Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Lefelau afonydd

Mae’r map yn cael ei ddiweddaru, gyda data o’n gorsafoedd monitor, sawl gwaith y dydd ac mae’n cynnwys gwybodaeth am lefelau isaf, normal ac uchaf mewn ardal a ddewiswyd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau yn ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Dim ond arwydd o amodau lleol ydy’r lefelau afonydd a ddangosir. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth hwn yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Edrychwch ar ein map rhybudd llifogydd ar gyfer rhybuddion mewn grym ar draws Cymru.

Awgrym: Teipiwch enw'r dref agosaf i ddod o hyd i orsafoedd monitro yn yr ardal honno

 

Ynglŷn â lefelau afonydd ar-lein

Rydym yn cyhoeddi’r wybodaeth am lefelau afonydd, fel bod pobl sy’n byw mewn ardaloedd sydd mewn perygl o gael eu heffeithio gan lifogydd yn cael gwybodaeth, ac yn medru penderfynu beth i’w wneud wrth i lefelau’r dŵr newid.

Bydd pysgotwyr a chychwyr yn gallu defnyddio’r wybodaeth i gadw llygad ar lefelau’r dŵr cyn iddynt gychwyn allan.

Darllenwch ein canllaw cymorth i ddysgu mwy am ein map lefelau afonydd ar-lein, sut i ddefnyddio ei nodweddion, o ble daw ein data, a sut i’w ddefnyddio. Cysylltwch â ni os ydych angen unrhyw wybodaeth bellach.

Archwilio mwy

Sylwer

Rydym yn casglu data lefelau afonydd i’n helpu yn ein gwaith o amddiffyn pobl ac eiddo rhag llifogydd.

Efallai bydd yna adegau pan na fydd data wedi’i gasglu o orsaf fesur, felly ni fydd canlyniadau yn ymddangos tan ar ôl y casgliad nesaf o ddata.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y wybodaeth a roddir yn gywir, nid yw Cyfoeth Naturiol Cymru, na’i weithwyr na'i weithredwyr, yn gyfrifol am unrhyw wallau neu wybodaeth a hepgorwyd, boed trwy esgeulustod neu fel arall.

Dydy'r lefelau’r afonydd a ddangosir yr ddim ond arwydd o amodau lleol. Ni ddylid defnyddio’r gwasanaeth yma yn lle'r gwasanaeth Rhybudd Llifogydd.

Derbyn

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.