Barn Gwmpasu cynllun adleoli porthladd yn Nociau Casnewydd Mae Gwasanaeth Trwyddedu CNC wedi cyhoeddi barn gwmpasu ar gyfer Cynllun adleoli porthladd yn Nociau Casnewydd. 

Gellir lawrlwytho’r dogfennau o’r gofrestr gyhoeddus drwy’r ddolen isod:

https://publicregister.naturalresources.wales/

 

Diweddarwyd ddiwethaf