Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Newyddion a digwyddiadau

Ein datganiadau newyddion, cylchlythyrau a digwyddiadau diweddaraf, ynghyd â pwy y dylech chi gysylltu â nhw ar gyfer ymholiadau’r cyfryngau

Newyddion diweddaraf

Dyfodol cynllun llifogydd Caerdydd i gael ei benderfynu

Mae cynnig i ailasesu cam terfynol Cynllun Llifogydd Nant Lleucu yng Nghaerdydd fel prosiect ar wahân yn mynd i gael ei ystyried gan Fwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC).

22 Ion 2019

Ffotograff hydrefol o Nant Lleucu gyda choed ar lan yr afon a llwybr yn rhedeg drwy'r parc wedi'i orchuddio â dail wedi syrthio

Blogio o’n lleoedd arbennig

Fy Swydd a’r Safleoedd yr ydym yn eu rheoli

Bob mis mae ein timau yn ysgrifennu blog sydd yn sôn am y llefydd arbennig y maent yn gofalu amdanynt. Y tro hwn, Pippa Hardman sydd yn trafod ei rôl newydd fel Rheolwr Gwarchodfa.

Pippa Hardman

11 Ion 2019

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.