Mae Gwasanaeth Trwyddedu Adnoddau Naturiol Cymru wedi cyhoeddi barn sgrinio a chwmpasu ar gyfer Cynllun Adfywio Glannau Caergybi.

Gellir lawrlwytho'r dogfennau o'r gofrestr gyhoeddus trwy'r ddolen isod:

https://publicregister.naturalresources.wales/

Diweddarwyd ddiwethaf