion Davies

Tŷ Nant, Tŷ Nant, Penybontfawr, Croesoswallt, Powys, SY10 0HW

Newydd

Gyhoeddwyd

BW3201301

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Redlands Close CSO, Pencoed, Alley wrth ochr 58 Redlands Close, Heol-Y-Geifr,  Pencoed, Pen-y-bont ar Ogwr, CF35 6YU

Amrywiad

Gyhoeddwyd

AN0088001

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

PENTRE - GORSAF BWMPIO STRYD Y GWIRFODDOLWYR, Diwedd y Gwirfoddolwr St, Pentre, CF41 7JZ

Ildio

Gyhoeddwyd

BO5111601

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO ac EO yng Ngorsaf Bwmpio Pontarddulais , Mynediad oddi ar Lys Morfydd, Pontarddulais, Abertawe, SA4 8TF

Amrywiad

Gyhoeddwyd

 

Mr David Morris

Cwrw Du, Cwrw Du, Penperlleni, Pont-y-pŵl, Sir Fynwy, NP4 0AA

Newydd

Tynnu

BP0046202

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO 123 yng Ngorsaf Bwmpio Margam, Gyferbyn â Stryd Brombil , Margam, Port Talbot, SA13 1ND

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3493FG

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO yn Nottage Roundabout Point 59, Into The Wilderness, Fulmar Road, Porthcawl, , CF36 3RP

Newydd

Gyhoeddwyd

CB3394ZL

Mr Mike Parry

Graeanfryn, Graeanfryn, Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6YQ

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CB3790HT

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Cso @ Cynon Terrace, Penrhiwceiber, Aberpennar, Rhondda Cynon TAF, Rhondda Cynon Taf, Rhondda Cynon Taf, CF45 3SU

Amrywiad

Tynnu

CB3790HT

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Cso @ Cynon Terrace, Penrhiwceiber,  Mountain Ash, Rhondda Cynon  Taf, Rhondda Cynon Taf, CF45 3SU

Ildio

Gyhoeddwyd

BP0212501

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO yn Brynymor Road, Abertawe, Cyffordd Brynymor Rd a Westbury St, Brynmill, Abertawe, Abertawe, SA1 4JH

Amrywiad

Gyhoeddwyd

BP0245401

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO yn Fairwood Road, Abertawe, Ger 49 Fairwood Road, West Cross, Abertawe, Abertawe, SA3 5JE

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0174901

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Trin Dŵr  Penybont, Bryncrug, Tywyn, Gwynedd, LL36 9RW

Amrywiad

Tynnu

CG0412101

Ancala Water Services (Estates) Ltd

Qinetiq Llanbedr, Llanbedr, Gwynedd, Cymru, Y Deyrnas Unedig, LL45 2PX

Ildio

Gyhoeddwyd

CG0413601

Ancala Water Services (Estates) Ltd

Qinetiq Llanbedr, Llanbedr, Gwynedd, Cymru, Y Deyrnas Unedig, LL45 2PX

Ildio

Gyhoeddwyd

BN0072502

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Gorlif Storm WwTW Rhos-goch, Oddi ar yr A477 rhwng Rhos-goch a Llanteg, Rhos-goch, Hendy-gwyn ar Daf, Sir Gaerfyrddin, SA34 0PJ

Amrywiad

Tynnu

Ansawdd y Dŵr - Chwefror2022

Rhif y Drwydded

Enw Deiliad y Drwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o Gais

Penderfyniad

 

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Ysgol Griffiths Jones, Sanclêr, Sir Gaerfyrddin, SA33 4BT

Newydd

Tynnu

 

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Trac oddi ar yr A40, Rohsmaen, Maenordeilo, Sir Gaerfyrddin, SA19 7AU

Newydd

Tynnu

 

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Lôn yr Eglwys, Llandeilo Ferwallt, Abertawe, SA3 3JT

Newydd

Tynnu

BP0219401

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Gwaith Gwaredu Carthion Trelech, Trelech, Sir Gaerfyrddin, SA33 6RT

Amrywiad

Gyhoeddwyd

EPRMP3323XX

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Lôn Sarn, Gobaith, Caergwrle, Wrecsam, LL12 9AG

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0083004

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Lôn Gasworks, Machynlleth, Cymru, SY20 8BY

Amrywiad

Tynnu

EPRMP3521XX

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Teras Teifi, Castellnewydd Emlyn, Ceredigion, SA38 9EA

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CM0144301

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

SPS Crooked Horn, Brynffordd, Brynffordd, Treffynnon, CH8 8HD

Amrywiad

Tynnu

 

Mr Lewis Whittall

Capel Dewi, Capel Dewi, Sir Gaerfyrddin, SA32 8AD

Newydd

Gyhoeddwyd

 

FCC Construction

Dynevor Arms, Llwydcoed, Aberdâr, CF44 0ND

Newydd

Dychwelyd

EPRUB3593HU

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Tu allan 18 Min-y-Ddol, Penparcau, Aberystwyth, SY23 1RG

Amrywiad

Gyhoeddwyd

 

Mr Tom Davies

Ysgoldy, Llanfor, Bala, LL23 7DU

Newydd

Gyhoeddwyd

AN0382401

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Y tu allan i 'Thalassa', Stryd Dyfrig, Y Barri, CF62 5TW

Amrywiad

Gyhoeddwyd

 

Marlin Developments

Heol-Y-Bedw Hirion, Markham, Y Coed Duon, NP22 0RU

Newydd

Dychwelyd

EPRCP3020XK

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

SEION, LLANDDEINIOLEN, CAERNARFON, LL55 3AF

Ildio

Gyhoeddwyd

EPRUB3893HF

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Y tu allan i Rhif 10 Heol Jobswell, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA31 3HG

Amrywiad

Gyhoeddwyd

 

Mr David Elgar

Ty Nant, Corwen, LL21 0RF

Newydd

Tynnu

 

TAYLOR WIMPEY UK LIMITED

Datblygu'r Uplands, Sebastopol, Cwmbrân, NP44 1FA

Newydd

Gyhoeddwyd

 

TAYLOR WIMPEY UK LIMITED

Cilgant Ceinwen, Sebastapol, Cwmbrân, NP44 1FA

Newydd

Dychwelyd

 

Essity UK Ltd Oakenholt Mill

Caer Rd, Fflint, CH6 5PU

Amrywiad

Gyhoeddwyd

 

Mr Ioan Lewis

2 Golygfa'r Orsaf, Puncheston, Hwlffordd, Sir Benfro, SA62 5RT

Newydd

Tynnu

BN0020901

ALG Active Learning Centres Ltd

CANOLFAN GWEITHGAREDDAU SEALYHAM, WOLFSCASTLE, HWLFFORDD, Sir Benfro, SA62 5NF

Transfer

Gyhoeddwyd

 

Breedon Trading Ltd

Maes Mynan, Afonwen, Yr Wyddgrug, CH7 5UB

Newydd

Gyhoeddwyd

AN0165601

MORWIN LTD

GWESTY LLANSANTFFRAED COURT, LLANVIHANGEL GOBION, GER Y FENNI, NP7 9BA

Amrywiad

Tynnu

 

Llantrisant Recycling Centre Limited

Canolfan Ailgylchu Llantrisant Cyf, Pantybrad Lane, Llantrisant, Pont-y-clun, Rhondda Cynon Taf, CF72 8YY

Newydd

Gyhoeddwyd

AN0228901

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Trac oddi ar Ffordd Porthceri, 100m i'r dwyrain o'r Hen Reithordy, Porthceri, ger y Barri, CF62 3BZ

Amrywiad

Gyhoeddwyd

 

Dr Ian Jones

Craig yn Sholyn, Ffordd Bryniau, Prestatyn, Sir Ddinbych, LL19 8RD

Newydd

Tynnu

 

Miss Rosalind Jones

Ffordd Boduan, Llannor, Pwllheli, LL53 6DW

Newydd

Gyhoeddwyd

CG0144402

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Gyferbyn â Bryn Hyfryd, Rhosneigr, Ynys Môn, LL64 5JD

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CM0044001

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Rhodfa Westbourne, Y Rhyl, Sir Ddinbych, LL18 1EE

Amrywiad

Gyhoeddwyd

CG0412201

ANCALA WATER SERVICES (ESTATES) LIMITED

LLANBEDR, GWYNEDD, CYMRU, UK, LL45 2PX

Ildio

Gyhoeddwyd

CG0178301

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

LLANFAIRFECHAN WTW (TEIRYD) -F, ANHYSBYS, ANHYSBYS, ANHYSBYS, LL33 0EU

Ildio

Gyhoeddwyd

Ansawdd y Dŵr - Ionawr 2022

Rhif y drwydded

Enw deiliad y drwydded

Cyfeiriad y safle

Math o gais

Penderfyniad

BP0359101

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Ahshburnham Burry Port Llanelli  CARMARTHENSHIRE SA16 0HH

Amrywiad

Tynnwyd yn ol

GWSE2363

Mr Andrew Skinner

Waterworks Lane Nantybwch Tredegar Gwent   NP22 4EP

Trosglwyddiad

Cyhoeddwyd

AG0011801

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Redway Road Bonvilston Vale of Glamorgan CF5 6TQ

Amrywiad

Cyhoeddwyd

CB3394FG

Mr Chris Orme

Red Wharf Bay   LL75 8RJ

Newydd

Cyhoeddwyd

CG0188401

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Off Holyhead Rd Star Gaerwen  Isle of Anglesey LL60 6HF

Amrywiad

Cyhoeddwyd

TP3723XY

Mr RICHARD ARTHUR

LLANWENARTH CITRA ABERGAVENNY MONMOUTHSHIRE .  NP7 7LA

Ildio

Cyhoeddwyd

AN0280002

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Cardiff Road Dinas Powys Barry BARRY Vale of Glamorgan CF64 5RP

Amrywiad

Tynnwyd yn ol

CB3396HZ

Ancala Water Services Estates Ltd

Sennybridge Training Camp Sennybridge  Brecon  LD3 8PN

Newydd

Cyhoeddwyd

 

J & C Griffiths

Three Cocks  Brecon  LD3 0SX

Newydd

Tynnwyd yn ol

AN0171901

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Talybont-on-Usk Brecon  LD3 7YP

Amrywiad

Tynnwyd yn ol

BP0359101

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

HEOL VAUGHAN SEWAGE PUMPING ST'N ASHBURNHAM BURRY PORT LLANELLI CARMARTHENSHIRE  SA16 0HH

Ildio

Cyhoeddwyd

 

Mr Oli Tuggey

Sutton Haverfordwest  SA62 3LP

Newydd

Tynnwyd yn ol

AN0092801

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

East of roundabout junction with Hengoed Avenue A469 Newydd Road  Hengoed Caerphilly CF82 7SG

Amrywiad

Cyhoeddwyd

CB3395HF

Presaddfed Estate Ltd

Presaddfed Bodedern  Holyhead Sir Ynys Mon LL65 3UE

Newydd

Cyhoeddwyd

CB3396CK

Mr Rhys Owen

Brwynog Llanddeusant  Holyhead  LL65 4AT

Newydd

Cyhoeddwyd

 

Mr Michael Hooson

Pensarn Llanbedr  LL45 2HT

Newydd

Tynnwyd yn ol

CB3394HT

Morgan Sindall

Point A–discharge 1 to Point 1 Discharge 9 A4086 Clegir Llanberis Clegir  Llanberis Gwynedd LL55 4HA

Newydd

Cyhoeddwyd

WQD007456

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Beach Hill Milford Haven Pembrokeshire SA73 2QN

Amrywiad

Cyhoeddwyd

RB3293HD

Mr BRUCE RICHARDS

ABERBAIDEN GILWERN ABERGAVENNY MONMOUTHSHIRE  NP7 0EF

Ildio

Cyhoeddwyd

CB3394ZL

Mr Mike Parry

Graeanfryn Morfa Nefyn  Pwllheli Gwynedd LL53 6YQ

Newydd

Cyhoeddwyd

 

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Usk Town SPS (CSO and EO) Nr Cricket Ground Mill Street  Usk Sir Fynwy NP15 1AW

Newydd

Tynnwyd yn ol

S/01/55626/S

Ms Sharron Fawcett

Bluebell Park Llanerfyl  Welshpool Powys SY21 0EY

Trosglwyddiad

Cyhoeddwyd

Ansawdd y Dŵr - Ionawr 2021 i Rhagfyr 2021

Rhif y Drwydded

Enw Deiliad y Drwydded

Cyfeiriad y Safle

Math o Gais

Penderfyniad

AN0187501

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Off A4118 Talbot Green RCT CF72 8YW

Ildio

Cyhoeddwyd

BB3792ZX

Oracle Environmental Experts Ltd

B 5429 Gables Farm Junction to Llandyrnog Roundabout Llandyrnog Denbighshire LL16 4LE

Newydd

Cyhoeddwyd

 

Mr Carwyn Rees

Llangurig Powys SY18 6SA

Newydd

Tynnwyd yn ôl

GWSW1982

Aberystwyth Univeristy

Plas Gogerddaw Aberystwyth Ceredigion SY23 4LL

Trosglwyddiad

Cyhoeddwyd

BB3697FA

Mr julian keogh

Lon Cwrt Ynyston Leckwith CF11 8DR

Newydd

Cyhoeddwyd

GWSW3027

Philip Elwyn John

Llanrhidian Swansea SA3 1BT

Ildio

Cyhoeddwyd

 

Newyddydd Housing Association (1974) Ltd

Llangan  CF35 5DR

Newydd

Dychwelwyd

GWN2117

John Parry Jones

Gwyddelwern Corwen Denbighshire LL21 9DU

Ildio

Cyhoeddwyd

BB3796CE

Mr Mike Peckham

Shanahoe Shanahoe Manorbier Pembrokeshire SA70 7SX

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3797CW

Mr Martyn Hudson

Llwyngwril  Gwynedd LL37 2QW

Newydd

Cyhoeddwyd

CB3094ZY

Mr Andrew Birtles

Rhydwyn  Isle of Anglesey LL65 4EB

Newydd

Cyhoeddwyd

AD0008609

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

WVTS-BEAUFORT SSO .

Ildio

Cyhoeddwyd

 

Wace Chester Community Interest Company

Flint Road Saltney Ferry CH4 08J

Newydd

Tynnwyd yn ôl

BB3998HM

The Cripple Creek Limited

Old Abergavenny Road Raglan NP15 2AA

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3997FP

Mr Stephen Johnson

Cwmbwri Ferryside  SA17 5TW

Newydd

Cyhoeddwyd

CB3091CV

Mr John Hardy

Rhyd Ddu  Gwynedd LL54 7YS

Newydd

Cyhoeddwyd

 

Powys County Council

Cwrt Y Plyffin Llanwern Brecon Powys LD3 0RW

Newydd

Dychwelwyd

 

Barry English

Endegi Ty Croes LL63 5UL

Newydd

Dychwelwyd

GWSE1284

John Glenille Roger Price

Trecastle Brecon Powys LD3 8UY

Ildio

Cyhoeddwyd

BB3798HP

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Weycock Road CF62 3AA

Newydd

Cyhoeddwyd

GWSW1507

W. J. & J. M. R. Mercer

Pumpsaint Llanwrda Carmarthenshire SA19 8YA

Ildio

Cyhoeddwyd

GWSW1982

Aberystwyth University

Plas Gogerddan Aberystwyth Ceredigion SY23 4LL SY23 4LL

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BB3991CT

Dr Gordon Ramsden

St Agnes Road Mount Pleasant LL32 8RY

Newydd

Cyhoeddwyd

CG0364702

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

MYNYDD LLANDEGAI WTW MYNYDD LLANDEGAI GWYNEDD Gwynedd LL57 4EJ

Amrywiad

Cyhoeddwyd

 

Clynnog Farm Maintenance Ltd

Dwyran Llanfairpwllgwyngyll LL61 6RR

Newydd

Tynnwyd yn ôl

CB3090ZZ

Elizabeth Grainger

Mynachlogddu Clunderwen Carmarthenshire SA66 7SF

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3997ZD

Mr Clive Murphy

The Old Forge Abercych  SA37 0HJ

Newydd

Cyhoeddwyd

AN0266101

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Weycock Rd Barry Vale of Glamorgan CF62 3AA

Ildio

Cyhoeddwyd

 

Newyddydd Housing Association (1974) Ltd

Cwrt Canna Llangan  CF35 5DR

Newydd

Tynnwyd yn ôl

GWN3220

Hywel Wyn Edwards

Padog Betws-y-Coed Conwy LL24 0HL

Trosglwyddiad

Dychwelwyd

BB3998ZJ

Mr Carl Pugh

Land near The Cwm Sewage Treatment Plant Land near the Cwm Llanwrthwl LD1 6NU

Newydd

Cyhoeddwyd

 

Mr Mark Goddard

Oakland St Bedlinog CF46 6TE

Newydd

Dychwelwyd

BB3996ZA

Mr Stuart Anderson

The Admiral Rodney Inn Criggion Nr Shrewsbury Powys SY5 9AY

Newydd

Cyhoeddwyd

 

Mr Mark Egerton

Llaneillian  LL68 9LT

Newydd

Dychwelwyd

GWN1099

Griffith Rees Jones

Llansannan Dinbych Conwy LL16 5NN

Ildio

Cyhoeddwyd

S/01/95413/LG

Mr D B Davies and Mr A W Davies

Oakley Park Llanidloes Powys SY18 6LS

Ildio

Cyhoeddwyd

GWN2043

A Jones

Trofarth Abergele Conwy LL22 8BT

Ildio

Cyhoeddwyd

GWSE2639

Ian J.O Lewis

Doldowlod Llandrindod Wells Powys LD1 6PA

Ildio

Cyhoeddwyd

BB3891FH

G M Caldwell & O R Glyn

Penrhiw Pont Rufeinug Dolwyddelan LL25 0SQ

Newydd

Cyhoeddwyd

CG0083901

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Nr 8 Fron Ogwen Old Hen Turnpike Tregarth Bangor LL57 4NR

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BW2902601

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Nr 2 Park Av Skewen Neath SA10 6RA

Amrywiad

Cyhoeddwyd

CM0165701

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Behind 11 Bridge St Shotton Flintshire CH5 1ED

Amrywiad

Cyhoeddwyd

 

Mrs stella davies

Hundred House Llandrindod Wells LD1 5RY

Newydd

Dychwelwyd

BB3699ZA

Mr Lewis Whittall

Capel Dewi SA32 8AD

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3791HH

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Pill Road Hook  SA62 4LU

Newydd

Cyhoeddwyd

CM0066101

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CORWEN ROAD LLANRHAIIADR CH7 4LE

Amrywiad

Cyhoeddwyd

AN0304201

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Behind 2 Heol Amlwch Gabalfa Cardiff CF14 2PP

Amrywiad

Tynnwyd yn ôl

BG0032001

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Poyston Cross Crundale Haverfordwest  SA62 4DS

Amrywiad

Tynnwyd yn ôl

BO5095801

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Grovesend Gorseinon Swansea  SA4 1DH

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BB3692HH

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Johnston Johnston SA62 4ET

Newydd

Cyhoeddwyd

 

 

Cemaes Rd Tregele LL67 0DH

Newydd

Tynnwyd yn ôl

AN0179901

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

MERTHYR TYDFIL POWYS WALES - CF48 2UP

Ildio

Cyhoeddwyd

BP0259501

CELTIC ENERGY LTD

SELAR OPENCAST COAL SITE AREA A STORM O/FLOW  SA11 5SW

Ildio

Cyhoeddwyd

BC0016601

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Pheasant Road TREBANOS SWANSEA  SA8 4DN

Amrywiad

Cyhoeddwyd

CG0060601

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

GELLILYDAN STW '

Ildio

Cyhoeddwyd

CG0453701

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

LL20 8DA

Ildio

Cyhoeddwyd

AB0041301

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

BRECON PS none

Ildio

Cyhoeddwyd

AB0073702

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CRICKHOWELL PS none

Ildio

Cyhoeddwyd

AN0222401

VALERO LOGISTICS UK LTD

ROATH DOCK OIL TERMINAL ROVER WAY CARDIFF  CF10 4US

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BP0259401

CELTIC ENERGY LTD

SELAR OPENCAST COAL SITE AREA A AREA A - LAGOON  

Ildio

Cyhoeddwyd

BP0259801

CELTIC ENERGY LTD

SELAR OPENCAST COAL SITE AREA C AREA C - LAGOON  

Ildio

Cyhoeddwyd

BP0259901

CELTIC ENERGY LTD

SELAR OPENCAST COAL SITE AREA C AREA C - STORM O/FLOW  

Ildio

Cyhoeddwyd

BP0260001

CELTIC ENERGY LTD

SELAR OPENCAST COAL SITE AREA D AREA D - LAGOON  

Ildio

Cyhoeddwyd

BP0260401

CELTIC ENERGY LTD

SELAR OPENCAST COAL SITE AREA F AREA F - STORM O/FLOW  

Ildio

Cyhoeddwyd

BP0260501

CELTIC ENERGY LTD

SELAR OPENCAST COAL SITE AREA F AREA F - STORM O/FLOW  

Ildio

Cyhoeddwyd

BP0260601

CELTIC ENERGY LTD

SELAR OPENCAST COAL SITE AREA G AREA G - LAGOON  

Ildio

Cyhoeddwyd

BP0260701

CELTIC ENERGY LTD

SELAR OPENCAST COAL SITE AREA G AREA G - STORM O/FLOW  

Ildio

Cyhoeddwyd

CG0357001

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

BAGILLT HAMMER TERRACE  

Ildio

Cyhoeddwyd

BP0239701

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

LLANSAWEL SPS LLANSAWEL  LLANSAWEL  

Ildio

Cyhoeddwyd

AN0251501

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

OPPOSITE BRYNSADER PS  

Ildio

Cyhoeddwyd

CG0356601

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

SYCHYDYN FFORDD CELYN CSO  

Ildio

Cyhoeddwyd

CB3093CD

Dr Caroline sarah Dashwood

Box Tree Cottage Groes Lwyd Road Lower Cwmyoy Abergavenny NP7 7NY

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3795ZC

Mr Graham Wetherall

Coed Morgan Abergavenny Monmouthshire NP7 9UP

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3994FA

Mrs Julie Price

5 long row Llanelly Hill Abergavenny NP7 0NN

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3994FA

Mr. Jamie Windsor

5 long row Llanelly Hill Abergavenny NP7 0NN

Trosglwyddiad

Cyhoeddwyd

AN0278501

Dwr Cymru Cyfyngedig

LAND OFF TREDILION ROAD ABERGA ABERGAVENNY ABERGAVENNY ABERGAVENNY NP7 6NQ

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BB3695CF

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Victoria Road Six Bells Abertillery Blaenau Gwent NP13 2LX

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3693FH

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Six Bells Rd Abertillery NP13 2LP

Newydd

Cyhoeddwyd

CG0436601

DAVID PUGH

DWYRAN . . ANGLESEY LL61 6RR

Trosglwyddiad

Dychwelwyd

CB3090FW

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Manor Drive Bagillt Flint Bagillt Flintshire CH6 5RT

Newydd

Cyhoeddwyd

 

Mr Leonard Blackwell

Mynydd Llandegai Bangor LL57 4DJ

Newydd

Tynnwyd yn ôl

AF4021601

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

WEYCOCK CROSS STW FIVE MILE LANE FIVE MILE LANE BARRY BARRY BARRY BARRY

Ildio

Cyhoeddwyd

BB3698FD

The Climbers' Club

Capel Curig Betwys Y Coed LL24 0EU

Newydd

Cyhoeddwyd

 

Mr Alan Morrison

Rhyd Y Sarn Blaenau Ffestiniog Gwynedd LL41 4NT

Newydd

Dychwelwyd

BB3999ZP

Ms Caroline Morris

Tan y Bwlch Blaenau Ffestiniog LL41 3YU

Newydd

Cyhoeddwyd

AC0085601

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

BRYNMAWR STW BLACKROCK BRYNMAWR BLAENAU GWENT NP23 4SR

Amrywiad

Tynnwyd yn ôl

CM0099501

OLD FORGE TROUT FARM

OLD FORGE FISH FARM MOLD ROAD B MOLD ROAD BODFARI BODFARI BODFARI BODFARI

Ildio

Cyhoeddwyd

AN0232201

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Plas-y-ffynon Cambrian way Brecon Brecon Powys LD37UP

Ildio

Cyhoeddwyd

BB3996FJ

Mr Robert Wyn & Rachel Elizabeth Davies

Yscoedreddfyn Farm LLywel Trecastle Brecon LD3 8RH

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3797HJ

Mrs Anna Stephens

Garthbrengy Brecon LD3 9TN

Newydd

Cyhoeddwyd

AN0263501

Penoyre Park Ltd

Penoyre Park Cradoc Brecon LD3 9LP

Amrywiad

Cyhoeddwyd

 

Cantref Adventure Farm Ltd

Upper Cantref Cantref Brecon LD3 8LR

Newydd

Tynnwyd yn ôl

AN0263501

Penoyre Park Ltd

Penoyre Park Cradoc Brecon LD3 9LP

Trosglwyddiad

Cyhoeddwyd

BB3693CG

Cantref Adventure Farm Ltd

Upper Cantref Cantref Brecon LD3 8LR

Newydd

Cyhoeddwyd

BB4018701

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

STORMY DOWN PYLE . BRIDGEND CF32 0NP

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BP0095901

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

PONT Y RHYL . . BRIDGEND CF32 8DJ

Amrywiad

Cyhoeddwyd

GWSE2366

Gwynfryn Clive Morris

Aberedw Builth Wells LD2 3UP

Ildio

Cyhoeddwyd

BB3994CE

Mr Lyn Jones

Cilian Fawr Crickadarn Builth Wells Powys LD2 3BX

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3699FJ

Mr Terry Bridgewater

Upper Llwyn Tudor Rhulen Builth Wells Powys LD2 3YA

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3790ZS

Mr Eifion Hughes

Llanw Saron Caernarfon LL54 5UL

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3698HJ

The Climbers' Club

The Climbers Club Near Nant Peris Caernarfon LL55 4UL

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3792CG

Margo Campbell

Graig Clynnog Fawr Caernarfon LL54 5PT

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3990FH

Mr Chris Joyce

Bangor Road Caernarfon Gwynedd LL55 1LN

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3695FN

Mr Richard Williams

Hafod Rhisgl Nant Gwynant Caernarfon Gwynedd LL55 4NW

Newydd

Cyhoeddwyd

AN0363101

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

WAUNFAWR PARK CROSSKEYS CAERPHILLY None

Ildio

Cyhoeddwyd

CB3093FQ

Cadw (Welsh Government)

Castle Street Caerphilly CF83 1JD

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3697CE

Gavin Hyatt

Llanvaches Caldicot NP26 3AZ

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3799CY

Associated British Ports

Cold Stores Road Port of Cardiff Cardiff CF10 4LL

Newydd

Cyhoeddwyd

 

Andrew Christofides

Pildu Farm Hendre Road St. Mellons Cardiff Caerdydd CF3 1XY

Newydd

Tynnwyd yn ôl

CB3094HL

Mr Liam Neal

Mardy Road Rumney Cardiff Cardiff CF3 2EH

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3291FJ

Mrs Pamela King

Gwbert Cardigan Pembrokeshire SA43 1PR

Trosglwyddiad

Cyhoeddwyd

BN0027601

Dwr Cymru Cyfyngedig

The Old Chapel Tanygroes Cardigan SA43 2JE

Amrywiad

Tynnwyd yn ôl

BB3899ZJ

Innkeeper UK Ltd

Poppit Sands St Dogmaels Cardigan Pembrokeshire SA43 3LN

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3796ZN

Mrs Tami Cutler-moore

Manarafon Cardigan Ceredigion SA43 2LD

Newydd

Cyhoeddwyd

 

Mrs Claire & Mr Jamie Cunningham

Penparc Cardigan SA43 1SG

Newydd

Dychwelwyd

KB3993HL

TABLIC LTD

PARC HENRI LANE BONLLWYN AMMANFORD CARMAARTHENSHIRE SA18 2EH

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BB3690FM

Mr Andrew Cunnick

Llwyn Rd Capel Dewi Carmarthen SA32 8AD

Newydd

Cyhoeddwyd

CB3091FR

Jones Jones James Ltd

Heol Hafod Capel Dewi Carmarthen Carmarthenshire SA32 8AD

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3793FC

CASPER HOMES LTD

Y Clos Capel Dewi Carmarthen SA32 8AD

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3797ZV

Mr Lewis Whittall

Capel Dewi Carmarthen Carmarthenshire SA32 8AD

Newydd

Cyhoeddwyd

CB3091FR

Mr Shaun Hard

Heol Hafod Capel Dewi Carmarthen Carmarthenshire SA32 8AD

Trosglwyddiad

Cyhoeddwyd

BP0225501

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

BRONWYDD ARMS PS REAR OF OLD VIL REAR OF OLD VILLAGE HALL BRONWYD BRONWYDD CARMARTHEN CARMARTHEN 

Ildio

Cyhoeddwyd

BC0001501

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CROSSHANDS WWTW PONTARDDULAIS ROAD CROSSHANDS CARMARTHENSHIRE SA14 6NT

Amrywiad

Cyhoeddwyd

WQD009653

Corvus Leisure LLP

TRENEWYDDYDD ST DOGMAELS CARDIGAN CEREDIGION SA43 3BJ

Trosglwyddiad

Cyhoeddwyd

 

G.M. Prichard & Son

Trelleck Grange Chepstow NP16 6QN

Newydd

Tynnwyd yn ôl

CM0144601

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

FFORDD Y PENTRE NERCWYS MOLD CHESHIRE CH7 4EL

Ildio

Cyhoeddwyd

CM0141901

Mr Richard Simpson

Chirk Fishery Chirk Trout Farm CHIRK Chirk Wrexham LL14 5BL

Trosglwyddiad

Cyhoeddwyd

CM0141901

CHIRK FISHERY

CHIRK FISHERY CHIRK CHIRK CHIRK CHIRK CHIRK

Trosglwyddiad

Cyhoeddwyd

BB3691FX

Peter Nicholas

Pont Hywel Efailwen Clunderwen SA66 7JP

Newydd

Cyhoeddwyd

CM0190301

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

BERWYN LLANGOLLEN . CLWYD LL20 8BN

Ildio

Cyhoeddwyd

BB3890ZM

National Trust

Tal Y Cafn Colwyn Bay LL28 5RE

Newydd

Cyhoeddwyd

VP3120XU

snowdonia-society

TY HYLL CAPEL CURIG BETWS Y COED CONWY LL24 0DS

Amrywiad

Cyhoeddwyd

GWN2947

E.C Evans

Land at Hafod Y Garreg Pentrefoelas Betws-y-Coed Conwy LL24 0LR

Ildio

Cyhoeddwyd

CG0375101

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Llyn Brenig Reservoir Cerrigydrudion Cerrigydrudion Corwen Conwy LL21 9TT

Amrywiad

Cyhoeddwyd

CG0375101

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Llyn Brenig Reservoir Cerrigydrudion Cerrigydrudion Corwen Conwy LL21 9TT

Amrywiad

Cyhoeddwyd

AB3497CH

Mrs Denise ann Akan

Llanwenarth Hotel & Riverside Restaurant Llanwenarth Crickhowell Monmouthshire NP8 1EP

Trosglwyddiad

Cyhoeddwyd

BB3597HA

VertaseFLI Ltd

Tenth Avwnue Deeside Industrial Park Deeside CH5 2UE

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BB3798ZA

Ms Rebecca Maher

Trefnant Denbigh Denbighshire LL16 4UF

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3692CU

Mr Dylan Jones

A453 Denbigh LL16 4BH

Newydd

Cyhoeddwyd

CM0005401

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

ON THE ACCESS ROAD OFF A539 TREVOR ROAD LLANGOLLEN DENBIGHSHIRE LL20 7UH

Amrywiad

Cyhoeddwyd

 

Mr David Francis

Islaw'r Dref Dolgellau LL40 1TL

Newydd

Tynnwyd yn ôl

BB3995ZV

Mr Peter Mantle

Bryn Meurig Friog Fairbourne Gwynedd LL38 2TQ

Newydd

Cyhoeddwyd

JB3693HD

Gellifawr LLP

Gellifawr Pontfaen Fishguard Pembrokeshire SA65 9TX

Trosglwyddiad

Cyhoeddwyd

CM0145001

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

A548 MOSTYN HOLYWELL FLINSHIRE CH8 9EF

Ildio

Cyhoeddwyd

BB3696ZC

Essity UK Ltd Oakenholt Mill

Chester Rd Flint CH6 5PU

Newydd

Cyhoeddwyd

CG0417801

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

QUEENSFERRY PS CHESTER ROAD EAST QUEENSFERRY FLINTSHIRE CH5 1TD

Ildio

Cyhoeddwyd

BB3599ZV

Mr Alan Sass

Pen Y Cefn Caerwys Flintshire CH7 5BP

Newydd

Cyhoeddwyd

CM0142401

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

GWAENYSGOR RHYLL . FLINTSHIRE LL18 6BU

Ildio

Cyhoeddwyd

CM0144901

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

MOSTYN ROAD GREENFIELD HOLYWELL FLINTSHIRE CH8 9DN

Ildio

Cyhoeddwyd

CG0101601

Jones Bros Ruthin Civil Engineering Co Ltd

Bryncir Garndolbenmaen Gwynedd LL51 9LX

Trosglwyddiad

Cyhoeddwyd

BB3890CU

Mr Simon Pryor Mr Grant Hughes & Mr Paul Lloyd

Aberdare Rd Glyneath SA11 5AQ

Trosglwyddiad

Cyhoeddwyd

BB3892HN

Ian Brown

Underwood Cottage Parkmill Gower SA3 2EH

Newydd

Cyhoeddwyd

CG0420401

Mr Carlo Forte

COED Y PARC BETHESDA BANGOR GWYNEDD LL57 4YW

Trosglwyddiad

Cyhoeddwyd

CB3090CN

Eric Jones

Tremadog Gwynedd LL49 9SN

Newydd

Cyhoeddwyd

CB3090CN

Miss Joanne Wallbanks

Tremadog Gwynedd LL49 9SN

Trosglwyddiad

Cyhoeddwyd

WQD007952

Rosehill Waste Management Limited

Rosehill Caravan Park Portfield Gate Haverfordwest Pembrokeshire SA62 3LU

Ildio

Cyhoeddwyd

ZP3123GJ

Melin Tregwynt Ltd

Melin Tregwynt Mill Castlemorris Haverfordwest SA62 5UX

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BN0000402

Dwr Cymru Cyfyngedig

HOOK WwTW Hook Haverfordwest Pembrokeshire SA62 4LU

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BB3694ZK

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Warren Close SPS Hay on Wye HR3 5EL

Newydd

Cyhoeddwyd

AF4027401

CAERPHILLY COUNTY BOROUGH COUNCIL

TIRYBERTH COUNCIL DEPOT NEWYDD ROAD TIRYBERTH HENGOED

Amrywiad

Tynnwyd yn ôl

AB3295ZB

Mr Aubrey Price

Glasbury on Wye Hereford Powys HR3 5NA

Newydd

Tynnwyd yn ôl

BB3892FC

Mr Brynmor Williams

Porth Trefadog Llanfaethlu Holyhead LL65 4PF

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3191HJ

Geo2 Remediation Ltd

Orthios Eco Penrhos Holyhead Isle of Anglesey LL65 2UX

Ildio

Cyhoeddwyd

 

David warden Owen

Trearddur House Lon St. Ffraid Trearddur Bay Holyhead Isle of Anglesey LL65 2UD

Newydd

Tynnwyd yn ôl

 

Pen y Glol Ltd

Lloc Holywell CH8 8RG

Newydd

Dychwelwyd

BB3698CW

Damian Griffiths

Crwbin Kidwelly SA17 5DS

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3992HV

Messrs E R Harris Partnership

Beguildy Knighton LD7 1YD

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3996CR

Mr Anthony Deakins

Mill Race Lodges Llangunllo Knighton LD7 1SP

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3798FJ

Ms ANYA HOUGHTON

Llangybi Lampeter Ceredigion SA48 8NN

Newydd

Cyhoeddwyd

CB3092FY

Mr Geraint Williams

Tynllyn Llanwnnen Lampeter Sir Ceredigion SA48 7LE

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3690CB

Drindod Properties Limited

The Old Primary School Llanarthne Carmarthenshire SA32 8HJ

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3793CT

Mr Robert Jenkins

Nant Y Hafod Staylittle Llanbrynmair SY19 7DB

Newydd

Cyhoeddwyd

 

Mr Andrew James

Penybanc Llandeilo SA19 7TA

Newydd

Dychwelwyd

BB3793ZK

Mr Andrew James

Opposite Brodawel Penybanc Llandeilo SA19 7TA

Newydd

Cyhoeddwyd

 

Mr Andrew James

Penybanc Llandeilo SA19 7TA

Newydd

Dychwelwyd

BB3799ZD

Mr David Arwel Ward

Cwmydw Farm Myddfai Llandovery SA20 0QB

Newydd

Cyhoeddwyd

 

Mr Peter Sharrock

Llanbadarn Fynydd Llandrindod Wells LD1 6YA

Newydd

Dychwelwyd

AN0354401

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

SEWAGE PUMPING STATION BADGERS CLOSE CROSSGATES LLANDRINDOD WELLS .

Ildio

Cyhoeddwyd

 

Pen Ithon Estate Ltd

Llaithddu Llandrindod Wells Powys LD1 6YS

Newydd

Dychwelwyd

BB3997HS

Mr Jonathan Lewis

Dolau Dolau Llandrindod Wells LD1 5TW

Newydd

Cyhoeddwyd

 

Ian Barr

Park House Motel Crossgates Llandrindod Wells Powys LD1 6RF

Newydd

Refused

BB3598ZN

Mr Richard Fenn

Nantglas Llandrindod Wells Powys LD1 6PA

Trosglwyddiad

Cyhoeddwyd

BB3991FC

Miss Lillian Wozencraft

Llanbister Llandrindod Wells Powys LD1 6TG

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3599FD

Mr Ian Lewis

Cornel Farm Llanwrthwl Llandrindod Wells Powys LD1 6NN

Newydd

Cyhoeddwyd

AB3593FG

T.J. Hughes

Cwmrobin Llanddewi Llandrindod Wells Powys LD1 6SW

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BB3598ZN

Mr Marc Evans

Nantglas Llandrindod Wells Powys LD1 6PA

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3595ZK

OHES Environmental Ltd

Lewis Street Pontywelly Llandysul SA44 4AJ

Ildio

Cyhoeddwyd

BB3595ZK

OHES Environmental Ltd

Lewis Street Pontywelly Llandysul SA44 4AJ

Amrywiad

Cyhoeddwyd

 

Innkeeper UK Ltd

Brynhoffnant Inn Brynhoffnant Llandysul Ceredigion SA44 6DU

Newydd

Tynnwyd yn ôl

 

Mrs Sian & Mr Gethin Williams

Heol Llangrannog Coed-y-bryn Llandysul SA44 5JL

Newydd

Dychwelwyd

BP0154901

SIMS GROUP UK LTD (SIMS)

PENYBANC YARD GORSLAS CROSSHANDS GORSLAS CROSSHANDS LLANELLI CROSSHANDS LLANELLI LLANELLI LLANELLI

Ildio

Cyhoeddwyd

BP0252601

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

LLANELLI WWTW BERWICK ROAD BYNEA LLANELLI SA14 9SN

Amrywiad

Tynnwyd yn ôl

BB3999CB

Mr Adam Johnson

Pantycefn Gwynfe Llangadog Sir Gaerfyrddin SA19 9RF

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3691ZS

DR Price & Co

Garreglwyd Llanddeusant Llangadog Carmarthenshire SA19 9YR

Newydd

Cyhoeddwyd

BG0002801

Cambrian Pet Foods Ltd

Unit 3 Tywi Valley Food Park Station Road Llangadog Sir Gaerfyrddin SA19 9LN

Ildio

Cyhoeddwyd

BB3992FN

Mr Emyr huw Davies

Cwmffynnon Cefn Gorwydd Llangammarch Wells LD4 4DW

Newydd

Cyhoeddwyd

 

Hafren Dyfrdwy Cyfngedig

Vicarage Road Llangollen LL20 8HF

Newydd

Tynnwyd yn ôl

 

Mr Carwyn Rees

Nant Yr Hendy Llangurig Llanidloes Powys SY18 6SA

Newydd

Tynnwyd yn ôl

CG0070201

Thornley Leisure Parks Limited

Maenan Abbey Caravan Park Maenan Llanrwst Conwy LL26 0UL

Amrywiad

Cyhoeddwyd

 

Mr Wyn Williams

Deytheur Llansantffraid SY22 6TF

Newydd

Tynnwyd yn ôl

BB3696HA

Mr William Locke

Glangwesyn Abergwesyn Llanwrtyd Wells LD5 4TP

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3692FK

Mr Stephen Cooper

Llanfair Hill Gorsgoch Llanybydder Ceredigion SA40 9TB

Newydd

Cyhoeddwyd

 

Mr Greg Parker

Tal y Wern Machynlleth SY20 8NY

Newydd

Dychwelwyd

BB3091CE

FOREST HOLIDAYS LLP

Garwnant Forest Llwynon Merthyr Tydfil CF48 2HU

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BB3999FM

Mrs Margaret Williams

Ffordd Llanfynydd Treuddyn Mold CH7 4LQ

Newydd

Cyhoeddwyd

CM0031001

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Bromfield Industrial Estate Bromfield Industrial Estate Mold Flintshire CH7 1JR

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BB3696CZ

Mrs Amy Jenkins

Llananant Farm Penallt Monmouth Monmouthshire NP25 4AP

Newydd

Cyhoeddwyd

MP3823XV

Woodlands (Abergavenny) Management Company Limited

LLANTILIO PERTHOLEY HEREFORD ROAD ABERGAVENNY MONMOUTHSHIRE NP7 6PA

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BB3891ZX

 

Ellwood Ludchurch Narberth Pembrokeshire SA67 8JF

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3891ZX

Mr Christopher Dickens

Ellwood Ludchurch Narberth Pembrokeshire SA67 8JF

Trosglwyddiad

Cyhoeddwyd

BB3891HC

Mr Colin Burchell-crookes

Brynony Ludchurch Narberth SA67 8JF

Trosglwyddiad

Cyhoeddwyd

BB3891HC

Mr Mac Smith

Brynony Ludchurch Narberth SA67 8JF

Newydd

Cyhoeddwyd

CG0348001

GWYNDY QUARRIES LTD

GWYNDY QUARRY LLANDRYGAN NEAR L LLANDRYGAN NEAR LLANERCHYMEDD NEAR LLANERCHYMEDD NEAR LLANERCHYMEDD 

Ildio

Cyhoeddwyd

BB3997CY

Miss Jennifer Rose

Cenarth Newyddcastle Emlyn Ceredigion SA38 9JP

Newydd

Cyhoeddwyd

CB3095ZQ

Mr Chris Rees

St Brides Wentloog Newyddport Newyddport NP10 8SQ

Newydd

Cyhoeddwyd

AN0250101

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Nr 142 Llwewllyn Rd Cwmbran Newyddport NP44 3PG

Ildio

Cyhoeddwyd

BB3695ZH

Mr David Morton

Baytrees Goldcliff Newyddport NP18 2AU

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3692ZM

Mr Hugh Harris

White House Farm Ponthir Newyddport Monmouthshire NP18 1HP

Newydd

Cyhoeddwyd

 

Mrs Maria Phipps

St Brides Wentlooge Newyddport Newyddport NP10 8SR

Newydd

Tynnwyd yn ôl

ZB3190HD

SKANSKA UK PLC

CONWAY ROAD DOLGARROG CONWY NORTH WALES LL32 8JG

Ildio

Cyhoeddwyd

BH0073802

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Track past 'Maes Enia' Ferwig Nr Cardigan Ceredigion SA43 1PX

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BB3990CG

RP & HL WILLIAMS

Peniarth Isaf Penybontfawr Oswestry Powys SY10 0EN

Newydd

Cyhoeddwyd

CG0408201

Knolton Farmhouse Cheese Limited

Oswestry Road Overton LL13 0LG

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BJ0079201

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

ST. TWYNNELLS . . PEMBROKE Pembrokeshire SA71 5HU

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BP0135401

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CLARBESTON ROAD . . PEMBROKESHIRE SA63 4RS

Ildio

Cyhoeddwyd

BN0267001

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CLYNDERWEN . . PEMBROKESHIRE SA66 7QT

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BP0371501

Richard and Dennis Reed

MONKSTONE SAUNDERSFOOT . PEMBROKESHIRE SA69 9DL

Amrywiad

Tynnwyd yn ôl

BP0342001

CWMWDIG MANAGEMENT COMPANY

BEREA ST DAVIDS . PEMBROKESHIRE SA62 6DN

Amrywiad

Cyhoeddwyd

 

Leekes Ltd

Leekes Ltd Mwyndy Industrial Estate Mwyndy Pontyclun Rhondda Cynon Taf CF72 8PN

Newydd

Tynnwyd yn ôl

BB3693NA

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

5 Avon Road Blaenavon Pontypool NP4 9AT

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3693ZX

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Nr 18 Charles Street Blaenavon Pontypool NP4 9JT

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3694CT

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Myrtle Grove Freeholdland Road PontNewyddynydd Pontypool Torfaen NP4 8LW

Newydd

Cyhoeddwyd

CB3095CP

Mynachdy Ltd

Mynachdy Farm Mynachdy Road Ynysybwl Pontypridd CF37 3PH

Newydd

Cyhoeddwyd

BP0284701

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

AFAN WWTW PHOENIX WHARF HARBOUR ROAD PORT TALBOT SA13 1RA

Amrywiad

Cyhoeddwyd

 

Civil and Marine Ltd

Rio Tinto Wharf Port Talbot Docks Port Talbot SA13 1RA

Newydd

Dychwelwyd

BB3694HN

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

7 Sanderling Close Porthcawl Bridgend CF36 3TT

Newydd

Cyhoeddwyd

VP3420GA

BARRS COUNTRY PARKS LTD

CROSSGATES LLANDRINDOD WELLS . POWYS LD1 6RF

Amrywiad

Dychwelwyd

S/01/56341/S

MID WALES SHOOTING CENTRE LTD

FFINNANT TREFEGLWYS CAERSWS POWYS SY17 5QY

Ildio

Cyhoeddwyd

YP3324GL

MR PHILIP JONES & MR DAVID JONES

MAESMAWR WELSHPOOL . POWYS SY21 9DB

Amrywiad

Cyhoeddwyd

S/01/20742/S

The Gregynog Trust Ltd

TREGYNON NEWYDDTOWN POWYS POWYS SY16 3PN

Trosglwyddiad

Cyhoeddwyd

BB3694FC

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Fold Farm Cottage Broad Street Presteigne LD8 2AG

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3698ZV

Mr Chris Gurney

Slough Road Presteigne LD8 2NH

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3598HD

Rogers & Co

Elan Valley Rhayader LD6 5HS

Newydd

Cyhoeddwyd

AG0008301

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

ELY VALLEY ROAD YNYSMAERDY LLANTRISANT RHONDDA CYNON TAFF CF72 8LN

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BM0030701

Zip World Limited

HIRWAUN ABERDARE . RHONDDA CYNON TAFF CF44 9UF

Trosglwyddiad

Cyhoeddwyd

CG0317301

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

MARSH RD PS RHUDDLAN RHUDDLAN RHUDDLAN RHUDDLAN 

Ildio

Cyhoeddwyd

CM0008201

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

RUABON PS (SE OF BRIDGE STREET) (SE OF BRIDGE STREET) RUABON RUABON RUABON RUABON

Ildio

Cyhoeddwyd

 

Miss Sian Owen

Clocaenog Ruthin LL15 2AT

Newydd

Dychwelwyd

CB3092ZW

Mrs Jane Eedle

Criggion Shreswbury Powys SY5 9AY

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3791FK

Robust Boats Ltd

Unit 1 Glasfryn Road Business Park Glasfryn Rd St Davids Pembrokeshire SA62 6FH

Newydd

Cyhoeddwyd

 

Norton's

Riverside Garage Ystradgynlais Swansea SA9 1SH

Newydd

Tynnwyd yn ôl

BP0236601

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Dwr Cymru Welsh Water Waste Water Treatment Works Fabian Way Crymlyn Burrows Swansea Swansea SA1 8QP

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BE0042801

John Fowler Holidays Ltd

Llanrhidian Holiday Park Llanrhidian Swansea Swansea SA3 1EU

Trosglwyddiad

Cyhoeddwyd

 

Mr Steven Hill

Sandylane Pennard Swansea SA3 2EH

Newydd

Dychwelwyd

BC0003001

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

GOWERTON WwTW VICTORIA ROAD GOWERTON SWANSEA SA4 3AB

Amrywiad

Tynnwyd yn ôl

BD0025201

CITY AND COUNTY OF SWANSEA

458 Birchgrove Road Birchgrove Swansea Abertawe SA7 9NR

Ildio

Cyhoeddwyd

BP0212901

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CSO NO 33 GLAN YR AFON ROAD SKET GLAN YR AFON ROAD SKETTY SWANSEA SKETTY SWANSEA SWANSEA 

Ildio

Cyhoeddwyd

BP0242601

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

REAR 61 GWYROSSYDD (POINT 52) S (POINT 52) SWANSEA SWANSEA SWANSEA 

Ildio

Cyhoeddwyd

 

Trevayne Farm Caravan and Camping

Monkstone Tenby SA69 9DL

Newydd

Dychwelwyd

 

Mr Rhys Lloyd

Redberth Tenby SA70 8RP

Newydd

Tynnwyd yn ôl

BB3993CZ

Mr Malcolm Calver

Pembroke Road Manorbier Tenby Pembrokeshire SA70 7SX

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3798CR

Mr Simon Chiffi

7 Trefloyne Lane Penally Tenby Pembrokeshire SA70 7RG

Newydd

Cyhoeddwyd

 

Mr christian ashdown

St Florence Tenby SA70 8LX

Newydd

Dychwelwyd

BB3491ZJ

DH & EM Davies

Penuwch Tregaron Ceredigion SY25 6QY

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BB3598FA

Gareth Jones

Blaenaucaron Farm Tregaron Ceredigion SY25 6HL

Newydd

Cyhoeddwyd

 

Mr Rhun Davies

Bryncrug Tywyn Gwynedd LL36 9RD

Newydd

Tynnwyd yn ôl

CG0174901

Dwr Cymru Cyfyngedig

Bryncrug Tywyn Gwynedd LL36 9RW

Ildio

Cyhoeddwyd

CG0457401

Rhos Farm Caravan Park Ltd

PENTRAETH ANGLESEY WALES UK LL75 8DZ

Trosglwyddiad

Cyhoeddwyd

BP0152501

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

COOMBE CHESHIRE HOME STW UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN

Ildio

Cyhoeddwyd

AB0066902

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

BRYNMAWR BLACKROCK WTW UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN

Ildio

Cyhoeddwyd

BN0019101

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

LLECHRYD W T W UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN

Ildio

Cyhoeddwyd

CG0059701

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

ABERCEGIR SSO UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN

Ildio

Cyhoeddwyd

CG0087401

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

ABERCEGIR SSO UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN

Ildio

Cyhoeddwyd

CM0176301

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

PEN Y CAE BRIDGE STREET - SSO UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN LL14 2RH

Ildio

Cyhoeddwyd

CM0176901

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

TREVALYN PS UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN LL12 0ER

Ildio

Cyhoeddwyd

CG0187701

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

TY CROES SPS UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN

Ildio

Cyhoeddwyd

CG0084503

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

PENRHYNDEUDRAETH OUTFALL-SCREE UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN

Ildio

Cyhoeddwyd

CG0077102

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

LLANFAIRFECHAN SSO NO. 2 UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN

Ildio

Cyhoeddwyd

CM0040101

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

CORWEN MAESFALLEN HOUSING ESTATE MAESFALLEN HOUSING ESTATE UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN

Ildio

Cyhoeddwyd

CM0063401

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

QUEENSFERRY PS UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN

Ildio

Cyhoeddwyd

BP0064101

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

MILFORD HAVEN STORM OVERFLOW UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN

Ildio

Cyhoeddwyd

CM0166601

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

MOLD JUNCTION PS UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN CH4 0BJ

Ildio

Cyhoeddwyd

CG0089801

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

PENRHYNDEUDRAETH PS UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN

Ildio

Cyhoeddwyd

BW4108501

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

REYNOLDSTON STW PS UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN

Ildio

Cyhoeddwyd

CM0071401

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

MAESHAFN & COLOMENDY SCHOOL SS UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN

Ildio

Cyhoeddwyd

BN0036001

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

JOHNSTON STW SSO UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN

Ildio

Cyhoeddwyd

AB0072701

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

LLANDEGFEDD RESERVOIR PICNIC SIT PICNIC SITE STW UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN

Ildio

Cyhoeddwyd

CM0182501

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

LLWYN ISAF WTW-WASHOUT UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN

Ildio

Cyhoeddwyd

CM0182901

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

PLAS YR ESGOB WTW-WASHOUT UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN

Ildio

Cyhoeddwyd

CM0183101

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

EFAILNEWYDDYDD WTW-WASHOUT UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN

Ildio

Cyhoeddwyd

BN0000401

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

HOOK STW UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN

Ildio

Tynnwyd yn ôl

BW2203601

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

SWO. BURRY PORT AREA - INTO O UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN

Amrywiad

Tynnwyd yn ôl

AC0140201

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

RAGLAN SEWAGE TREATMENT WORKS CHEPSTOW ROAD RAGLAN USK NP15 2EN

Amrywiad

Tynnwyd yn ôl

BB3794FN

Mr Lyn Warner

Llanbadoc Usk NP15 1TE

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3790CL

Mrs Ann Jagoe

Ysguborwen and The Coach House Llantrisant Usk NP15 1LU

Newydd

Cyhoeddwyd

AN0060401

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

BARRY TOWN PS (FOUL OFALL) ISLAND CAR PARK BARRY VALE OF GLAMORGAN -

Ildio

Cyhoeddwyd

BM0011701

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

TREOES WATERTON BRIDGEND VALE OF GLAMORGAN CF35 5DG

Ildio

Cyhoeddwyd

BN0294301

GB OILS LIMITED

STATION YARD ABERYSTWYTH WALES SY23 1LJ

Ildio

Cyhoeddwyd

AN0179101

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

ST. HILARY COWBRIDGE VALE OF GLAMORGAN WALES CF71 7UA

Amrywiad

Cyhoeddwyd

AS1002701

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

LLANVETHERINE STW LLANVETHERINE MONMOUTHSHIRE WALES .

Ildio

Cyhoeddwyd

CM0078101

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

ST ASAPH DENBIGHSHIRE NORTH WALES WALES LL17 0HY

Amrywiad

Cyhoeddwyd

AN0026601

Mrs ANN WILLIAMS

BRECON ROAD CRICKHOWELL POWYS WALES NP8 1SG

Ildio

Cyhoeddwyd

AE2021601

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

RYHDLAFAR STW ST FAGANS CARDIFF WALES CF5 6DS

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BB3792FH

Alex Owen

Coed Tafol Berriew Welshpool Powys SY21 8PR

Newydd

Cyhoeddwyd

S/01/55969/R

Hafren Dyfrdwy Cyfyngedig

Henfaes Lane Welshpool Powys SY21 7BE

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BB3993ZC

Donalds Ltd

Forden Welshpool SY21 8WA

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3996HP

Powys County Council

Pool Quay Pool Quay Welshpool SY21 9LH

Newydd

Cyhoeddwyd

GWA000006

Mr T.I Rowlands

Henllan Amgoed Whitland SA34 0SB

Ildio

Cyhoeddwyd

CG0359601

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

Mold Rd Rhosrobin Wrexham LL12 9UR

Ildio

Cyhoeddwyd

CM0081001

DWR CYMRU CYFYNGEDIG

TY GWYN WWTW BUCKLEY Wrexham Flintshire CH7 4JF

Amrywiad

Cyhoeddwyd

CG0420901

Whitehouse Mews Management Company Limited

CHURCH ROAD / B5069 WORTHENBURY WREXHAM LL13 0AW

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BB3797FD

Mr Brian Braban

Llandegla Wrexham Denbighshire LL11 3BH

Newydd

Cyhoeddwyd

BB3593ZM

Ridley Wood (Wrexham) Management Company Limited

Ridley Wood Court Ridley Wood Wrexham LL13 9UW

Amrywiad

Cyhoeddwyd

BB3797FD

 

Llandegla Wrexham Denbighshire LL11 3BH

Amrywiad

Tynnwyd yn ôl

 

Natural Resources Wales

Dolebolion Pontrhydfendigaid Ystrad Meurig SY25 6BJ

Newydd

Tynnwyd yn ôl

Diweddarwyd ddiwethaf