SC1905 Sgrinio a chwmpasu ar gyfer prosiect arfaethedig Fferm Wynt ar y Môr Arnofiol Erebus

Mae Gwasanaeth Trwyddedu Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi barn sgrinio a chwmpasu ar gyfer prosiect arfaethedig Fferm Wynt ar y Môr Arnofiol oddi ar arfordir Penfro.

Gellir lawrlwytho’r dogfennau o’r gofrestr gyhoeddus drwy’r ddolen isod:

https://publicregister.naturalresources.wales/

Diweddarwyd ddiwethaf