Penderfyniadau caniatáu AEA

Penderfyniadau Caniatáu AEA o dan Reoliadau Gwaith Morol 2007 (fel y’u diwygiwyd)

Diweddariad Coronafirws (gyda BACS)

 

Mae ein staff bellach yn gweithio gartref cyn belled ag y bo modd. Mae hyn yn golygu na allwn dderbyn ffurflenni cais papur ar hyn o bryd. Byddwch yn gallu anfon ffurflenni drwy e-bost ac os bydd angen, gallwch wneud taliadau trwy BACS.

 

Bydd arnoch angen Microsoft Word 2010 neu gyfwerth i allu defnyddio'r ffurflenni electronig.

 

Er ein bod yn gobeithio sicrhau fod hyn yn amharu gyn lleied ag sydd bosibl arnoch, cofiwch y gallai’r amser prosesu fod yn hwy yn ystod y cyfnod hwn o drawsnewid.

 

Darganfyddwch fwy am ein hymateb i’r Coronafeirws.

I gyflawni rhai gweithgareddau morol, mae angen caniatâd Asesiad Effeithiau Amgylcheddol (AEA) arnoch.

Mae angen y caniatâd o dan Reoliad 22 o’r rheoliadau AEA Gwaith Morol.

Byddwn yn rhestru’r penderfyniadau caniatáu AEA a rown yma. I gael gwybod rhagor, anfonwch e-bost i: marinelicensing@naturalresourceswales.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

EIA Consent Decision 13/17/ML Burbo Bank Extension Cable (Saesneg yn unig) PDF [298.5 KB]
Asesiad Effaith Amgylcheddol Penderfyniad Cydsynio (crynodeb) Rhan 3 Cynllun Amddiffyn yr Arfordir Gorllewin y Rhyl PDF [145.6 KB]
Asesiad Effaith Amgylcheddol Penderfyniad Cydsynio (crynodeb) Cynllun Lliniaru Llifogydd Llanw, Penclawdd PDF [166.1 KB]
Asesiad Effaith Amgylcheddol Penderfyniad Cydsynio (crynodeb) Gorlif Carthffos Gyfun (GCC) Llaneirwg PDF [132.4 KB]
Asesu Effaith Amgylcheddol Penderfyniad Cydsynio (crynodeb) Aráe Lanw Ynysoedd y Moelrhoniaid PDF [152.1 KB]
Asesiad Effaith Amgylcheddol Penderfyniad Cydsynio (crynodeb) Gorlif Carthffos Gyfun (GCC) Kimberley Road PDF [917.3 KB]
Penderfyniad Caniatâd Asesiad Effeithiau Amgylcheddol (crynodeb) Gorsaf Bad Achub Tyddewi yr RNLI PDF [166.2 KB]
Asesu Effaith Amgylcheddol Penderfyniad Cydsynio Academi Hwylio Genedlaethol Cymru a Chanolfan Ddigwyddiadau Pwllheli PDF [917.3 KB]
Consent Decision CML1343_Cymraeg CML1343 Port of Mostyn PDF [132.1 KB]
EIA Consent Decision CML1343 - Saesneg y Unig CML1343 Port of Mostyn PDF [314.1 KB]
Crynodeb Penderfyniad Caniatad AEA CRML1604 Fishguard Marina PDF [251.6 KB]
Crynodeb Penderfyniad Caniatad AEA MMML1670 - Carthu Agregau Morol yn Ardal 526 – Estyniad Cwlfer PDF [231.6 KB]