Mae Gwasanaeth Trwyddedu Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi barn sgrinio a chwmpasu ar gyfer cynllun arfaethedig Prosiect Ynni Gwynt Ar y Môr Llŷr.

Gellir lawrlwytho’r dogfennau o’n cofrestr gyhoeddus. Bydd angen ichi chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio’r cyfeirnod SC2202.

Diweddarwyd ddiwethaf