Newyddion a digwyddiadau

Ein datganiadau newyddion, cylchlythyrau a digwyddiadau diweddaraf, ynghyd â pwy y dylech chi gysylltu â nhw ar gyfer ymholiadau’r cyfryngau

Newyddion diweddaraf

Wedi'i ddal ar gamera! Apêl gyhoeddus i helpu i ddal tipiwr anghyfreithlon

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), ar y cyd â Chyngor Sir Caerdydd a Chyngor Dinas Casnewydd, yn gofyn i bobl helpu i adnabod unigolyn yr amheuir ei fod wedi cyflawni troseddau tipio anghyfreithlon lluosog y llynedd.

25 Chwef 2021

Ein blog

25 mlynedd ers trychineb y Sea Empress

Dyma oedd un o drychinebau amgylcheddol gwaethaf Cymru. Ar 15 Chwefror 1996 tarodd y Sea Empress greigiau oddi ar Benrhyn St Anne's wrth iddo fynd i Aber Aberdaugleddau gan gael ei dyllu o dan y llinell ddŵr. Dros y dyddiau nesaf, llesteriodd y tywydd garw yr ymdrechion i ddod â'r llong i mewn i’r porthladd.

Andrea Winterton, Marine Services Manager

15 Chwef 2021

Blogio o’n lleoedd arbennig

Planhigyn iawn, yn y lle iawn

Gan Duncan Ludlow, Rheolwr Safle, Gwarchodfa Natur Genedlaethol Merthyr Mawr

28 Ion 2020

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru