Mae Gwasanaeth Trwyddedu CNC wedi cyhoeddi barn gwmpasu ar gyfer prosiect ynni Llanw Enlli, a leolir yn agos at Ynys Enlli, Gwynedd. 

Gellir lawrlwytho’r dogfennau o’r gofrestr gyhoeddus drwy’r ddolen isod:

https://publicregister.naturalresources.wales/

 

 

Diweddarwyd ddiwethaf