Mae Gwasanaeth Trwyddedu Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi barn sgrinio a chwmpasu ar gyfer Parth Arddangos arfaethedig Sir Benfro.

Gellir lawrlwytho’r dogfennau o’r gofrestr gyhoeddus. Bydd angen chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio’r cyfeirnod SC2301.

Diweddarwyd ddiwethaf