SC2102 Barn gwmpasu ar gyfer prosiect arfaethedig Fferm Wynt ar y Môr Arnofiol Valorous

Mae Gwasanaeth Trwyddedu Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi barn gwmpasu ar gyfer prosiect arfaethedig Fferm Wynt ar y Môr Arnofiol oddi ar arfordir Penfro. Gellir lawrlwytho’r dogfennau o’r gofrestr gyhoeddus drwy’r ddolen isod:

https://publicregister.naturalresources.wales/

Diweddarwyd ddiwethaf