Newyddion a digwyddiadau

Ein datganiadau newyddion, cylchlythyrau a digwyddiadau diweddaraf, ynghyd â pwy y dylech chi gysylltu â nhw ar gyfer ymholiadau’r cyfryngau

Newyddion diweddaraf

Y llys yn dyfarnu bod Trwyddedau Cyffredinol CNC yn gyfreithlon

Heddiw (18 Ionawr), mae'r Uchel Lys wedi dyfarnu bod Trwyddedau Cyffredinol Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ar gyfer rheoli adar gwyllt yn gyfreithlon yn dilyn her gyfreithiol gan y corff ymgyrchu Wild Justice.

18 Ion 2021

Ein blog

Dathlu Dydd Santes Dwynwen – nawddsant holl gariadon Cymru

Ar 25 Ionawr, dethlir Diwrnod Santes Dwynwen gan gariadon ar hyd a lled Cymru. Ond beth ydy'r stori tu ôl i’r diwrnod arbennig hwn?

Graham Williams

19 Ion 2021

Blogio o’n lleoedd arbennig

Planhigyn iawn, yn y lle iawn

Gan Duncan Ludlow, Rheolwr Safle, Gwarchodfa Natur Genedlaethol Merthyr Mawr

28 Ion 2020

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru