SC2107 Sgrinio a Chwmpasu ar gyfer prosiect arfaethedig Estyniad Parc Ynni Mostyn

Mae Gwasanaeth Trwyddedu Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi barn sgrinio a chwmpasu ar gyfer prosiect arfaethedig Estyniad Parc Ynni Mostyn yn Aber Afon Dyfrdwy. Gellir lawrlwytho'r dogfennau o'r gofrestr gyhoeddus drwy ddefnyddio'r ddolen isod:

https://publicregister.naturalresources.wales/

Diweddarwyd ddiwethaf