Pryd, beth a ble y gallwch bysgota

Tymhorau agored yw tymhorau lle gallwch bysgota am fathau arbennig o bysgod. Dewch o hyd i'r adegau a'r lleoliadau y gallwch bysgota ynddynt