SC1815 Barn sgrinio ar gyfer Prosiect Gwelliant Gweledol Eryri y Grid Cenedlaethol o fewn ac o amgylch Aber Afon Dwyryd

Mae Gwasanaeth Trwyddedu CNC wedi cyhoeddi barn sgrinio ar gyfer y gwaith arfaethedig o greu twnnel ar gyfer rhan o’r Llinell Drydan Uwchben Gyfredol a chael gwared o 10 peilon fel rhan o Brosiect Gwelliant Gweledol Eryri y Grid Cenedlaethol o fewn ac o amgylch Aber Afon Dwyryd. Gellir lawrlwytho'r ddogfen o'r dudalen hon.

Diweddarwyd ddiwethaf