Cyngor Gwarchod Afon Dyfrdwy yw’r awdurdod harbwr, mordwyo a goleudy lleol ar gyfer y rhan fwyaf o Aber Afon Dyfrdwy yn y Gogledd-ddwyrain.

Fe’i crëwyd gan Ddeddf Gwarchod Afon Dyfrdwy 1889 er mwyn gwarchod, gwella a rheoli mordwyaeth Afon Dyfrdwy, rhwng Caer ac aber yr afon.

Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n gyfrifol am ddyletswyddau a rhwymedigaethau Gwarchodaeth Dyfrdwy heddiw.

Gwybodaeth bwysig i forwyr

Os ydych chi’n bwriadu dod i Aber Afon Dyfrdwy, darllenwch yr Hysbysiadau i Forwyr diweddaraf.

Diogelwch ar y môr

Mae Asiantaeth y Môr a Gwylwyr y Glannau wedi cynhyrchu Canllawiau Diogelwch i Bysgotwyr (2020) newydd.  (Saesneg yn unig)

Rydym yn cynghori'n gryf i holl ddefnyddwyr y warchodaeth i drafod eu gweithgarwch yn Aber Afon Dyfrdwy gyda'r Harbwr Feistr. Mae'n hanfodol bod yr holl weithrediadau masnachol yn cael eu trafod a'i gytuno gyda'r Harbwr Feistr ymlaen llaw, er mwyn osgoi gwrthdaro ag unrhyw weithrediadau morwrol parhaus eraill yn yr aber.

Gellir cysylltu â'r Harbwr Feistr yn ystod oriau swyddfa yn:

Dee Conservancy Harbwr Feistr
c/o Strategol Marine Services Limited
Uned 14, Capel Court Menter Center
Wervin Road
Wervin
Caer
CH2 4BP

Ffôn: 01244 371428

e-bost: harbourmaster@deeconservancy.org

Yn achos o argyfwng y tu allan i oriau, gallwch gysylltu â'r meistr Harbwr drwy ffonio ein llinell ddigwyddiadau: 

I roi gwybod am ddigwyddiad amgylcheddol:

  • ffoniwch 0300 065 3000
  • dewiswch 1 ar gyfer gwasanaeth Cymraeg neu 2 ar gyfer gwasanaeth Saesneg
  • pwyswch 1 ar gyfer y llinell argyfwng 24 awr

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Diweddarwyd ddiwethaf