Mae Gwasanaeth Trwyddedu Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi barn sgrinio a chwmpasu ar gyfer datblygiad arfaethedig Criterion Quay.

Gellir lawrlwytho'r dogfennau o'n cofrestr gyhoeddus. Bydd angen i chi chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r rhif cyfeirnod SC2302.

Diweddarwyd ddiwethaf