Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Pysgota â rhwydi a thrapiau

Pysgodfeydd rhwydi a thrapiau

Mae amrywiaeth o bysgodfeydd rhwydi a thrapiau ar gael ledled Cymru. Mae eogiaid, siwin a llysywod yn cael eu targedu mewn aberoedd ac o amgylch yr arfordir. 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cyfuniad o drwyddedau pysgota, Gorchmynion Cyfyngu ar Rwydi, awdurdodiadau ac is-ddeddfau i reoleiddio pysgota â rhwydi a thrapiau am bysgod mudol a physgod dŵr croyw. 

Pysgota am lysywod a llysywod ifanc

Mae tua 50 o bysgotwyr llysywod a llysywod ifanc yng Nghymru ar hyn o bryd. Oherwydd pryder am y boblogaeth llysywod, dim ond pobl sydd eisoes yn bysgotwyr ac sydd â thrwydded/awdurdodiad er 2008 sydd â hawl i’w pysgota.

Bydd Asiantaeth yr Amgylchedd yn dal i roi awdurdodiadau i bysgota am lysywod a llysywod ifanc ar ôl 1 Ebrill 2013 ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru.
Cewch ragor o wybodaeth a ffurflenni cais ar wefan Asiantaeth yr Amgylchedd

Trwyddedau rhwydi eogiaid a siwin

Mae rhwydi a thrapiau o bob math yn cael eu defnyddio i ddal eogiaid a siwin. Mae’r rhain yn cynnwys rhwydi cwmpas, rhwydi sân, rhwydi llaw, rhwydi bracso (gan gynnwys rhwydi gafl) a rhwydi cyryglau.

Rydyn ni’n defnyddio cyfuniad o drwyddedau pysgota, Gorchmynion Cyfyngu ar Rwydi, ac is-ddeddfau pysgodfeydd i reoleiddio’r pysgodfeydd hyn. 

Rhagor o wybodaeth

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni ar 0300 065 3000 neu anfonwch ebost i ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Ffurflen CR1 Cais i ddal cimychiaid afon a’u neu i’w symud ymaith PDF [99.1 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.