SC2303 CYNLLUN RHEOLI PERYGL LLIFOGYDD ARFORDIROL ABERTEIFI

Mae Gwasanaeth Trwyddedu Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi barn sgrinio a chwmpasu ar gyfer datblygiad arfaethedig Criterion Quay.

Gellri lawrlwytho’r dogfennau o’n cofrestr gyhoeddus. Bydd rhaid i chi chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio’r cyfeirnod SC2303.

Diweddarwyd ddiwethaf