Newyddion a digwyddiadau

Ein datganiadau newyddion, cylchlythyrau a digwyddiadau diweddaraf, ynghyd â pwy y dylech chi gysylltu â nhw ar gyfer ymholiadau’r cyfryngau

Newyddion diweddaraf

CNC yn taclo pysgota anghyfreithlon dros wyliau'r Pasg

Roedd swyddogion gorfodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) allan dros benwythnos y Pasg, yn patrolio afonydd er mwyn canfod achosion o bysgota anghyfreithlon.

08 Ebr 2021

Ein blog

Ydych chi erioed wedi ystyried sut y gallech chi fod yn achosi llygredd?

Llygredd - mae'n air budr ond a oeddech chi'n gwybod y gallech chi fod, yn ddiarwybod i chi, yn achosi i ddŵr budr fynd i mewn i'n hafonydd a'n nentydd trwy gamgysylltiadau yn eich cartref neu fusnes?

Luke Burton

25 Maw 2021

Blogio o’n lleoedd arbennig

Planhigyn iawn, yn y lle iawn

Gan Duncan Ludlow, Rheolwr Safle, Gwarchodfa Natur Genedlaethol Merthyr Mawr

28 Ion 2020

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru