SC1817 Barn sgrinio a chwmpasu am ail gam prosiect ardaloedd prawf ynni'r môr (META) yn Sir Benfro

Mae Gwasanaeth Trwyddedu Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi barn sgrinio a chwmpasu ar gyfer yr ail gam prosiect ardaloedd prawf ynni'r môr (META) yn Sir Benfro. Gellir lawr lwytho’r ddogfen o’r dudalen hon.

Diweddarwyd ddiwethaf