SC1901 Barn sgrinio a chwmpasu ar gyfer Cynllun amddiffyn arfordir Aberaeron

Mae Gwasanaeth Trwyddedu Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi barn sgrinio a chwmpasu ar gyfer Cynllun Amddiffyn Arfordir Aberaeron. Lleolir Aberaeron ar arfordir gorllewinol Cymru ym Mae Ceredigion, tua 30km i'r de o Aberystwyth.

Gellir lawrlwytho’r dogfennau o’r gofrestr gyhoeddus drwy’r ddolen isod:

https://publicregister.naturalresources.wales/

Diweddarwyd ddiwethaf