SC2103 Barn sgrinio a chwmpasu ar gyfer Cynllun amddiffyn arfordirol Caerdydd

Mae Gwasanaeth Trwyddedu Adnoddau Naturiol Cymru wedi cyhoeddi barn sgrinio a chwmpasu ar gyfer Cynllun amddiffyn arfordirol Caerdydd.

Gellir lawrlwytho'r dogfennau o'r gofrestr gyhoeddus. Bydd angen chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod SC2103.

Diweddarwyd ddiwethaf