Mae Gwasanaeth Trwyddedu CNC wedi cyhoeddi barn gwmpasu ar gyfer datblygiad ynni Llanw a leolir i ffwrdd o Pen Strwmbl, yn agos at Abergwaun. 

Gellir lawrlwytho’r dogfennau o’r gofrestr gyhoeddus drwy’r ddolen isod:

https://publicregister.naturalresources.wales/

 

Diweddarwyd ddiwethaf