Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Newyddion a digwyddiadau

Ein datganiadau newyddion, cylchlythyrau a digwyddiadau diweddaraf, ynghyd â pwy y dylech chi gysylltu â nhw ar gyfer ymholiadau’r cyfryngau

Newyddion diweddaraf

Ymgynghoriad ar benderfyniad trwydded gwastraff

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cyhoeddi ei fod yn debygol o roi trwydded amgylcheddol i Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau i weithredu gorsaf storio a throsglwyddo gwastraff yn Noc Penfro.

20 Medi 2019

Cyfoeth Naturiol Cymru logo

Ein blog

Gadael dim ar ôl mewn coetiroedd a gwarchodfeydd natur

Rydym yn rheoli llawer o safleoedd gwych ledled Cymru lle y gall pobl fynd allan i’r awyr agored a mwynhau byd natur – ond mae cyfrifoldebau hefyd wrth fwynhau cefn gwlad.

Joe Roberts

17 Gorff 2019

Teulu'n cerdded gyda phicnic

Blogio o’n lleoedd arbennig

Mor bwysig yw’r draenog môr

Bob mis mae ein timau’n ysgrifennu blog am y mannau arbennig y maent yn gofalu amdanynt. Dyma Kate Lock, swyddog asesu’r amgylchedd morol, i sôn am y draenog môr a pham y mae mor bwysig.

Kate Lock

07 Awst 2019

Scuba diver with a sea Urchin at Skomer

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.