Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Pecynnau darganfod

Beth am fenthyg pecyn a darganfod mwy am yr awyr agored bendigedig

Little girl with a discovery backpack looking through a brush

Mae ymwelwyr ifanc â dwy o ganolfannau ymwelwyr Cyfoeth Naturiol Cymru yn cael cynnig help llaw i archwilio’r awyr agored bendigedig yr haf hwn.

Gallwch logi un o’n pecynnau darganfod rhad ac am ddim yn un o’r canolfannau ymwelwyr hyn:

  • Bwlch Nant yr Arian, ger Aberystwyth
  • Parc Coed y Brenin, ger Dolgellau
  • Gwarchodfa Natur Genedlaethol Dyfi a Chanolfan Ymwelwyr, ger Aberystwyth

Beth sydd yn y pecynnau?

Mae pob pecyn yn cynnwys offer defnyddiol fel binocwlars, chwyddwydr, potyn chwilod a chardiau adnabod natur, ynghyd ag arweiniad yn esbonio sut i’w defnyddio.

Mae’r pecynnau hefyd yn cynnwys ambell her i roi eich helfa natur ar waith.

Rhowch gynnig ar rwbio rhisgl, ewch ati i geisio adnabod adar, neu ewch i chwilio am fwystfilod bach yn y coedydd.

Sut dw i’n benthyg pecyn?

Ni chodir tâl am logi pecyn darganfod, ond gofynnir i riant neu oedolyn arall lenwi ffurflen gofrestru fer a gadael blaendal.

Bydd y pecynnau’n cael eu dosbarthu ar ôl ichi gyrraedd ac ni ellir eu neilltuo ymlaen llaw.

Dewch i ddarganfod!

Beth bynnag yr ydych awydd ei wneud, byddwch yn siŵr o gael antur i’r holl deulu yn yr awyr agored bendigedig gydag un o’n pecynnau darganfod newydd!

Darllenwch mwy i gael rhagor o awgrymiadau gwych am ddyddiau allan i'r teulu yn yr awyr agored gwych.

Sylwer

  • Dim ond yng nghanolfannau ymwelwyr Cyfoeth Naturiol Cymru ym Mwlch Nant yr Arian, ger Aberystwyth; ym Mharc Coed y Brenin, ger Dolgellau; ac yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Dyfi a Chanolfan Ymwelwyr, ger Aberystwyth  y mae’r pecynnau ar gael i’w llogi
  • Nifer cyfyngedig o becynnau sydd ar gael ym mhob canolfan ymwelwyr a chânt eu rhoi ar sail ‘y cyntaf i’r felin’

Pecyn Darganfod

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.