Gellir cysylltu â'r Harbwr Feistr yn ystod oriau swyddfa yn:

Dee Conservancy Harbwr Feistr
c/o Strategol Marine Services Limited
Uned 14, Capel Court Menter Center
Wervin Road
Wervin
Caer
CH2 4BP

Ffôn: 01244 371428

e-bost: harbourmaster@deeconservancy.org

Rydym yn cynghori'n gryf i holl ddefnyddwyr y warchodaeth i drafod eu gweithgarwch yn Aber Afon Dyfrdwy gyda'r Harbwr Feistr. Mae'n hanfodol bod yr holl weithrediadau masnachol yn cael eu trafod a'i gytuno gyda'r Harbwr Feistr ymlaen llaw, er mwyn osgoi gwrthdaro ag unrhyw weithrediadau morwrol parhaus eraill yn yr aber.

Cyswllt y tu allan i oriau

Yn achos o argyfwng y tu allan i oriau, gallwch gysylltu â'r meistr Harbwr drwy ffonio ein llinell ddigwyddiadau:​

I roi gwybod am ddigwyddiad amgylcheddol:

  • ffoniwch 0300 065 3000
  • dewiswch 1 ar gyfer gwasanaeth Cymraeg neu 2 ar gyfer gwasanaeth Saesneg
  • pwyswch 1 ar gyfer y llinell argyfwng 24 awr

Adrodd am argyfyngau

Adroddwch am argyfyngau i Wylwyr y Glannau Ei Mawrhydi ar Sianel VHF 16 neu ffoniwch 999. Canfod pa wybodaeth y mae angen i chi ei darparu mewn argyfwng.

Diweddarwyd ddiwethaf