Barn sgrinio a chwmpasu ar gyfer Cynllun Amddiffyn Arfordirol arfaethedig Canol y Rhyl

Mae Gwasanaeth Trwyddedu Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi barn sgrinio a chwmpasu ar gyfer Cynllun Amddiffyn Arfordirol arfaethedig Canol y Rhyl.

Gellir lawrlwytho'r dogfennau o'r gofrestr gyhoeddus.

Diweddarwyd ddiwethaf