SC2105 Barn sgrinio ar gyfer cynllun arfaethedig Amddiffynfa Arfordirol Glannau Bae Colwyn

Mae Gwasanaeth Trwyddedu Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi barn sgrinio a chwmpasu ar gyfer cynllun arfaethedig Amddiffynfa Arfordirol Glannau Bae Colwyn.

Gellir lawrlwytho’r dogfennau o’n cofrestr gyhoeddus. Bydd angen ichi chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio’r cyfeirnod SC2105.

Diweddarwyd ddiwethaf