Rydym ni’n bwriadu diweddaru ein ffioedd ar gyfer rhai o’n caniatadau a thrwyddedau.

 

Gallwch ddod o hyd i fanylion y ffioedd arfaethedig ar ein hwb ymgynghori ar wefan Citizen Space, lle mae cyfle hefyd i chi ymateb.

 

Bydd yr ymgynghoriad yn cau ar 7 Ionawr 2023, a bydd yr holl ymatebion yn cael eu hystyried wedi hynny. Ein nod yw cyflwyno unrhyw ffioedd wedi hynny ym mis Ebrill 2023, yn ddibynnol ar gymeradwyaeth gweinidogol.

Gallwch gyflwyno eich datganiadau tynnu dŵr (faint o ddŵr a gymerwyd) ar-lein.

Byddwn yn anfon e-bost atoch ar ddechrau eich cyfnod datgan. Yna, gallwch ddechrau cwblhau eich datganiadau gan ddefnyddio’r ddolen isod.

Gallwch gofnodi eich darlleniadau ar unrhyw adeg ond dim ond ar ddiwedd y cyfnod datgan y byddwch yn gallu eu cyflwyno.

Os oes problem wrth i chi gyflwyno eich datganiad, cysylltwch â ni ar 0300 065 3000 (Llun-Gwener, 9am-5pm) neu e-bostiwch ni.

Gwnewch yn siŵr fod gennych chi rif eich trwydded yn barod.

Os nad ydych wedi cymryd unrhyw ddŵr yn ystod y cyfnod datgan, bydd dal angen i chi gwblhau a chyflwyno eich datganiadau o ddim i ni.

I ddefnyddio’r gwasanaeth tynnu dŵr, rhaid mai chi yw:

  • deiliad y drwydded
  • y cyswllt enwebedig neu’r cyswllt sy’n delio â datganiadau ar gyfer y drwydded 

Cofrestru ar gyfer y gwasanaeth datganiadau tynnu dŵr

Os nad oes gennych gyfrif gyda ni eisoes, bydd angen i chi greu un gan ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost personol eich hun (nid cyfeiriad e-bost grŵp).

Byddwn eisoes wedi e-bostio cod sydd ag 13 o nodau ynddo er mwyn cofrestru ar gyfer y gwasanaeth.

Os ydych chi’n frocer neu gludydd gwastraff cofrestredig, bydd gennych gyfrif gyda ni eisoes ac nid oes angen i chi gofrestru eto.

Os hoffech gofrestru ar gyfer y gwasanaeth datganiadau ar-lein ac nad ydych wedi derbyn cod, cysylltwch â ni.

Gallwch gysylltu â ni ar 0300 065 3000 (Llun-Gwener, 9am-5pm) neu e-bostiwch ni. Gwnewch yn siŵr fod gennych chi rif eich trwydded yn barod.

Bydd y gwasanaeth yn eich galluogi i:

  • gofnodi eich darlleniadau tynnu dŵr ar unrhyw adeg drwy gydol y flwyddyn
  • cyflwyno eich datganiadau yn Gymraeg neu yn Saesneg
  • gweld, lawrlwytho ac argraffu gwybodaeth eich datganiad 

Dyddiad cau ar gyfer datganiadau

Byddwn yn gadael i chi wybod pan fydd yn bryd cyflwyno eich datganiad. Cyflwynwch eich datganiad o fewn 28 diwrnod i’r diwrnod y byddwch yn clywed gennym ni.

Dim ond ar ddiwedd eich cyfnod datgan y dylech gyflwyno eich cofnodion tynnu dŵr.

Cadw eich manylion yn gyfredol

Rhaid i chi ddweud wrthym os yw manylion eich cyswllt ar gyfer y datganiad (neu fanylion cyswllt deiliad y drwydded) yn newid. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod y manylion yn gyfredol.

I roi gwybod i ni am unrhyw newidiadau, cysylltwch â ni ar 0300 065 3000 (Llun-Gwener, 9am-5pm) neu e-bostiwch ni. Gwnewch yn siŵr fod gennych chi rif eich trwydded yn barod.

Newid neu ganslo eich trwydded

Edrychwch i weld sut i newid neu ganslo eich trwydded 

Cyflwyno eich datganiadau tynnu dŵr drwy’r post

Os na allwch gael mynediad i'r gwasanaeth datganiadau tynnu dŵr, gallwch gyflwyno'ch datganiadau i ni drwy'r post.

Byddwn yn anfon y ffurflen atoch ar ddechrau’r cyfnod datgan. Ar ddiwedd y cyfnod datgan, mae'n bwysig eich bod yn cwblhau ac yn dychwelyd y ffurflen atom.

Rhaid i chi gadw copi o'ch cofnodion tynnu dŵr ar y safle bob amser at ddiben archwilio.

Diweddarwyd ddiwethaf