Crynodeb o'r ymatebion i'r ymgynghoriad ar heriau a dewisiadau

Gofynnodd y 2019 ymgynghoriad caeedig am farn ar y materion rheoli dŵr sylweddol ar gyfer ardaloedd basn afon Gorllewin Cymru a'r Ddyfrdwy. Bydd yr ymatebion yn hanfodol i lunio a datblygu'r cynlluniau rheoli basn afon sydd wedi'u diweddaru.

Ar gyfer ardal basn afon Hafren, estynnwyd ymgynghoriad heriau a dewisiadau Asiantaeth yr amgylchedd oherwydd y Coronavirus  ac mae bellach yn cau ar 24 Medi 2020.

Cyhoeddir yr ymgynghoriad ar y cynlluniau rheoli basn afon  wedi'u diweddaru ar gyfer Gorllewin Cymru a'r Ddyfrdwy ar 22 Rhagfyr 2020.

Diolch i bawb sydd wedi ymateb i'r ymgynghoriad ar yr heriau hyn.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Cynlluniau Rheoli Basn Afon 2021 – 2027 Crynodeb o'r ymatebion i Ymgynghoriad Heriau a Dewisiadau 2019 PDF [866.2 KB]
Diweddarwyd ddiwethaf