Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Newyddion a digwyddiadau

Ein datganiadau newyddion, cylchlythyrau a digwyddiadau diweddaraf, ynghyd â pwy y dylech chi gysylltu â nhw ar gyfer ymholiadau’r cyfryngau

Newyddion diweddaraf

Cwblhau’r cyfnod diweddara o gynaeafu coed

Mae’r cyfnod diweddaraf o gynaeafu coed mewn planhigfa yn Eryri wedi dod i ben gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC).

25 Ebr 2017

Tree logger collect trees that have been felled

Blogio o’n lleoedd arbennig

Crwydro’r Anialdir Cyfoethog

Daw blog y mis hwn gan Jamie Bevan, Uwch Reolwr Gwarchodfeydd ar gyfer Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Sir Gaerfyrddin…

Jamie Bevan

26 Ebr 2017

Ceunant a ffeniau mwsoglyd

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.