Mae canllawiau Diogelwch Morol yng Ngwarchodaeth Dyfrdwy yn nodi'r hyn sydd angen i chi ei wybod i ddefnyddio aber afon Dyfrdwy yn ddiogel. Mae'n cynnwys canllawiau ar y canlynol:

  • mordwyaeth ddiogel gan gynnwys glanfeydd, grwynau, pontydd a chamlesi
  • cyngor i ddefnyddwyr cychod gan gynnwys malurion, gwaith harbwr a gollyngfeydd
  • gweithdrefnau adrodd argyfyngau
  • cerdded ger aber yr afon
  • cynaeafu cocos
Diweddarwyd ddiwethaf