Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori'r wefan rydych yn cytuno â'n defnydd ni o gwcis. Er mwyn cael rhagor o fanylion am gwcis a sut i'w rheoli, gweler ein polisi cwcis.

Newyddion a digwyddiadau

Ein datganiadau newyddion, cylchlythyrau a digwyddiadau diweddaraf, ynghyd â pwy y dylech chi gysylltu â nhw ar gyfer ymholiadau’r cyfryngau

Newyddion diweddaraf

CNC yn lansio ymgynghoriad ar is-ddedfau ynghylch rheolaethau dal pysgod i bysgodfeydd rhwyd neu wialen

Mae pysgodfeydd yn cynhyrchu gwerth tua £150m i Lywodraeth Cymru bob blwyddyn ac yn cynnal oddeutu 1,500 o swyddi, felly mae’n bwysig eu gwarchod.

22 Awst 2017

Cyfoeth Naturiol Cymru logo

Blogio o’n lleoedd arbennig

Glöynnod Byw Niwbwrch

Y mis hwn, Graham Williams, Uwch-reolwr Gwarchodfeydd Niwbwrch yw awdur y blog...

Graham Williams

20 Gorff 2017

Image of a copper butterfly at Newborough

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.