Rhoi gwybod amdano

Os byddwch yn gweld unrhyw un o'r canlynol:

  • difrod neu berygl i'r amgylchedd naturiol

  • gollwng gwastraff peryglus mewn modd anghyfreithlon

  • potsio

  • pysgod marw, heintiedig neu ofidus

  • llygredd

rhowch wybod i ni yn ddi-oed.

Rydym ar gael 24 awr y dydd.

Rydym yn cynnal gwaith gorfodi sy’n seiliedig ar wybodaeth ar yr holl ddeddfwriaeth pysgodfeydd.

Drwy roi gwybod i ni am ddigwyddiadau ar unwaith, gallwn ddiogelu amgylchedd Cymru nawr ac ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Diweddarwyd ddiwethaf