Is-ddeddfau genweirio (rheolau pysgota)

Wrth bysgota dŵr croyw, mae'n rhaid i chi ddilyn yr is-ddeddfau (rheolau) hyn. Nod y rheolau yw diogelu stociau pysgod a sicrhau bod pysgodfeydd yn fwy cynaliadwy