Mae Gwasanaeth Trwyddedu Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi barn cwmpasu a sgrinio ar gyfer y cam arfaethedig nesaf o ‘uwch gynllun gweledigaeth 2030’ Haven Leisure Ltd ar gyfer eu Parc Gwyliau Hafan y Môr sydd wedi ei leoli 5km i’r dwyrain o Bwllheli, ar yr ochr ddeheuol o Ben Llyn, Gwynedd, Cymru. Gellir lawr lwytho’r ddogfen o’r dudalen hon.

Diweddarwyd ddiwethaf