SC2002 Sgrinio a chwmpasu ar gyfer yr adnewyddiad arfaethedig o forglodd Caergybi

Mae Gwasanaeth Trwyddedu Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi barn sgrinio a chwmpasu ar gyfer yr adnewyddiad arfaethedig o forglodd Caergybi.

Gellir lawrlwytho’r dogfennau o’r gofrestr gyhoeddus drwy’r ddolen isod:

https://publicregister.naturalresources.wales/

Diweddarwyd ddiwethaf