SC1906 Sgrinio a chwmpasu ar gyfer Ailadeiladu Marina arfaethedig Caergybi

Mae Gwasanaeth Trwyddedu Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi barn sgrinio a chwmpasu ar gyfer prosiect arfaethedig Ailadeiladu Marina Caergybi yng Nghaergybi.

Gellir lawrlwytho’r dogfennau o’r gofrestr gyhoeddus drwy’r ddolen isod:

https://publicregister.naturalresources.wales/

Diweddarwyd ddiwethaf